acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
COMISIA EUROPEANă » România și-a îmbunătățit performanțele economice
Previziunile economice de toamnă ale UE

 

 

In previziunile economice de toamna, publicate joi, 5 noiembrie, Comisia Europeana estimeaza ca economia Romaniei isi va continua cresterea in 2015 (3,5%), 2016 (4,1%) și 2017 (3,6%), datorita consolidarii consumului pe fondul relaxarii fiscale.

 

Comisia estimeaza o crestere a deficitului structural (MTO), de la 1% din PIB în 2015 la aproape 4% din PIB în 2017. De asemenea, deficitul bugetar este asteptat sa creasca de la 1,5% din PIB în 2015, la 2,8% din PIB în 2016 si la peste 3% din PIB în 2017. Conform estimarilor Comisiei, datoria publica va atinge 40,9% din PIB in 2016 si 42,8% din PIB în 2017.

 

Cu ocazia publicarii datelor privind România, vice-presedintele Comisiei Europene pentru moneda euro și dialog social Valdis Dombrovskis a declarat: "Previziunile economice publicate astazi indica imbunatatirea performantelor economice ale Romaniei. Acest lucru nu ar fi fost posibil fara actiunile decisive intreprinse in favoarea reformei finantelor publice. Cu toate acestea insa, continuarea reformelor structurale ramane extrem de importanta, precum si asigurarea sustenabilitatii finantelor publice si a cresterii economice pe termen scurt si mediu prin politici bugetare responsabile".

 

Context

Previziunile economice de toamna iau in considerare datele disponibile pana la 22 octombrie 2015, pe baza politicilor economice anuntate de statele membre pana la momentul prognozei. Urmatorul set de previziuni economice va fi publicat in februarie 2016.

 

Pagini utile

Anuntul de presa integral

Previziunile complete (datele despre Romania in paginile 112 si 113)

Inregistrarea conferintei de presa sustinute de comisarul european pentru afaceri economice si financiare Pierre Moscovici

 

Contact

Margaritis SCHINAS (+ 32 2 296 05 24)

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)

 

Urmariti activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

Urmariti activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmariti activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @Pierremoscovici

 

 

 

Mihai ROSIORU
Press Officer 

European Commission - Representation in Romania
Str.
 Vasile Lascar 31, 020492 Bucurest

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Previziunile economice din toamna anului 2015: Redresare moderată, în pofida dificultăților

Bruxelles, 5 noiembrie 2015

Redresarea economică în zona euro și în Uniunea Europeană în ansamblul său, aflată în prezent în cel de al treilea an, ar trebui să continue într-un ritm modest anul viitor, în pofida unor condiții mai dificile la nivelul economiei mondiale.

În contextul scăderii prețului petrolului, al politicii monetare flexibile și al unei valori externe relativ slabe a monedei euro, în acest an, redresarea economică s-a dovedit a fi rezilientă și s-a manifestat în toate statele membre. Cu toate acestea, a fost lentă.

Impactul factorilor pozitivi este în scădere pe fondul apariției unor noi provocări, cum ar fi încetinirea creșterii economiilor de piață emergente și a comerțului mondial, la care se adaugă tensiunile geopolitice persistente. Ca urmare a acțiunii stimulatoare a altor factori, cum ar fi mai buna ocupare a forței de muncă cu consecințe benefice asupra venitului disponibil real, condițiile de creditare mai relaxate, progresele în reducerea efectului de levier financiar și investițiile mai mari, este de așteptat ca ritmul de creștere să reziste provocărilor din 2016 și 2017. În unele țări, impactul pozitiv al reformelor structurale va contribui, de asemenea, la sprijinirea în continuare a creșterii.

În total, conform previziunilor, PIB-ul real al zonei euro va crește cu 1,6 % în 2015, cu 1,8 % în 2016 și cu 1,9 % în 2017. Pentru UE în ansamblul său, se așteaptă o creștere a PIB-ului real cu 1,9 % în acest an, cu 2,0 % în 2016 și cu 2,1 % în 2017.

Valdis Dombrovskis, vicepreședinte pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Previziunile economice de astăzi arată că economia zonei euro își continuă redresarea moderată. Creșterea este susținută în mare parte de factori temporari, cum ar fi scăderea prețului petrolului, cursul de schimb mai slab al euro și politica monetară flexibilă a BCE. Zona euro și-a dovedit reziliența în fața evoluțiilor externe, precum încetinirea comerțului mondial, ceea ce este încurajator. Pentru a susține și a consolida redresarea trebuie să profităm de această conjunctură favorabilă și să instaurăm finanțe publice responsabile, să stimulăm investițiile și să aplicăm reforme structurale pentru creșterea competitivității. Aceste aspecte sunt importante, în special în contextul încetinirii economiei mondiale, al tensiunilor continue din vecinătatea noastră și al necesității de a gestiona criza refugiaților cu fermitate și în mod colectiv.”

Pierre Moscovici, comisar pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a declarat:„Economia europeană își continuă tendința de redresare. În perspectiva anului 2016, vedem accelerarea creșterii și scăderea șomajului și a deficitelor bugetare. Și totuși îmbunătățirile sunt încă distribuite neomogen: în special în zona euro, convergența nu se realizează suficient de repede. Rămân provocări majore: investiții insuficiente, structuri economice care frânează ocuparea forței de muncă și creșterea economică și niveluri în mod persistent ridicate ale datoriei private și ale celei publice. Trebuie să răspundem acestor provocări cu politici îndrăznețe și decisive în 2016, în special în contextul perspectivei globale incerte.”

Redresarea se manifestă în toate statele membre

Cererea internă este în creștere în acest an în majoritatea statelor membre din zona euro, iar activitatea economică ar trebui să se intensifice în întreaga UE în 2016 și 2017. Consumul privat este în creștere ca urmare a veniturilor nominale mai mari și a unui nivel scăzut al inflației. Este de așteptat, de asemenea, ca investițiile să crească într-o anumită măsură, ca urmare a majorării veniturilor disponibile ale gospodăriilor, a îmbunătățirii marjelor de profit ale corporațiilor, a condițiilor de finanțare favorabile și a unei mai bune perspective a cererii.

Reformele din trecut sprijină obținerea unor rezultate mai bune pe piața muncii

Piața muncii continuă să se consolideze într-un ritm lent, care variază de la un stat membru la altul. Țările grav afectate care au aplicat reforme ale pieței muncii ar trebui să înregistreze însă creșteri mai mari în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. În zona euro, este de așteptat ca ocuparea forței de muncă să crească cu 0,9 % în acest an și anul viitor și cu 1 % în 2017. În UE, ocuparea forței de muncă ar trebui să crească cu 1,0 % în acest an și cu 0,9 % în 2016 și 2017. În ansamblu, se estimează că șomajul va continua să scadă treptat și se vor înregistra diferențe considerabile între statele membre. Conform previziunilor șomajul va scădea, în zona euro, de la 11,0 % în acest an, la 10,6 % în anul viitor și la 10,3 % în 2017, iar în UE în ansamblu său, de la 9,5 % în acest an, la 9,2 % în 2016 și la 8,9 % în 2017.

Perspectiva bugetară continuă să se îmbunătățească

În 2015, se așteaptă ca raportul dintre deficit și PIB, agregat la nivelul zonei euro, să scadă la 2,0 %, datorită eforturilor de consolidare fiscală depuse în trecut și intensificării ciclice a activității economice și, într-o mai mică măsură, datorită scăderii cheltuielilor cu dobânzile. Până în 2017, raportul dintre deficit și PIB ar trebui să scadă în zona euro la 1,5 %. Este de așteptat ca orientarea fiscală a zonei euro să rămână, în general, neutră. Pentru zona euro, se estimează că raportul dintre datorie și PIB va scădea de la vârful de 94,5 % înregistrat în 2014, la 91,3 % în 2017. Pentru UE în ansamblul său, se estimează că raportul dintre deficit și PIB va scădea de la valoarea de 2,5 % previzionată pentru acest an, la 1,6 % în 2017, iar raportul dintre datorie și PIB va scădea de la valoarea de 87,8% previzionată pentru acest an, la 85,8 % în 2017.

Scăderea prețului petrolului reduce temporar inflația

Scăderea abruptă a prețurilor la petrol și la alte materii prime a avut ca efect o inflație globală negativă în zona euro și în UE în luna septembrie. Acest lucru maschează însă faptul că majorarea salariilor, creșterea consumului privat și îngustarea deviației PIB încep să exercite o presiune din ce în ce mai mare asupra prețurilor. Este de așteptat ca inflația anuală să crească, în zona euro, de la 0,1 % în acest an la 1,0 % anul viitor, iar în UE de la 0 % în acest an la 1,1 % anul viitor; pentru 2017 se previzionează o valoare de 1,6 % atât pentru zona euro, cât și pentru UE.

Încetinirea economiei mondiale reduce cererea pentru exporturile UE

Perspectivele creșterii economice mondiale și ale comerțului mondial s-au deteriorat considerabil începând din primăvară, din cauza declinului economiilor de piață emergente, în special al Chinei. Este de așteptat ca economiile de piață emergente să atingă cel mai scăzut nivel în cursul acestui an și să înceapă redresarea în 2016.

Până în prezent, exporturile zonei euro au fost, în mare măsură, neafectate de deteriorarea comerțului mondial, în principal datorită deprecierii din trecut a euro. Cu toate acestea, se preconizează o încetinire a creșterii exporturilor în 2016, urmată de o revenire ușoară în 2017.

Crește excedentul de cont curent

Excedentul de cont curent în zona euro ar trebui să crească în acest an, ca urmare a reducerii deficitului comercial provocat de importurile de petrol și a îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a schimburilor comerciale, dar și ca urmare a menținerii unor excedente mari în unele state membre și a corecției în trecut a deficitului în alte state membre. Este de așteptat ca excedentul de cont curent să scadă ușor în 2017, pe măsură ce prețul petrolului va crește și condițiile de desfășurare a schimburilor comerciale se vor deteriora.

Sosirea solicitanților de azil ar putea avea un mic impact economic pozitiv

Aceste previziuni oferă o primă evaluare a impactului economic produs de sosirea în UE a unui mare număr de solicitanți de azil. Deși pe termen scurt cheltuielile publice suplimentare conduc la creșterea PIB-ului, pe termen mediu este de așteptat să se producă un impact pozitiv suplimentar asupra creșterii economice ca urmare a creșterii ofertei de forță de muncă, cu condiția să se aplice politici judicioase, care facilitează accesul la piața muncii. Pentru UE în ansamblul său impactul asupra creșterii economice este mic, dar acesta poate fi mai semnificativ în unele state membre.

Riscurile care afectează aceste previziuni sunt, în principal, externe și, în marea lor majoritate, negative

Riscurile legate de perspectivele economice mondiale au crescut. O creștere mai scăzută a piețelor emergente, în special o ajustare mai perturbatoare în China, și efectele normalizării așteptate a politicii monetare a SUA asupra piețelor emergente ar putea avea un impact negativ mai mare asupra investițiilor și a activității economice în Europa decât se estimează în prezent.

  

Context

Previziunile țin seama de toate datele și factorii relevanți disponibili până la 22 octombrie 2015, inclusiv de ipotezele privind politicile guvernamentale. Sunt incluse în previziuni numai politicile anunțate în mod credibil și detaliate în mod corespunzător, presupunând că acestea nu suferă modificări.

Aceste previziuni se bazează și pe o serie de ipoteze referitoare la elemente externe, cum ar fi cursurile de schimb, ratele dobânzilor și prețurile materiilor prime. Cifrele utilizate reflectă așteptările pieței, determinate pornind de la piețele instrumentelor derivate, la momentul realizării previziunilor.

Comisia va actualiza previziunile sale economice în februarie 2016.

 

Pentru mai multe informații:

Previziunile economice europene – Toamna 2015

Previziunile economice de toamnă - site web                           

Urmăriți activitatea DG ECFIN pe Twitter: @ecfin

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Dombrovskis pe Twitter: @VDombrovskis

Urmăriți activitatea comisarului Moscovici pe Twitter: @Pierremoscovici

 

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(a) Real Gross Domestic Product (% change)
  5-year average Autumn 2015 forecast
  2007-11 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.3 0.0 1.3 1.3 1.3 1.7
Germany 1.2 0.3 1.6 1.7 1.9 1.9
Estonia -0.9 1.6 2.9 1.9 2.6 2.6
Ireland 0.1 1.4 5.2 6.0 4.5 3.5
Greece -3.3 -3.2 0.7 -1.4 -1.3 2.7
Spain 0.0 -1.7 1.4 3.1 2.7 2.4
France 0.7 0.7 0.2 1.1 1.4 1.7
Italy -0.6 -1.7 -0.4 0.9 1.5 1.4
Cyprus 1.6 -5.9 -2.5 1.2 1.4 2.0
Latvia -1.5 3.0 2.8 2.4 3.0 3.3
Lithuania 0.9 3.5 3.0 1.7 2.9 3.4
Luxembourg 2.0 4.3 4.1 3.1 3.2 3.0
Malta 2.1 2.6 3.5 4.3 3.6 3.1
Netherlands 0.9 -0.5 1.0 2.0 2.1 2.3
Austria 1.2 0.3 0.4 0.6 1.5 1.4
Portugal -0.1 -1.1 0.9 1.7 1.7 1.8
Slovenia 0.7 -1.1 3.0 2.6 1.9 2.5
Slovakia 3.6 1.4 2.5 3.2 2.9 3.3
Finland 0.5 -1.1 -0.4 0.3 0.7 1.1
Euro area 0.5 -0.3 0.9 1.6 1.8 1.9
Bulgaria 2.1 1.3 1.5 1.7 1.5 2.0
Czech Republic 1.5 -0.5 2.0 4.3 2.2 2.7
Denmark -0.5 -0.5 1.1 1.6 2.0 1.8
Croatia -0.5 -0.9 -0.4 1.1 1.4 1.7
Hungary -0.6 1.9 3.7 2.9 2.2 2.5
Poland 4.5 1.3 3.3 3.5 3.5 3.5
Romania 1.5 3.5 2.8 3.5 4.1 3.6
Sweden 1.2 1.2 2.3 3.0 2.8 2.7
United Kingdom 0.3 2.2 2.9 2.5 2.4 2.2
EU 0.6 0.2 1.4 1.9 2.0 2.1
USA 0.6 1.5 2.4 2.6 2.8 2.7
Japan -0.1 1.6 -0.1 0.7 1.1 0.5

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(b) Total Investment (% change)
  5-year average Autumn 2015 forecast
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.0 0.2 -1.7 7.0 2.1 0.5 3.7
Germany 1.4 -0.4 -1.3 3.5 2.6 3.1 3.6
Estonia -4.5 6.7 3.2 -3.1 -3.9 4.1 4.9
Ireland -8.5 8.6 -6.6 14.3 16.8 11.9 8.8
Greece -9.9 -23.5 -9.4 -2.8 -10.2 -2.0 14.7
Spain -5.9 -7.1 -2.5 3.5 6.3 5.4 4.8
France 0.2 0.2 -0.6 -1.2 -1.3 0.7 4.5
Italy -2.9 -9.3 -6.6 -3.5 1.2 4.0 4.8
Cyprus -2.7 -20.5 -15.2 -18.0 2.2 3.6 4.0
Latvia -5.9 14.4 -6.0 0.3 0.5 2.3 4.5
Lithuania -2.6 -1.8 8.3 5.4 9.8 2.4 7.0
Luxembourg 4.6 -0.3 -7.2 9.9 1.1 3.0 3.5
Malta -2.7 4.5 -0.7 9.1 17.1 -1.0 1.1
Netherlands -0.1 -6.3 -4.4 3.5 8.8 4.7 4.6
Austria 0.5 1.3 -0.3 -0.2 -0.1 2.6 2.7
Portugal -3.7 -16.6 -5.1 2.8 5.6 3.9 5.5
Slovenia -5.1 -8.8 1.7 3.2 1.9 -1.8 5.1
Slovakia 1.7 -9.2 -1.1 3.5 7.5 2.2 2.3
Finland 0.3 -2.2 -5.2 -3.3 -2.0 3.1 3.6
Euro area -1.3 -3.3 -2.6 1.3 2.3 3.0 4.4
Bulgaria -2.2 1.8 0.3 3.4 0.2 -2.4 1.7
Czech Republic 1.4 -3.2 -2.7 2.0 7.6 0.0 3.3
Denmark -4.3 0.6 0.9 4.0 0.7 3.7 4.1
Croatia -3.7 -3.3 -1.0 -4.0 0.8 2.4 3.0
Hungary -2.9 -4.4 7.3 11.2 2.2 -3.2 2.5
Poland 6.6 -1.8 -1.1 9.8 6.5 5.5 5.5
Romania 2.4 0.1 -5.4 -7.2 6.2 3.9 6.0
Sweden 1.1 -0.2 0.6 7.6 4.3 3.6 3.7
United Kingdom -1.8 1.5 2.6 7.5 4.9 5.9 4.8
EU -1.2 -2.5 -1.7 2.6 2.9 3.5 4.4
USA -3.1 6.3 2.4 4.1 4.1 5.5 5.3
Japan -2.8 3.4 3.2 2.6 0.5 0.9 0.7

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(c) Employment growth (%)
  5-year average Autumn 2015 forecast
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 1.1 0.4 -0.4 0.3 0.6 0.7 0.9
Germany 1.0 1.2 0.6 0.9 0.5 0.6 0.8
Estonia -1.7 1.6 1.2 0.8 1.1 -0.6 -0.1
Ireland -2.0 -0.6 2.4 1.7 2.0 1.5 1.4
Greece -1.5 -6.3 -3.6 0.1 0.4 -0.6 2.0
Spain -1.6 -4.4 -3.3 1.2 2.8 2.5 2.0
France 0.2 0.1 0.0 0.3 0.3 0.5 0.8
Italy -0.6 -1.4 -2.5 0.2 1.0 1.0 1.0
Cyprus 1.1 -4.2 -5.2 -1.9 0.2 1.2 1.6
Latvia -3.3 1.4 2.3 -1.4 0.2 0.4 1.0
Lithuania -2.4 1.8 1.3 2.0 1.5 0.2 0.1
Luxembourg 3.0 2.4 1.8 2.5 2.6 2.5 2.3
Malta 1.9 2.3 4.2 4.5 2.4 2.0 1.5
Netherlands 0.7 -0.6 -0.8 -0.3 1.2 1.1 1.1
Austria 1.1 1.1 0.5 0.9 0.7 0.8 0.8
Portugal -1.1 -4.1 -2.9 1.4 1.1 0.8 0.7
Slovenia 0.1 -0.9 -1.4 0.6 0.6 0.5 0.7
Slovakia 0.7 0.1 -0.8 1.4 1.8 1.2 1.0
Finland 0.5 0.9 -0.7 -0.8 -0.4 0.3 0.6
Euro area 0.0 -0.7 -0.8 0.6 0.9 0.9 1.0
Bulgaria -0.5 -2.5 -0.4 0.4 0.3 0.3 0.5
Czech Republic 0.2 0.4 0.3 0.6 1.3 0.2 0.1
Denmark -0.4 -0.3 0.0 0.8 0.9 1.0 1.0
Croatia -0.6 -3.6 -2.6 2.7 0.6 0.7 1.2
Hungary -0.9 0.1 0.9 3.1 1.8 1.1 1.2
Poland 1.3 0.1 -0.1 1.7 1.0 0.6 0.6
Romania -0.5 -4.8 -0.9 1.1 0.3 0.4 0.5
Sweden 0.8 0.7 1.0 1.4 1.3 1.6 1.6
United Kingdom 0.2 1.1 1.2 2.3 1.7 1.0 0.7
EU 0.0 -0.6 -0.4 1.0 1.0 0.9 0.9
USA -0.6 1.8 1.0 1.6 1.7 1.2 1.3
Japan -0.4 0.0 0.6 0.6 0.3 0.1 0.1

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(d) Unemployment rate (%)
  5-year average Autumn 2015 forecast
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 7.6 7.6 8.4 8.5 8.6 8.4 7.9
Germany 7.3 5.4 5.2 5.0 4.7 4.9 5.2
Estonia 10.5 10.0 8.6 7.4 6.5 6.5 7.6
Ireland 10.3 14.7 13.1 11.3 9.5 8.7 7.9
Greece 11.3 24.5 27.5 26.5 25.7 25.8 24.4
Spain 15.7 24.8 26.1 24.5 22.3 20.5 19.0
France 8.6 9.8 10.3 10.3 10.4 10.4 10.2
Italy 7.5 10.7 12.1 12.7 12.2 11.8 11.6
Cyprus 5.4 11.9 15.9 16.1 15.6 14.6 13.3
Latvia 13.4 15.0 11.9 10.8 10.1 9.5 8.8
Lithuania 11.4 13.4 11.8 10.7 9.4 8.6 8.1
Luxembourg 4.7 5.1 5.9 6.0 5.9 5.8 5.8
Malta 6.5 6.3 6.4 5.9 5.8 5.7 5.8
Netherlands 4.5 5.8 7.3 7.4 6.9 6.6 6.3
Austria 4.7 4.9 5.4 5.6 6.1 6.1 6.0
Portugal 10.7 15.8 16.4 14.1 12.6 11.7 10.8
Slovenia 6.1 8.9 10.1 9.7 9.4 9.2 8.7
Slovakia 12.2 14.0 14.2 13.2 11.6 10.5 9.6
Finland 7.5 7.7 8.2 8.7 9.6 9.5 9.4
Euro area 9.0 11.4 12.0 11.6 11.0 10.6 10.3
Bulgaria 8.2 12.3 13.0 11.4 10.1 9.4 8.8
Czech Republic 6.1 7.0 7.0 6.1 5.2 5.0 4.8
Denmark 5.7 7.5 7.0 6.6 6.1 5.8 5.5
Croatia 10.6 16.0 17.3 17.3 16.2 15.6 14.7
Hungary 9.5 11.0 10.2 7.7 7.1 6.7 6.2
Poland 8.8 10.1 10.3 9.0 7.6 7.2 6.8
Romania 6.5 6.8 7.1 6.8 6.7 6.6 6.5
Sweden 7.4 8.0 8.0 7.9 7.7 7.7 7.4
United Kingdom 6.9 7.9 7.6 6.1 5.4 5.4 5.5
EU 8.5 10.5 10.9 10.2 9.5 9.2 8.9
USA 7.6 8.1 7.4 6.2 5.3 4.8 4.6
Japan 4.5 4.3 4.0 3.6 3.4 3.3 3.3

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(e) Consumer-price inflation (1) (%)
  5-year average   Autumn 2015 forecast
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 2.4 2.6 1.2 0.5 0.6 1.7 1.5
Germany 1.8 2.1 1.6 0.8 0.2 1.0 1.7
Estonia 5.1 4.2 3.2 0.5 0.1 1.8 2.9
Ireland 0.8 1.9 0.5 0.3 0.3 1.4 1.6
Greece 3.3 1.0 -0.9 -1.4 -1.0 1.0 0.9
Spain 2.4 2.4 1.5 -0.2 -0.5 0.7 1.2
France 1.8 2.2 1.0 0.6 0.1 0.9 1.3
Italy 2.2 3.3 1.3 0.2 0.2 1.0 1.9
Cyprus 2.6 3.1 0.4 -0.3 -1.6 0.6 1.3
Latvia 6.3 2.3 0.0 0.7 0.2 1.4 2.1
Lithuania 5.3 3.2 1.2 0.2 -0.8 0.6 2.2
Luxembourg 2.7 2.9 1.7 0.7 0.3 1.7 1.7
Malta 2.4 3.2 1.0 0.8 1.1 1.8 2.2
Netherlands 1.6 2.8 2.6 0.3 0.2 1.2 1.5
Austria 2.2 2.6 2.1 1.5 0.9 1.8 2.0
Portugal 1.8 2.8 0.4 -0.2 0.5 1.1 1.3
Slovenia 2.9 2.8 1.9 0.4 -0.6 0.8 1.4
Slovakia 2.3 3.7 1.5 -0.1 -0.2 1.0 1.6
Finland 2.4 3.2 2.2 1.2 -0.2 0.6 1.5
Euro area 2.0 2.5 1.3 0.4 0.1 1.0 1.6
Bulgaria 5.7 2.4 0.4 -1.6 -0.8 0.7 1.1
Czech Republic 2.6 3.5 1.4 0.4 0.4 1.0 1.6
Denmark 2.2 2.4 0.5 0.3 0.4 1.5 1.9
Croatia 2.8 3.4 2.3 0.2 -0.1 0.9 1.7
Hungary 5.3 5.7 1.7 0.0 0.1 1.9 2.5
Poland 3.5 3.7 0.8 0.1 -0.6 1.4 1.9
Romania 6.1 3.4 3.2 1.4 -0.4 -0.3 2.3
Sweden 2.0 0.9 0.4 0.2 0.8 1.5 1.7
United Kingdom 3.2 2.8 2.6 1.5 0.1 1.5 1.7
EU 2.4 2.6 1.5 0.6 0.0 1.1 1.6
USA 2.2 2.1 1.5 1.6 0.2 2.1 2.3
Japan -0.2 0.0 0.4 2.7 0.8 0.7 1.8

(1)  HICP for Member States, CPI otherwise.

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(f) Current-account balance (% of GDP)
  5-year average   Autumn 2015 forecast
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 2.0 1.4 1.0 0.8 1.8 2.0 1.9
Germany 6.0 7.2 6.7 7.8 8.7 8.6 8.4
Estonia -3.7 -2.3 0.4 1.3 1.6 1.2 -0.1
Ireland -3.6 -1.5 3.1 3.6 5.9 5.7 4.7
Greece -13.3 -4.3 -2.1 -2.9 -1.0 -0.3 0.1
Spain -6.1 -0.4 1.5 1.0 1.4 1.3 1.4
France -1.6 -2.9 -2.6 -2.3 -1.3 -1.6 -2.2
Italy -2.5 -0.4 0.9 2.0 2.2 1.9 1.9
Cyprus -10.2 -5.1 -3.8 -3.8 -3.5 -3.2 -3.0
Latvia -5.4 -3.5 -2.1 -2.0 -1.8 -1.9 -2.2
Lithuania -6.0 -0.9 1.4 3.9 -0.8 0.2 -0.3
Luxembourg 7.6 6.1 5.7 5.5 4.3 4.0 3.7
Malta -3.7 1.4 3.2 3.3 2.0 3.8 4.2
Netherlands 7.3 10.2 11.0 10.6 10.5 10.4 9.6
Austria 2.9 1.7 2.1 2.1 2.6 2.6 2.8
Portugal -9.7 -2.0 0.7 0.3 0.5 0.5 0.3
Slovenia -2.2 2.1 3.9 6.5 7.0 7.5 7.2
Slovakia -5.2 0.2 0.7 -0.8 0.0 -1.2 -0.3
Finland 1.8 -1.9 -1.8 -2.2 -1.1 -1.0 -0.9
Euro area 0.2 1.9 2.5 3.0 3.7 3.6 3.4
Bulgaria -13.8 -3.0 -0.5 0.7 1.4 1.3 0.9
Czech Republic -4.6 -2.2 -1.1 -2.0 -2.5 -2.4 -2.1
Denmark 3.8 5.6 7.2 6.3 7.0 6.9 6.5
Croatia -4.5 0.0 0.1 0.6 4.4 2.9 3.2
Hungary -2.8 1.6 3.9 2.2 4.3 5.5 6.1
Poland -5.3 -3.2 -0.9 -1.1 -0.5 -0.9 -1.5
Romania -7.6 -4.3 -0.8 -0.4 -0.8 -1.9 -2.6
Sweden 7.4 6.5 5.8 5.4 5.9 5.9 5.8
United Kingdom -2.7 -3.3 -4.5 -5.1 -4.3 -3.9 -3.4
EU -0.3 1.0 1.5 1.6 2.2 2.2 2.0
USA -3.7 -2.9 -2.4 -2.3 -2.3 -2.4 -2.7
Japan 3.4 1.0 0.7 0.5 2.3 2.8 3.1

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(g) General government balance (% of GDP)
  5-year average Autumn 2015 forecast
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium -2.9 -4.1 -2.9 -3.1 -2.7 -2.6 -2.3
Germany -1.7 -0.1 -0.1 0.3 0.9 0.5 0.4
Estonia -0.2 -0.3 -0.1 0.7 0.2 0.2 0.1
Ireland -13.1 -8.0 -5.7 -3.9 -2.2 -1.5 -1.5
Greece -10.7 -8.8 -12.4 -3.6 -4.6 -3.6 -2.2
Spain -6.4 -10.4 -6.9 -5.9 -4.7 -3.6 -2.6
France -5.0 -4.8 -4.1 -3.9 -3.8 -3.4 -3.3
Italy -3.4 -3.0 -2.9 -3.0 -2.6 -2.3 -1.6
Cyprus -2.4 -5.8 -4.9 -8.9 -0.7 0.1 0.3
Latvia -5.1 -0.8 -0.9 -1.5 -1.5 -1.2 -1.1
Lithuania -5.8 -3.1 -2.6 -0.7 -1.1 -1.3 -0.4
Luxembourg 1.4 0.2 0.7 1.4 0.0 0.5 0.5
Malta -3.1 -3.6 -2.6 -2.1 -1.7 -1.2 -1.1
Netherlands -2.9 -3.9 -2.4 -2.4 -2.1 -1.5 -1.2
Austria -3.0 -2.2 -1.3 -2.7 -1.9 -1.6 -1.3
Portugal -7.0 -5.7 -4.8 -7.2 -3.0 -2.9 -2.5
Slovenia -3.9 -4.1 -15.0 -5.0 -2.9 -2.4 -2.0
Slovakia -4.7 -4.2 -2.6 -2.8 -2.7 -2.4 -2.0
Finland 0.6 -2.1 -2.5 -3.3 -3.2 -2.7 -2.3
Euro area -3.9 -3.7 -3.0 -2.6 -2.0 -1.8 -1.5
Bulgaria -1.3 -0.6 -0.8 -5.8 -2.8 -2.7 -2.7
Czech Republic -3.1 -4.0 -1.3 -1.9 -1.9 -1.3 -1.1
Denmark 0.1 -3.6 -1.3 1.5 -3.3 -2.5 -1.7
Croatia -4.9 -5.3 -5.4 -5.6 -4.9 -4.7 -4.1
Hungary -4.7 -2.3 -2.5 -2.5 -2.3 -2.1 -2.0
Poland -5.0 -3.7 -4.0 -3.3 -2.8 -2.8 -2.8
Romania -6.0 -3.2 -2.2 -1.4 -1.2 -2.8 -3.7
Sweden 0.9 -0.9 -1.4 -1.7 -1.4 -1.3 -1.2
United Kingdom -7.2 -8.3 -5.7 -5.7 -4.4 -3.0 -1.9
EU -4.2 -4.3 -3.3 -3.0 -2.5 -2.0 -1.6
USA -9.2 -8.8 -5.3 -4.9 -4.0 -3.5 -3.2
Japan -6.0 -8.7 -8.5 -7.5 -6.6 -5.7 -5.1

 

AUTUMN FORECAST 2015
MAIN ECONOMIC INDICATORS 2007 - 2017
(h) General government gross debt (% of GDP)
  5-year average Autumn 2015 forecast*
  2007-11 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Belgium 96.1 104.1 105.1 106.7 106.7 107.1 106.1
Germany 72.1 79.7 77.4 74.9 71.4 68.5 65.6
Estonia 5.5 9.5 9.9 10.4 10.0 9.6 9.2
Ireland 64.9 120.2 120.0 107.5 99.8 95.4 93.7
Greece 131.5 159.4 177.0 178.6 194.8 199.7 195.6
Spain 51.4 85.4 93.7 99.3 100.8 101.3 100.4
France 75.7 89.6 92.3 95.6 96.5 97.1 97.4
Italy 109.2 123.2 128.8 132.3 133.0 132.2 130.0
Cyprus 55.0 79.3 102.5 108.2 106.7 98.7 94.6
Latvia 30.8 41.4 39.1 40.6 38.3 41.1 37.6
Lithuania 26.6 39.8 38.8 40.7 42.9 40.8 42.5
Luxembourg 15.1 22.1 23.4 23.0 22.3 23.9 23.5
Malta 66.1 67.6 69.6 68.3 65.9 63.2 61.0
Netherlands 54.8 66.4 67.9 68.2 68.6 67.9 66.9
Austria 75.5 81.6 80.8 84.2 86.6 85.7 84.3
Portugal 86.3 126.2 129.0 130.2 128.2 124.7 121.3
Slovenia 32.7 53.7 70.8 80.8 84.2 80.9 78.3
Slovakia 35.6 51.9 54.6 53.5 52.7 52.6 52.2
Finland 40.8 52.9 55.6 59.3 62.5 64.5 65.7
Euro area 76.5 91.3 93.4 94.5 94.0 92.9 91.3
Bulgaria 14.7 17.6 18.0 27.0 31.8 32.8 33.6
Czech Republic 33.7 44.7 45.2 42.7 41.0 41.0 40.5
Denmark 38.1 45.6 45.0 45.1 40.2 39.3 38.3
Croatia 48.9 69.2 80.8 85.1 89.2 91.7 92.9
Hungary 75.3 78.3 76.8 76.2 75.8 74.5 72.6
Poland 49.7 54.0 55.9 50.4 51.4 52.4 53.5
Romania 22.6 37.4 38.0 39.9 39.4 40.9 42.8
Sweden 38.0 37.2 39.8 44.9 44.7 44.0 43.3
United Kingdom 63.9 85.3 86.2 88.2 88.3 88.0 86.9
EU 70.4 85.2 87.3 88.6 87.8 87.1 85.8

* As usual, the forecasts are conditioned upon, inter alia, the technical assumption of \'no policy change\'.

This means that specific policy measures, especially in the budgetary field, which have not yet been disclosed are not taken into account.

As a result, projections for 2017 are essentially an extrapolation of present trends.

IP/15/5996

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Adaugat: Joi, 05 Noiembrie 2015, 13:42:15
Autori: CE


Alte articole din Comisia Europeană :

» UE combate dimensiunea socială a crizei economice
» Sondaj Eurobarometru şi raport privind situaţia socială
» Prezentarea proiectului "Generaţia 89"
» Strategia europeană pentru regiunea Dunării
» Dezbatere pe tema căderii Cortinei de Fier
» Telecomunicaţii: Comisia invită statele membre să-şi intensifice campaniile de informare cu privire la numărul european unic de urgenţă 112
» Priorităţile Comisiei Barroso II
» Comisia Europeană lansează o dezbatere publică pe tema protejării pădurilor Europei
» SOLVIT şi CSS ajută tot mai mulţi europeni să lucreze dincolo de frontiere
» Telecomunicaţii: consultare privind viitorul serviciu universal în era digitală
» EU PILOT - răspunsuri prompte la plângerile cetăţenilor şi întreprinderilor
» Strategia Europa 2020
» 4 miliarde de euro împărţite la 43 de proiecte
» Comisia Europeană vizează reducerea semnificativă a diferenţelor de salarizare între femei şi bărbaţi
» Comisia Europeană îşi consolidează angajamentul faţă de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
» Reporter European – ediţia de primăvară 2010
» Pagini Utile
» Lansarea unei noi proceduri de selecţie a funcţionarilor UE
» Comisia acordă României 1 miliard de euro pentru sprijinirea balanţei de plăţi
» Conferinţa la nivel înalt privind sănătatea pe internet şi Săptămâna e-sănătate, Barcelona (Spania)
» Summitul european al consumatorilor având ca temă serviciile, organizat la Bruxelles
» Gripa aviară: Virusul extrem de contagios H5N1 confirmat în România
» Conferinţa la nivel înalt privind sănătatea pe internet şi Săptămâna e-sănătate, Barcelona (Spania)
» Întâlnirea europeană a consumatorilor
» Dosarul "Formaldehida ilegală"
» Săptămânii Energiei Durabile
» 25 de ani de la lansarea iniţiativei "Capitala Culturală Europeană"
» 25 de ani de la lansarea iniţiativei \
» Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
» România intră la evaluare
» Divorţ în stil european cu Regulamentul Roma III
» Alături de Allianz, BASF, Porsche, Fresenius - MAN
» A fost publicat raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare
» Premierea junilor translatori
» Cel mai bun june translator
» Laptele european în dezbatere
» Cel de-al doilea premiu european pentru jurnalism în domeniul sănătăţii
» Misiune posibilă: Cooptarea IMM-urilor europene în domeniul apărării
» Planificare multianuală, predictibilitate
» Primul proces formal „de jos în sus” din istoria Uniunii Europene.
» Între progres şi necesitatea unor eforturi suplimentare
» Ajutoare umanitare pentru Haiti printr-o procedură accelerată
» Lista companiilor interzise în spaţiul aerian european
» Iniţiativa cetăţenească europeană
» Concursul "Desenează-mi un drept"
» Copiii din comuna Gemenele judeţul Brăila - marii câştigători
» Integrarea financiară în Europa
» Programele cadru europene: de la redresare la viabilitate economică
» Potenţialul turismului european
» Sistemul de alertă rapidă pentru produsele periculoase RAPEX
» Comisia Europeană - Agenda săptămânii
» 2.7 milioane de persoane, 1000 de manifestări
» Oportunităţile şi riscurile utilizării energiei nucleare
» Impactul Tratatului de la Lisabona asupra Uniunii Europene
» Redresarea sistemului financiar al UE se realizează cu succes?
» Reţea de fonduri pentru băncile falimentare
» Protecţia libertăţilor cetăţeneşti şi a datelor.
» Obiective mai ambiţioase în cadrul pachetului „climă şi energie”
» Abordare mult mai strictă în cazul reparaţiilor şi a pieselor de schimb
» Bursele Europene.Jurnalişti în dialog,program dedicat jurnaliştilor din presa locală
» În fiecare an, fumatul omoară 650 000 de europeni
» Campanie paneuropeană a Comisiei de promovare a IMM-urilor şi antreprenoriatului
» Comisia Europeană deschide Săptămâna verde
» Zece întreprinderi pentru premiul european de mediu
» România între Copenhaga şi Cancun
» Criza şi consiliile de administraţie ale băncilor
» CE avertizează România
» Studiul privind inegalitatea dintre sexe în domeniul educaţiei, pe teritoriul european
» Europa se scaldă în ape curate
» Premiile Europa Nostra pentru patrimoniu
» Obiectiv european 2020: 10% energie regenerabilă
» Vizita comisarului european pentru politică regională Johannes Hahn
» Politica agricolă comună pentru toţi cetăţenii UE
» Începe de azi la Bruxelles
» 14 materii prime strategice pentru Europa
» Măsuri pentru sporirea garanţiilor în cazul depozitelor la băncile europene
» Drepturile lucrătorilor imigranţi
» Viziunea europeană în domeniul tehnologiilor - cheie
» Nouă propunere privind cultivarea organismelor modificate genetic
» Garanţii financiare propuse de CE: 100.000 euro recuperabili în 7 zile
» Condiţii comune de intrare şi de şedere pentru lucrătorii sezonieri
» Regim aplicabil transferului temporar în cadrul aceleiaşi întreprinderi al lucrătorilor calificaţi din afara UE
» Portalul european e-justiţie on line
» Portalul european e-justiţie în limba română
» Dezbatere cu lideri religioşi din Europa
» Start de 6 miliarde de auro în ambiţiosul proiect "i-conomy"
» PAC sub preşedinţia Comisarului European Dacian Cioloş:
» Spre norme comune pe teritoriul UE în ceea ce privește procedurile penale
» Siguranța pe drumurile europene se va dubla
» 6,4 miliarde euro pentru proiectul I-conomy
» 6.000 de răspunsuri pe tema Politicii Agricole Comune
» Deficienţe importante în eforturile României
» Agricultorii nu au de ce să roşească pentru că sunt susţinuţi cu fonduri publice.
» Campania "Contăm unii pe alţii"
» Medierea UE în litigiile transfrontaliere
» Declaraţia Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei privind situaţia migranţilor romi în Franţa
» În plină criză economică europenii au încredere în UE
» Start în concursul Juvenes Translatores” („tineri traducători” )
» Vizită pentru cooperare vamală şi antifraudă în China
» Invitaţie la concursul: Reporter European
» Vor într-adevăr europenii să scăpăm de sărăcia extremă?
» Motoarele Europei - previziuni economice
» UE începe să se redreseze
» Mandat clar pentru ajutorarea săracilor lumii
» Rapoartele pentru România şi Bulgaria sunt OK
» Tineretul în mişcare europeană
» Stop turbulenţelor pe piaţa financiară europeană
» TIC pentrru o bătrâneţe liniştită
» Proiectul UE de reţele Grid: 200.000 de computere conectate
» Tineretul în mişcare - pentru a nu pierde ocaziile
» Creșterea siguranței și transparenței pieței instrumentelor financiare
» Săptămâna europeană a mobilităţii 2010: „Călătoriţi mai inteligent, trăiţi mai bine”
» Spre Internet rapid şi ultrarapid
» Cele opt Obiective de dezvoltare ale mileniului
» Comisarul Dacian Cioloş în audiere publică
» Strategia pentru perioada 2010-2015 implementează Carta femeilor.
» La asalt: „Tineri reporteri împotriva sărăciei”
» Avansuri băneşti pentru agricultori de la Comisia Europeană
» Locuri pitoreşti din România candidează ca "Destinaţii europene de excelenţă"
» Cel mai mare forum european în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
» Stabilitate, creştere, supraveghere, echilibru
» Cu dreptul la libera circulaţie în UE nu-i de joacă
» România nu respectă reglementările UE cu privire la vânarea păsărilor
» 1 milion de locuri de muncă vacante în Europa
» Competitivitate,cooperare şi coeziune în Europa
» UE la Fondul mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei
» În perspectiva 2020: O Europă a inovaţiei
» Reţeaua RO+ traduceri pentru CE
» "Teodosie cel Mic" de Răzvan Rădulescu - premiul UE pentru literatură 21010
» În dezbatere: Fondurile europene şi populaţia romă
» O miză de peste 6 miliarde euro: jocurile de noroc on line
» Prevenirea exploziilor şi scurgerilor de pe platformele de foraj submarin
» Criza şi politica în materie de audit
» Agricultura în UE între concurenţă şi semi-subzistenţă
» Probleme la evaluarea Codului Frontierelor Schengen
» "Ziua Europei 2010"
» Nou cadru al UE pentru gestionarea crizelor din sectorul financiar
» Strategia de extindere a UE şi provocările pentru perioada 2010 - 2011
» Uniunea Europeană - cel mai mare actor comercial al lumii
» Premiile în competiţia de desene pe tema egalităţii de gen
» Forumul privind coeziunea europeană
» Cartea verde: „Creşterea impactului politicii de dezvoltare a UE”
» O strategie mai dinamică privind politica energetică a UE
» Uniunea Europeană şi Africa trebuie să colaboreze mult mai strâns
» Al 5-lea Raport privind coeziunea UE
» Strategie pe 10 ani pentru persoanele cu handicap
» Comisarul Cioloş prezintă comunicarea privind reforma politicii agricole
» Politica agricolă comună şi provocările viitorului
» Jurnalişti în dialog: Masă rotundă şi premiere
» Securitate nucleară şi energetică cu Ucraina
» Parteneriatul energetic UE - Rusia
» Mediul înconjurător – calitatea aerului:
» Premiile europene pentru jurnalişti în domeniul sănătăţii
» Cartea verde privind viitorul TVA
» Cetăţenia are un rol central!
» „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”
» Aplicarea transfrontalieră a legislației în domeniul siguranței rutiere
» Plăţile transfrontaliere vor deveni tot atât de simple precum plăţile naţionale
» Cinci reporteri europeni din România
» S-a adoptat Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2011
» Diferența dintre tarifele de roaming și cele naționale trebuie să se apropie de zero până în 2015
» Europa şi voi
» Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!
» Comisarul european Algirdas Šemeta vizitează România
» O nouă etapă a integrării europene
» De joi până joi la Comisia Europeană
» Plan de acțiune pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii
» Politica de coeziune viitoare
» România: cele mai slabe rezultate la citire (Testul PISA)
» UE este depășită de principalii săi concurenți: Statele Unite și Japonia
» România - în rândul inovatorilor modeşti în UE
» „Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale”
» Regulament privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul
» Măsuri urgente privind serviciile mobile de comunicaţii prin satelit
» Acces universal la educaţia preşcolară
» Întâlnire Barroso - Putin
» Gândeşte mai întâi la scară mică
» Consumatori UE - tablou de bord
» România, Ungaria şi măsurile de îmbunătăţire a concurenţei
» Programul MEDIA se va menţine
» Sprijin pentru România în depăşirea declinului financiar
» Lansarea consultarii publice pe tema jocurilor de noroc online
» Întâlnire cu reprezentanți ai lucrătorilor și angajatorilor europeni
» Eurobarometru în ce priveşte viitorul sectorului de transport
» Concurs on line Uniunea Inovării
» Transporturi 2050 - Foia de parcurs
» România şi implementarea Directivei serviciilor audiovizuale de mass-media
» Certificate gratuite pentru emisii de gaze cu efect de sera de catre Romania
» Michel Barnier vizitează România
» Pentru o mai bună utilizare a fondurilor europene pentru integrarea romilor
» Zilele Aeronauticii 2011 de la Madrid
» A treia ediție a premiului UE pentru jurnalism în domeniul sănătății
» Europa spaţială
» Societăţi sunt bine guvernate, fiabile şi sustenabile
» UE, romii, România şi Bulgaria
» CE avertizează România în privinţa nerespectării reglementărilor europene referitoare la calitatea aerului
» Comisia Europeană a solicitat în mod oficial astăzi României să îşi alinieze la normele UE legislaţiile naţionale privind preţurile reglementate la energie pentru consumatorii finali.
» Domeniu "eu" la a cincea aniversare
» "Neues Museum" din Berlin este câștigătorul Premiului Uniunii Europene pentru arhitectură
» Mandatul european de arestare
» Consumatorii europeni - potențial vulnerabili la fraude, înșelătorii, vânzări sub presiune
» O «plasă de protecţie» pasagerilor europeni
» Noua strategie comercială europeană - implicaţii pentru relansarea economică a României
» Economia UE mai eficientă, mai ecologică
» Brevetul unic european
» Douăsprezece proiecte pentru relansarea pieţei unice în 2012
» O mai bună informare a publicului cu privire la drepturile pasagerilor
» Cadou de Paşti pentru fermierii din România de la CE
» Eurostat exprimă o serie de rezerve în ce priveşte datele statistice furnizate de România
» Premiul Lorenzo Natali pentru jurnalism 2011
» Protejarea biodiversităţii - o strategie pe 10 ani
» Operaţiunea comună 'EPN, Hermes Extension 2011)
» Comisarul dacian Cioloş vizitează România
» Declaraţia delegaţiei Comisiei Europene după încheierea misiunii comune în România alături de Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială
» Tabele cu situaţia din România: Redresarea progresivă a economiei UE se confirmă
» Comisia Europeană: Previziuni economice pentru România
» Eurobarometrul turismului european
» 53 la sută din tinerii din Europa dispuşi să lucreze afară
» Rendez-vous european la Cannes
» Comisarul Georgieva vizitaează Israelul, Cisiordania și Fâșia Gaza
» 15 - 21 mai şi la Botoşani: Săptămâna Europeană a Tineretului
» Beneficiile potențiale ale cloud computing-ului
» Reporter European despre voluntariat şi reforma politicii agricole comune
» Vine redresarea europeană, cresc emisiile de gaze
» Micro-împrumuturi de maximum 25.000 de euro fermierilor şi micilor întreprinzători din România
» Ce facem cu pungile din plastic?
» Ajutor pentru victimele infracţiunilor
» Risc potențial pentru utilizatorii căilor ferate române
» Acordul bilateral al României cu Rusia privind serviciile aeriene încalcă legislaţia UE
» Aeroporturi regionale din România: Pierderile în exploatare sunt acoperite anual de către stat.
» Modernizarea legislaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală
» Să consumăm mai puţin ca să trăim mai bine!
» Norme clare și asigurând condiții sigure pentru fluxurile migratorii
» Pentru a elimina pescuitul excesiv
» Doamna şi domnul ambasador IMM
» Revoluţia Comisarului Cioloş în Politica Agricolă Comună
» Comunitățile religioase joacă un rol esențial în structura socială a țărilor UE
» Comunitățile religioase joacă un rol esențial în structura socială a țărilor UE
» La ţintă: Agenda digitală pentru Europa
» Start la competiţia Capitala verde europeană
» Comisarul Dacian Cioloş vine la Suceava şi Iaşi
» Comisia a lansat un nou plan de acţiune în domeniul transporturilor către şi dinspre ţările vecine
» Polonia a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene
» Agenda Digitală: tarife de roaming mai mici începând cu data de 1 iulie
» Liderii UE sprijină planul Comisiei privind integrarea romilor
» Comisia Europeană: bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 răspunde preocupărilor de astăzi şi necesităţilor de mâine: "
» Interviu cu Ilie Dincă, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi:
» Provocarea Europei: integrarea romilor
» Concurs OSCE de fotografie 2011
» Concurs de desen: Un logo pentru drepturile omului
» Agenda digitala: tarife de roaming mai mici incepand cu 1 iulie
» Climate Change TV: Concurs de videoclipuri pe tema schimbarii climatice
» Premiul WSYA 2011 - World Summit Youth Award
» Concurs de desene: Da-i un nume satelitului Galileo
» Pericolul noilor droguri sintetice în Europa
» Programul „Europa creativă”
» Undă verde de la UE pentru certificatele verzi din România
» Undă verde de la UE pentru certificatele verzi din România
» Ani mai mulţi, o viaţă mai bună în Europa
» 7 miliarde de euro pentru finanţarea cercetării şi inovării europene
» Marea majoritate a băncilor europene sunt acum mai puternice şi mai capabile să reziste la şocuri
» Accesul la un cont bancar de bază potenţial de a ameliora vieţile a milioane de europeni
» 7 miliarde de euro pentru cercetare
» Biocarburanţii: cele mai ridicate standarde de durabilitate din lume.
» 244 milioane EUR pentru 183 de noi proiecte în domeniul mediului
» România între codaşi la implementarea în întregime, prin legi naţionale, a noilor norme din domeniul telecomunicaţiilor
» Lupta împotriva corupţiei ar trebui să rămână o prioritate majoră
» Nu este exclusă posibilitatea ca paranteza să fie menţinută deschisă,
» Migranţii bine-integraţi reprezintă un puncte forte pentru Europa
» Interdicţia de a utiliza metale grele şi alte substanţe chimice periculoase în echipamentele electrice şi electronice
» Yours Directly nr. 5
» Nouă procedură de recuperare a datoriilor
» Comisia Europeană autorizează Spania să instituie pentru români restricţii temporare privind accesul acestora la piaţa forţei de muncă
» De Ziua Mondială a Libertăţii Presei
» Interfeţe inovatoare pentru automate şi bancomate
» Un cadru global pentru politica de mediu a UE
» Sateliţii Thijs și Natalia
» 33 de şcoli din România vor participa la concursul Juvenes translatores
» Strategia energetică a UE - o singură voce
» Până în 2015, serviciul eCall va fi instalat și pe deplin funcțional în toată Uniunea Europeană
» Audiere publică a Comitetului Economic și Social European
» Bursele europene: Jurnalişti în dialog
» Strategia de securitate internă a UE în acțiune
» Zilele Europene ale Patrimoniului
» Cum să stimulăm creşterea şi să reducem disparităţile de dezvoltare dintre regiunile UE?
» Uniunea Europeană va contribui în mod sporit la combaterea criminalităţii.
» Creşterea ecologică este singurul viitor durabil pentru Europa şi pentru întreaga lume
» Să ne dotăm tinerii cu competenţele de care au nevoie
» Acţiuni de promovare a voluntariatului la nivelul UE
» Recomandări pentru îmbunătăţirea politicii de agromediu
» Provocările pentru competitivitatea industriei europene şi rolul investiţiilor străine
» Un proiect pentru Europa: Comisarul Dacian Cioloş în România
» Inaugurarea oficială a Spaţiului Public European
» Inaugurarea oficială a Spaţiului Public European
» Târgul ONG Botoşani, foto galerii
» Taxa pe tranzacţiile finanicare: Uniunea Europeană devine un deschizător de drumuri
» José Manuel Durăo Barroso: Discursul pe 2011 privind starea Uniunii
» România primeşte aviz motivat pentru deşeuri
» Investiţiile în reţelele de fibră optică sunt sigure şi profitabile
» Măsuri pentru stimularea creşterii şi a ocupării forţei de muncă în toată Europa
» Alexandra Stan din România a concursului "European Border Breakers' Awards" (EBBA), care consacră noile talente de vârf ale muzicii pop europene
» Noile norme privind tranzacţionarea vor contribui la preţuri echitabile ale energiei
» Farmacovigilență sportiă în interesul pacienţilor
» Comisarul Dacian Cioloş în România
» Se mai primesc înscrieri la concursul Juvenes translatores
» zece puncte-cheie ale reformei Politicii Agricole Comune
» Competitivitatea şi creşterea economică pe locul cel mai important în agenta politică.
» Comunicarea privind cele mai bune practici privind procedurile antitrust
» Consumă altfel – gândeşte înainte să alegi!
» Comisarul Dacian Cioloş consternat de blocarea programului de ajutor alimentar
» Deschiderea pieţei de muncă europene pentru cetăţenii români și bulgari
» Păstrarea datelor:România şi Germania atenţionate să transpună Normele UE
» S-a deblocat programul de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate pentru anii 2012 şi 2013
» Eric Schmidt (Google), Andrew Witty (GSK) şi Jean-Paul Agon (L'Oreal) participă la prima convenţie în domeniul inovării
» Către un sistem TVA mai simplu, mai robust şi mai eficient
» Fonduri pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile sociale
» Un buget pentru strategia Europa 2020
» Comisia reia plăţile pentru programul operaţional regional din România finanţat prin politica de coeziune
» Raportul Comisiei Europene:Autoritățile române pun în aplicare reformele structurale
» Să îi ascultăm pe cei interesaţi de politicile publice ale UE
» Invitatie de presa - Lansarea Presedintiei Daneze
» Atenţie la creditul de consum pe Internet:11 pagini de Internet cu neregularităţi în România din 20 verificate
» Plan de acțiune pentru dublarea volumului comerțului electronic în Europa până în 2015
» Carte verde: plăților sigure și inovatoare cu cardul, prin internet și prin telefonia mobilă
» Trebuie să privim deșeurile ca pe o resursă!
» Măsurile privind bunăstarea animalelor trebuie să fie rentabile
» 50 de ani de Politică Agricolă Comună. Pregătiți pentru viitor
» Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental al tuturor europenilor
» Instituțiile UE acționează în mod responsabil în climatul actual de austeritate
» Mâine, Dl Johannes HAHN, comisar european pentru politică regională, va efectua o vizită oficială în România
» Comisia consideră că România a încălcat normele europene în materie de achiziții publice
» România invitată să pună în aplicare interdicția privind cuștile pentru găini ouătoare
» Memorandum de înâelegere cu Banca Europeană de Investiţii (BEI)
» Începe familiarizarea cu inițiativa cetățenească europeană
» 157.000 de monede euro falsificate în 2011
» Erasmus are 25 de ani! Una dintre marile povești de succes ale Uniunii Europene
» UE pune la index 15 posibile otrăvuri
» Consultare publică eco
» Servicii îmbunătățite de navigație prin satelit către euroeni în 2014
» Manifest anti-contrafaceri: concursul Nu te atinge de creaţiile mele!
» Concursul „Juvenes Translatores”: Câștigătoarea din România - Anna Kiss
» România un loc modest în Uniunea Inovării
» Statutul fundației europene
» Un pas către statuarea Fundaţiilor Europene
» Programul economic al României se află în continuare pe calea bună - declaraţia BM, CE şi FMI
» Satelitul IRINA - România
» Masă rotundă la Reprezentanţa CE:Perspectivele economice şi financiare ale României în contextul evoluțiilor din Uniunea Europeană
» Transparenţă, integritate, profesionalism, anticorupţie
» Unii dintre cei mai inteligenți și talentați oameni din Bulgaria și România să vină să lucreze pentru Comisia Europeană
» Vinul european bio, sulfiţii şi zahărul rezidual
» Preşedintele Barroso îl felicită pe noul prim ministru Mihai-Răzvan Ungureanu
» 112 este numărul european unic pentru apeluri de urgență
» O bioeconomie pentru Europa
» Intrarea în vigoare a Pachetului de şase
» Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure
» Forumul urban 2012 al primarilor europeni
» Inovare în scopul creșterii durabile
» Preşedintele Barroso dezbate implicaţiile regionale ale noului tratat privind disciplina financiară
» Starea solului în Europa
» Eurobarometru: România un loc nedorit pe harta corupţiei în Europa
» Euro-obligațiuni pentru a menține euro-zona
» Reducerile bugetare singure nu vor restaura economiile și încrederea
» Parteneriat UE - SUA în domeniul produselor ecologice
» Dialog direct UE - oraşele Europei
» Întreruperea termenului de plată
» Adaptarea legislaţiei privind societățile comerciale
» Confiscarea activelor obţinute ilegal
» Reglementări de la UE pentru sistemul bancar paralel
» Prezenţe româneşti la premiile Europa Nostra: Mănăstirea Golia şi Paraschiva Kovacs
» Inaugurarea noii agenții pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă
» Extinderea protectiei pentru lucratorii detasati temporar in strainatate
» 96 la sută dintre români îngrijoraţi de inundaţii
» Din 2013: centru european de combatere a criminalității informatice
» Drepturi mai clare pentru pasagerii liniilor aeriene
» Comerțul cu produse financiare derivate - mai sigur
» Relaţia Turcia - UE: un nou impuls
» Serbia, Kosovo și Muntenegru pe calea cea bună
» România pe harta siguranţei rutiere în Europa: grafic şi tabel
» Rrogramul „eTwinning”: Romînia în topul câştigătorilor
» Mai multă Europă cu Adina-Ioana Vălean
» Conferinţa "Politici UE la Marea Neagră – consolidarea cooperării regionale"
» Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Insolvență fac parte din viață
» Consultare publică privind mediul
» Start inițiativelor cetățenești europene
» Eurobarometrul și încrederea românilor în UE
» Consultare publică: drepturile dumneavoastră în Uniunea Europeană
» Comisia Europeana nu are in lucru un scenariu privind iesirea Greciei din zona euro
» Comisarul european Dacian Cioloș în România
» Conferință: 50 DE ANI DE POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ - Un parteneriat între Europa și fermierii europeni
» Schengen - fără controale la frontierele interne!
» Venituri fiscale ]n UE provenite din consum, muncă sau capital
» Biodiversitatea este asigurarea noastră de viață, iar Natura 2000 - piatra de temelie
» Video educativ de la UE: consumă apa în mod inteligent!
» Săptămâna verde la Bruxelles
» Drepturile pescarilor promovate și protejate
» Primul tău loc de muncă EURES
» G8 - Grecia trebuie să rămână în zona euro
» Recomandările de țară pentru 2012
» România are probleme la Sulina cu Directiva Habitate
» Metalele periculoase pot trimite România la Curtea Europeană de Justiție
» Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso vine în România
» E dreptul tău - acționează!
» Reporter și blogger european 2012
» Cardul european de sănătate, Euro 2012 şi Olimpiada
» Platforma europeană a resurselor de mediu
» Să ne protejăm contribuabilii și economiile împotriva efectelor pe care le‑ar genera o nouă criză a sectorului bancar
» UE şi sursele regenerabile de energie
» Soluţii pentru protejarea cetăţenilor în caz de faliment bancar
» Pasagerii cu dizabilități și transportul aerian
» Premiul Capitala europeană verde 2015
» Campanie pentru femei - cercetător științific
» Ancheta europeană privind competențele lingvistice
» Dezbatere: Incluziunea socială şi economică a cetăţenilor romi
» Discursul lui Dacian Cioloș la summit-ul ONU dedicat dezvoltării durabile
» Registrul de Transparență comun, al Comisiei și Parlamentului European
» UE - R. Moldova: Acord privind originea şi calitatea produselor
» Strategia Dunării: Comisarul Johannes Hahn într-un circuit care include România
» Potenţialul imens a tehnologiilor generice neconvenţionale
» Acord UE - R. Moldova în domeniul serviciilor aeriene
» Consiliul European: investiții și încredere
» Simbolul frunză UE - un simbol de încredere
» Comisia Europeană: Ultimele evoluţii pot pune in pericol progresele realizate în ultimii ani
» Lansarea a noului apel de propuneri de proiecte în domeniul cercetării şi inovării
» Sondaj Eurobarometru: Criminalitatea informatică
» 8,1 miliarde EUR pentru proiecte și idei de cercetare
» Președintele Baroso serios preocupat de evoluțiile politice din România
» O piaţă digitală favorabilă creatorilor, consumatorilor şi furnizorilor de servicii
» Banii UE nu trebuie să intre în buzunarele infractorilor
» Solidaritatea între generaţii cu liderii confesiunilor religioase
» Nu dorim pe drumurile europene mașini care pot deveni letale
» PAC@50: Trecut, prezent și viitor
» Concurs foto: proiecte finanţate de UE
» Preşedintele Barroso: preocupări serioase privind statul de drept și independența sistemului judiciar în România
» Măsuri comune de combatere a fraudei în UE
» Proiecte LIFE de 268,4 milioane euro
» Bilanț: Sistemul rapid de alertă al UE pentru alimente și furaje
» Inițiativa Capitala Europeană a Culturii merge mai departe
» Vara festivalurilor europene
» România mari lacune în gestionarea deșeurilor
» Noi norme de la UE pentru colectarea deșeurilor electronice
» Legislația Seveso paza de un nou Cernobâl
» Europa Ta
» Românii - interesaţi de viitorul Europei şi drepturile cetăţeneşti
» Românii - interesaţi de viitorul Europei şi drepturile cetăţeneşti
» European Commission's reaction to the Romanian Constitutional Court's decision on 29/07 referendum
» Juvenes translatores - un concurs pentru cei mai buni tineri traducători
» Start la Juvenes Translatores
» Starea Uniunii - integrarea
» Adresati-i intrebari presedintlui Barroso
» José Manuel Barroso: Un pas crucial către crearea uniunii bancare
» Ieșind din criză mai puternici - o viziune europeană
» Ieșind din criză mai puternici - o viziune europeană
» De m\ine, Comisarul european Dacian Cioloș în România
» De m\ine, Comisarul european Dacian Cioloș în România
» Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik vine ]n România
» Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik vine ]n România
» Ieșirea din criză - viziunea europeană (video - traducere interactivă)
» Către o federație a statelor-națiune
» Uniunea Europeană la răscruce?
» Laborator paneuropean de fizică finanțat în România
» CE pregătește uniunea bancară
» Tendinţă europeană: Limbi străine de la vârste fragede
» Tendinţă europeană: Limbi străine de la vârste fragede
» Consumatori europeni: te judeci acasă pentru pagube produse afară
» Mierea şi polenul în Europa
» Dezbateri despre cetăţenia UE
» Măsuri legislative în sprijinul cloud computingului.
» Noua strategie a Comisiei Europene privind cloud computingul
» România - premiu Eticheta Lingvistică Europeană
» Disparităţi persistente pe piaţa muncii din UE
» Înscrierile pentru concursul Reporter European continuă până pe 1 noiembrie
» De mâine: Comisarul European Dacian Cioloş în România
» Foarte interesant! 12 noi propuneri de la UE pentru piaţa unică
» Piaţa unică - 20 de ani
» Nanomaterialele - definiţie şi beneficii
» Târgul european al locurilor de muncă
» Săptămâna europeană a regiunilor şi creşterea economică
» România - deficit de transpunere a directivelor privind piața internă
» Nu putem asista indiferenți la delocalizarea industriei europene
» Comercianții europeni spun: Stop risipei de alimente!
» În 2013: 56 milioane de euro pentru săracii din România
» Conferința Națională: Săptămâna Pieţei Unice
» Comisia Europeană: UE - Premiul Nobel pentru pace
» Doi comisari europeni vizitează România
» Programul Europa Creativă promite 1,8 miliarde euro
» IMM-urile europene nu au reușit încă să-și revină din criză
» Sondajul Eurobarometru: Solidaritate de anvergură mondială
» Consultare publică europeană privind piețele de telecomunicații
» Vlad Gabriel Căldăraru din România a luat locul patru pe Europa la categoria aplicații pentru telefoanele inteligente
» Declaratia presedintelui CE Jose Manuel Barroso dupa intalnirea cu dl Victor Ponta, prim-ministru al Romaniei
» De azi: Foaia de parcurs pentru consolidarea UE
» Ziua europeană împotriva Traficului de Persoane cu o nouă legislație
» Biocarburanți alternativi
» Biodiversitatea și navigația
» 2,9 milioane EUR pentru1 416 lucrători concediați de la SC Nokia România SRL
» O excelentă sursă de informare pentru consumatori: Portalul universal al rechemărilor de pe piață
» Premiile EBBA / European Border Breakers Awards
» Liderii UE: măsuri pentru stimularea economiei și locuri de muncă
» Natura 2000 + LIFE la 20 de ani
» Propunere pentru 2014: 2,5 miliarde euro pentru sărmanii Europei
» Jocurile de noroc on line: plan de acțiune pentru protecția europenilor
» Proiecte CE pentru 2013: creștere durabilă și locuri de muncă
» Scrisori de presuspendare privind trei programe cofinanțate de UE în România
» Buget rectificativ al CE: încă 9,0 miliarde EUR pentru a acoperi facturile primite
» Cele 10 state membre doresc să aplice taxa UE pe tranzacțiile financiare (TTF)
» Comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, StefanFüle vizitează luni România
» Dezbatere: Consolidarea pieţei unice şi stimularea creşterii economice
» 30-31 octombrie: Comisarul Dacian Cioloş din nou la Bucureşti
» Economia UE rămâne fragilă. Deocamdată
» CARS 2020: pentru ca Europa să producă în continuare cele mai bune automobile din lume
» Femeile în consiliile de administrație
» Vino să iei Premiul Nobel pentru pace 2012
» Vino să iei Premiul Nobel pentru pace 2012
» Aprovizionare cu energie sigură și durabilă la cel mai mic preț posibil
» Strategia de extindere a Uniunii Europene şi principalele ei provocări
» Bugetul UE 2014 -2020
» Ieșind din criză mai puternici: viziune europeană
» Spațiul Schengen: biulanț de sănătate
» E oficial: 2013, Anul European al cetățenilor
» Extinderea rețelei Natura 2000: România campioană
» Eliminarea vizelor cu SUA, Japonia și Canada: UE ține partea României
» Locuri de muncă pentru tineri
» Locuri de muncă pentru tineri
» Verificarea site-urilor de cadouri din UE: listă de nereguli
» Telemedicina: teleradiologia,teleconsultaţia, telemonitorizarea
» Locuri de muncă: Panorama competențelor în UE
» Paradisurile fiscale - pe lista neagră
» Denunţarea disfuncţionalităţilor nu doar permisă ci obligatorie!
» Ceremonia de decernare a Premiului Nobel on-line, în direct
» De la război la pace: o poveste europeană
» Reducerea cu 25 la sută a birocrației pentru IMM-uri
» Copiii Păcii ajutați cu banii din Premiul Nobel
» 40 de milioane de euro pentru inovați în domeniul apei
» Un raport realist:Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa
» Românii la Eurobarometru: calitatea aerului s-a deteriorat
» 37 la sută dintre europeni nu mai vor alți șefi
» De pe 11 ianuarie: noul Centru european de combatere a criminalității informatice (EC3)
» European Border Breakers Awards: câștigători 2013
» Garanția pentru tineri: un loc pentru piața muncii
» Premiul Charlemagne ediția 2013
» Foto-video: Noul permis auto european
» Proiectele Grafenul și Creierul uman câștigă câte 1 miliard de euro fiecare
» Declarația comună a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Comisiei Europene (CE)
» 700.000 locuri de muncă neocupate în sectorul TIC din Europa
» Datele cu caracter personal au o valoare economică enormă
» Extremismul violent și populismul demagogic
» Diana Alexandra Amariei Câștigătoarea din România la concursul Juvenes Translatores
» Raportul MCV pentru România 2013
» Premii de la UE pentru articole pe teme de sănătate
» Video: Viitorul Căilor Ferate Europene
» Drogul 4-MA interzis în Europa
» Piața europeană a drogurilor ilegale: contrabanda și consumul
» Foto: România și finaliștii la premiul UE pentru arhitectura contemporana „Mies van der Rohe”
» Raportul ENISA privind securitatea cibernetică în limba română
» Securitatea cibernetică: strategia UE
» Comisarul European Dacian Cioloș se întâlnește cu Rețeaua Europe Direct
» Grafic CE: Prognozele pentru România 2013 - 2014
» Europenilor nu le place fumatul!
» Frontierele inteligente ale UE
» Rețeaua „eTwinning” pentru 100.000 de școli
» UE și eradicarea sărăciei în lume
» Mutilarea genitală a femeilor o practică oribilă
» Ce facem cu deșeurile din plastic?
» De pe 16 martie: Statul obligat să plătească la timp
» Comisarul European Dacian Cioloș din nou în România
» Dacian Cioloş: Un important pas înainte în procesul de reformă a Politicii Agricole Comune (PAC)
» Progrese inegale in democratizarea vecinilor UE
» România: bugetele pentru învățământ în scădere
» Șomerii de la Jucu, ajutați de Comisia Europeană
» StartUp Europe Leaders Club pentru antreprenoriatele locale
» R. Moldova, Ucraina și politica de vecinătate a UE
» 145 milioane de euro pentru litoralul românesc
» România - în plutonul codașilor la inovare
» Spre internet de mare viteză cu 30 la sută mai ieftin
» Buletin trimestrial: Șomajul continuă să crească în UE
» 30 de câştigători, fără România
» Ce mai inovează tinerii europeni
» Stop încălzirii globale!
» Taxe mai reduse pentru înregistrarea mărcilor
» Europol - o agenție mai puternică, mai eficace
» 4,9 milioane de euro pentru fructele din școlile românești
» Femeile rămân o minoritate în rândul cercetătorilor
» Prosperitate prin Strategia Dunării
» Sistemul de Informații Schengen de a doua generație (SIS II). SIS II) este operațional
» Diana Alexandra Amariei, elevă a Liceului Teoretic „Sfântu-Nicolae” din Gheorgheni - Harghita va fi premiată mâine la Bruxelles în concursul Juvenes Translatores
» Progrese ale UE în lupta împotriva criminalității organizate
» 54 de milioane de euro de la UE pentru prevenirea inundațiilor
» România - abandon școlar 17,4 %, peste media UE
» Taxele antidumping și antisubvenții - modalitati prin care UE combate concurența neloială
» Fondurile structurale: 347 de miliarde EUR în cele 27 de state membre.
» Despre strategia de incluziune a romilor și locurile de muncă din România cu László ANDOR, Comisar European, la București și Cluj Napoca
» De mâine în România: Comisarul EuropeanLászló ANDOR
» Eliminarea apostile propusă de Comisia Europeană
» Convergenţa TV - on line: consultare publică
» Fără apostilă - video limba română
» MOOC: 40 de Cursuri universitare gratuite on line
» Grafice comparative: statutul profesorilor în țările UE
» Televiziune și Interne: consultare publică a UE
» Agenda Comisiei Europene și a Parlamentului European pentru această săptămână
» Omagiu Europei – 4 mai, Ziua porţilor deschise - 01/05/2013
» 9 mai 2013 la Reprezentanța CE în România
» Mititetii românești și protecția consumatorilor
» Economia UE: relansare lentă după o recesiune prelungită - 03/05/2013
» Comisia Europeană avertizează: Este prea mult praf în Capitală.
» Raportul privind cetățenia UE pe 2013: 12 acțiuni noi în șase domenii
» Agenda Europeană 14 mai
» De mâine, Dacian Cioloş, va fi prezent în România
» Filmde finanțate prin programul MEDIA al Uniunii Europene, la Cannes
» Concurs european de proiecte de ecoinovare
» România și Slovacia dobândesc o libertate mai mare în a solicita și a cheltui fondurile europene
» Micro şi nano-electronica europeană
» Către reţeaua portuară europeană
» Protecţie a victimelor hărţuirii şi violenţei la nivel european
» Miercuri 29 mai: Noaptea Literaturii Europene revine la Bucureşti
» Agenda săptămânală a Comisiei Europene şi a Parlamentului European
» 26 mai - 2 iunie: Săptămâna europeană a tineretului
» Rapoarte anuale: OLAF şi Avocatul Poporului European
» 8 recomandări specifice pentru România 2013
» Uniunea Europeană și Fundația Bill & Melinda Gates parteneriat împotriva bolilor sărăciei
» Agenda Digitală europeană: nu trebuie să batem pasul pe loc
» Schimb automat de informatii de la 1 ianuarie 2015 privind: veniturile profesionale, onorariile directorilor, asigurările de viață, pensiile, proprietatea, plus dividendele, câștigurile de capital, alte forme de câștig financiar, soldurile conturilor
» Proiect pilot privind privind limbajul semnelor
» Sistemul eCall ar salva anual viața a 2500 europeni
» Întrevedere Dacian Ciloș - Iurie Leancă la Bruxelles
» Plan de lucru al UE pentru sport pentru perioada 2011-2014
» Comisarul european Johannes Hahn va inaugura șantierul laserului de la Măgurele și podul Calafat-Vidin
» Ferestre spre Europa la Reprezentanța CE în România
» Start în competiție:premiul anual al UE pentru jurnalism în domeniul sănătății
» Comisia cere ROMÂNIEI să respecte normele UE
» Șomajul tinerilor și IMM-urile - pe agenda următorului Consiliu European
» Porturile europene au un potențial imens
» Și Botoșani ar putea candida: Capitala europeană verde din 2016
» Agenda săptămânală a Comisiei Europene şi a Parlamentului European
» Alianța europeană pentru ucenicii s-a lansat în Germania
» Dintr-o listă de sute de proiecte de mediu din țări europene nu am găsit niciunul din România
» Europa are nevoie de o cultură a salvării și redresării în materie de insolvență
» Mobilitate urbană cu Comisia Europeană
» Grafic: România în coada listei cu plecările studenților din programul Erasmus
» Invitație a conferinţa internațională cu titlul Procesul extinderii Uniunii Europene
» Europenii vor viteză pe Internet
» Peste 22 miliarde euro investiții în inovarea europeană
» Mecanism european comun de supraveghere pentru băncile din zona euro
» Fondurile structurale 2014-2020: nu e timp de pierdut!
» Internetul viitorului în UE: 100 milioane euro pentru 1000 de întreprinderi novatoare
» Învățământul superior european în lume și Erasmus +
» 23 august - Ziua comemorării victimelor totalitarismului
» Germanii se simt europeni, dar nu cunosc destul de bine drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE
» România prima de la distanță în topul fraudelor cu fonduri UE
» Mini Europa Maramureș pe lista finaliștilor RegioStars
» Un film al regizorului Corneliu Porumboiu la Festivalul Internațional de Film de la Locarno
» România printre cele mai mici tarife din UE la telefonia mobilă
» Prioritățile Parlamentului în a doua jumătate a anului 2013
» Internetul pe mobil cam scump pentru români
» Cultura europeana la ea acasă
» Concursul tinerilor traducători Juvenes Translatores: start la înscrieri - 1 septembrie – 20 octombrie
» Start în competiție:Capitala europeană a inovării
» Sectorul bancar paralel, considerat vinovat de criza financiară mondială, supus unor noi norme
» UE la Summitul G20 de la Sankt Petersburg, 5-6 septembrie: mandatul încrederii
» Raportul anticorupţie al Uniunii Europene
» Sectoarele care oferă cele mai bune șanse de a găsi un loc de muncă în UE
» Dunărea - pe lista îmbunătățirii principalelor căi navigabile interioare din Europa
» Presedintele Barroso: discursul despre starea Uniunii
» José Manuel Durăo Barroso: Discurs privind starea Uniunii - 2013
» UE - continentul conectat fără taxe de roamnig și majorări
» Grafice: Locul României în Europa inovării
» Orașe din România înscrise în Săptămâna Europeană a Mobilității
» Etnobotanicele și substanțele psihoactive luate în vizor de UE: grafice și tabele
» Piața UE se va putea deschide complet pentru vinurile din Republica Moldova
» Începând de mâine: Comisarul European Dacian Cioloş, va fi prezent în România
» Educație deschisă în Europa către competențele informatice
» Foto prezentare: Ioana Parvulescu - între castigatorii editiei 2013 a Premiului UE pentru Literatura
» Foto prezentare: Ioana Parvulescu - între castigatorii editiei 2013 a Premiului UE pentru Literatura
» 660 de milioane de eurode la UE pentru 284 de oameni de știință
» Azi: Reluarea plăților în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE)
» Consultare publică: protecţia transfrontalieră a consumatorilor
» Harta: Noile coridoare de transport europene ocolesc Botoşanii
» Eficienţa energetică: aviz motiva României
» România: 87 la sută conectată la Internet cu bandă largă
» 3 iniţiative europene x 1 milione de semnături fiecare
» Mai puţine pungi din plastic subţiri care sufocă mediul
» Declaraţia comună a FMI şi Comisiei Europene: în linii mari e bine!
» Grafice: Europa se redresează lent, somajul rămâne
» 7-8 noiembrie: Comisaru European Dacian Cioloş vine din nou în România
» Cazul porumbului Bt modificat genetic
» Angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%
» Oraşul Piteşi în competiția Capitala Europeană Verde
» 35 de milioane euro de la UE destinate promovării produselor agricole în Uniunea Europeană și în țările terțe
» Iniţiativa Europeană pentru Pluralismul Media susținută și de o româncă
» Regiunile - motoare de creștere prin specializare inteligentă
» Declaratia presedintelui Barroso privind extinderea spatiului Schengen
» Guvernanţa economică a Uniunii Europene pe înţelesul tuturor
» Paradox? Marea majoritate a românilor consideră că nu sunt informați în domeniul științei și tehnologiei, dar nici nu sunt prea interesați de evoluțiile din domeniu
» Moldova la poarta Europei: în direct declaraţii de presă comune la nivel înalt
» Ultima zi: Înscrierile pentru concursul “Reporter European”,
» Europa, România, microbii și antibioticele
» Declarația președintelui Barroso după întâlnirea cu Victor Ponta și Iurie Leancă
» Erasmus + 14,7 miliarde euro pentru 4 milioane de europeni
» Programul Europa Creativă - finanțare pentru cel puțin 250.000 de artiști și profesioniști din domeniul culturii
» Investigatie a CE in Romania in ce priveste jocurile de noroc on-line
» Grafice,ilustrații: Un bilion de euro pentru viitorul Europei
» Comisarul European Dacian Cioloș: O zi importantă pentru agricultorii europeni
» Sprijin pentru ţările în curs de dezvoltare
» România - beneficiar net de fonduri europene
» Dreptul la liberă circulație este unul dintre cele mai prețuite drepturi în UE
» Dreptul la un proces echitabil şi prezumția de nevinovăție
» Ziua României se va serba în avans la Comisia Europeană
» Dacian Cioloș: Parafarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană - un moment cu adevărat istoric
» Reporter European 2013 - premiile
» Stagii de calitate pentru tineri
» Testele PISA: elevii europeni şi români pe tabloul competenţelor la mate, ştiinţe şi lectură
» Recomandări UE pentru integrarea romilor
» Disparitatea salarială femei - bărbați în UE / femeile lucrează 2 luni pe gratis
» Programul UE Orizont 2020 pentru cercetare și inovare
» Programul Europa Creativă - ghidul, video
» Angela Filote - noul șef al Reprezentanței CE în România
» Noile drepturi europene pentru consumatori
» Codul de conduită european privind principiul parteneriatului
» Tinerii în Europa - studii superioare
» La vot pentru alegerile europarlamentare!
» Ghid practic privind serviciile sociale UE
» Liberalizarea vanzarii terenurilor agricole și Ungaria
» UE și economia socială
» Terorismul și extremismul - o amenințare gravă și în creștere
» Stop extinderii extremismului în UE
» Raportul pe anul 2013 privind situaţia socială şi a forţei de muncă în UE
» Comisarul european Dacian Cioloș în Republica Moldova pe 23-24 ianuarie
» Rapoartele MCV România şi Bulgaria - 22 ianuarie 2014
» Pentru renaşterea industrială europeană
» Garanţiile cerute de UE pentru exploatarea gazelor de ştist
» Un nou pact pentru Europa în materie de protecție a datelor
» Reforma băncilor europene
» Dreptul la vot și liberă circulație - 5 țări europene atenționate de Comisie
» Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine
» Pentru un sistem bancar mai sigur în Europa
» Corupția - o provocare pentru Europa
» Corupția, România și Europa
» Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine - lapte și fructe în școli
» Programul cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană rămâne, în linii mari, în direcţia cea bună
» Video: Campania „Generation Awake” pentru protecția mediului
» Juvenes Translatores 2013-2014: Câștigătoarea din România, Andreea Florina Săndiță din Slatina, jud. Olt
» Tabel comparativ: Normele comune privind aspecte legate de detenție în Europa
» Expo Dacian Cioloș la Bruxelles: România, oameni și locuri
» Agenda vizitei comisarului european Dacian Cioloş 10 – 12 februarie 2014
» Românii cunosc bine numărul european de urgenţă 112 marcat azi, 11.2.2014
» Bloguri speciale pentru tineri şi adulţi de Ziua mondială a Internetului sigur
» În direct prin satelit declarații de presă comune Jose Manuel Barroso si Traian Basescu
» Video: declaratii de presa sustinute de presedintele Barroso si presedintele Băsescu
» Românii dezavantajați de roamingul la nivel european
» România atenţionată pentru gropile de gunoi ilegale, necurățarea iazurilor de decantare și tarifarea incorectă pentru utilizarea infrastructurii feroviare
» Declaratia presedintelui CE Barroso despre pachetul de asistenta pentru Ucraina
» Dialogul cetățenilor cu comisarul Cioloș de la București
» Dacian Cioloșazi la București: un nou dialog cu cetățenii despre viitorul Europei
» Stop pescuitului cu setci în derivă
» Sprijin pentru filmele romanesti si cele europene vor prin programul MEDIA
» În România au fost înregistrate sute de plângeri privind respectarea drepturilor pasagerilor în domeniul transportului aerian
» Proiectul de cooperare Romania-Serbia "Telediag" - telemedicină la granița româno-sârbă
» dezbaterea „O nouă viziune asupra Europei”
» Concurs de fotografie „Zoom pe Diversitate“
» Certificatul lingvistic european – ediţia 2014
» REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL DE FOTOGRAFIE “Zoom pe Diversitate”
» România vizată de cinci decizii privind încălcarea legislației UE
» Aproape 100 milioane de euro - locurile de muncă pentru tinerii din România
» Pentru o economie fără deșeuri
» Granturi europene: Calendarul termenelor - limită iulie 2014
» Programul lui Junker
» Jean-Claude Junker ales Președinte al Comisiei Europene
» Euro - cine urmreză
» Sprijin pentru depozitarea unor produse lactate interzise la export în Rusia
» Eurobarometru: atitudinea europenilor fata de protectia mediului
» Garanţia pentru tineret: proiecte pilot în Alba şi Neamţ
» Muncitorii disponibilizați de la Mechel Campia Turzii vor primi ajutor din Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG)
» Dacian Cioloș va participa duminică, 14 septembrie, la RuralFest
» Comisia Europeană Junker: Prezentare, portrete, statistici
» RuralFest cu Comisarul European Dacian Cioloş
» Audierile pentru comisari
» Săptămâna europeană a mobilității 2014
» Întreprinderile UE găsesc greu lucrători competenți
» Fermele de familie - nucelu al dezvoltării agriculturii durabile
» Premiul UE pentru debutanți în literatură 2014 - niciun român
» omisarul european pentru politică regională, dna Corina Crețu vizitează România
» Declarație la încheierea misiunii comune FMI/CE în România
» Vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, vor efectua luni, 15 decembrie, o vizită oficială în România
» Gala Fondurilor Structurale
» Ofensiva pentru investiții
» programul de lucru pentru 2015 al Comisiei Junker
» Cercetatori romani selectionati pentru granturi ale Consiliului European pentru Cercetare
» Romanii au o imagine pozitiva despre UE si privesc cu optimism viitorul acesteia
» Romania va avea crestere economica sustinuta in urmatorii doi ani
» Fondul social european: investiții de peste 650 de milioane pentru dezvoltarea administrației și a sistemului judiciar din România
» Fondul social european: investiții de aproximativ 5 miliarde de euro în capitalul uman al României
» Uniunea Energetică Europeană
» România se confruntă cu dezechilibre macroeconomice
» 10 - 12 martie: Comisarul european pentru politici regionale, dna Corina Crețu, va efectua o vizită oficială în România
» Comisarul european Corina Creţu: De la marea Unire la Marea Integrare europeană
» Eurobarometru: Românii - 74 la sută încredere în Uniunea Europeană
» Platformă pentru schimburi de experienţă şi de bune practici
» 24 milioane de euro pentru azil, migraţie şi integrare
» Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, vine miercuri, 8 aprilie la Bucureşti
» De 8 aprilie, Ziua Internaţională a romilor
» Calea României către zona Euro - calitatea
» Cheltuirea fondurilor rămase din cadrul perioadei 2007 – 2013 rămâne o provocare majoră
» Previziuni UE pentru România în următorii 2 ani: creștere economică robustă
» Românii, Europa și Internetul
» Comisarul european Corina Creţu efectuează o vizită în Bulgaria
» 35 miliarde euro pentru salvarea Greciei
» Ajutor de 8,5 milioane de euro de la UE pentru victimele inundațiilor din România - 2014
» 75 milioane de europ de la UE pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia
» Juvenes translatores 2015 - înscrieri
» Concursul Reporter şi blogger european 2015
» S-au deblocat plăţile programelor "Competitivitate Economică" și "Mediu"
» Masa rotundă: Piața unică digitală în România,
» Comisarul european pentru comert Cecilia Malmstrom în vizită la Bucuresti
» Doar 8 zile până la termenul-limită al concursului REPORTER ȘI BLOGGER EUROPEAN
» Buletin de Europa #38
» Acord comun în 17 puncte privind migraţia pe ruta balcanică (engl.)
» Adio roaming!
» eBuletin de Europa #39 -
» Ghid pentru achiziții publice de la Comisia Europeană pdf
» Comisarul european Corina Creţu: intervenții la nivel european pentru victimele Colectiv
» Doua noi state membre UE ofera ajutor victimelor din clubul Colectiv
» Buletin de Europa #40
» Mecanismul de soluționare unic intră în vigoare

Comentarii:

Travispl a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 01:50:33 :

I received learned a lot of things.
We offer cheap medicines in site shop.

JorgeB.M. a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 05:59:23 :

This is a very great blog.
We offer best drugs in website shop.

StivK.G. a scris, Marti, 05 Ianuarie 2016, 04:13:41 :

I got much of new of informative.
We offer best drugs in buy celexa shop.

JorgeQ.X. a scris, Luni, 25 Ianuarie 2016, 16:30:24 :

I get much of things.
Fast company for writing Best quality essays for pupil in write essay service of any subject.

IraF.L. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 04:19:58 :

I found many of things.
Cheap company for writing Best quality course work for undergraduate in write-paper-freeonline.mezoka.com of any themes.

DanielG.L. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 04:46:48 :

I got learned a lot of cognitive.
In our online pharmacy good cost for medicines. See more to zyban online site.

VanyaN.I. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 05:20:04 :

It`s is a very informative article.
In our online drugstore good cost for drugs. See more to buy neem website.

JaineO.D. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 07:35:08 :

I get much of new of informative.
Cheapest no needed prescription drugs in buy pepcid site.

StemQ.T. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 17:14:49 :

It`s is a very great paper.
For purchase cheap med click to cheap actos website. In our on-line drugstore cheap price for drugs. See more to v gel blog. In online drugstore good cost for drugs. See more to propack online blog.

Cheryle Garsee a scris, Marti, 26 Iulie 2016, 17:52:19 :

I read your article a second time so I could take in all the information I agree with many of your views I enjoyed this. http://howtolosefatvaginafast.healthforus.info/how-to-make-the-fat-vagina-tight
Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.