acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
EUROPARLAMENT » Sesiunea plenară a Parlamentului European
9-12 martie 2009

Punctele esenţiale ale sesiunii plenare – a Parlamentului European Strasbourg, 9-12 martie 2009 o Pregătirea Consiliului European din 19-20 martie 2009 o Acord final asupra pachetului maritim o Reducerea emisiilor industriale o Eurvigneta: taxa de drum pentru vehiculele grele, inclusiv pentru congestionarea traficului o Extindere: rapoartele de progrese 2008 Croaţia, Turcia şi FYROM o Jocurile video şi protecţia minorilor o Situaţia romilor în UE o Promovarea calităţii produselor alimentare europene o Degradarea terenurilor agricole o 11.8 milioane euro României pentru inundaţiile din iulie 2008 o Premiul PE pentru jurnalism - termen de înscriere 31 martie Pregătirea Consiliului European Dezbaterea prioritară din 11 martie se va axa asupra pregătirii Consiliului European din 19-20 martie, în special implementarea Strategiei Lisabona. Declaraţiile Comisiei Europene şi ale Consiliului vor fi urmate de dezbaterea a trei rapoarte care se referă la planul european de redresare economică, linii directoare pentru ocuparea forţei de muncă şi investiţii în economie reală în contextul politicii de coeziune. Acord între Parlament şi Consiliu asupra pachetului maritim Parlamentul European va vota în plen, în a treia lectură, un pachet legislativ constând din 7 rapoarte, cunoscut drept Erika III, care au ca obiectiv îmbunătăţirea siguranţei maritime prin prevenirea accidentelor şi a poluării. Propunerile legislative încearcă, de asemenea, să îmbunătăţească siguranţa pasagerilor şi a echipajelor în faţa riscurilor de accidente. Reducerea emisiilor poluante de la instalaţii industriale - raportor Holger Krahmer (ALDE, Germania) Emisiile poluante care provin de la mii de instalaţii industriale din UE trebuie reduse în continuare, dar într-un mod flexibil, se arată în raportul Comisiei pentru mediu a PE. Deputaţii susţin propunerea Comisiei de revizuire a regulilor existente, dar au introdus noi prevederi, ca de exemplu introducerea unei limite a emisiilor la nivel european, o mai mare flexibilitate pentru acordarea permiselor, excepţii pentru instalaţii de mici dimensiuni şi o mai bună informare a publicului larg. Eurvigneta: taxa de drum pentru vehiculele grele - inclusiv pentru congestionarea traficului- raportor Saďd El Khadraoui (PSE, Belgia) Parlamentul va adopta reguli comune pentru impunerea taxei de drum asupra vehiculelor grele de transport de mărfuri. Acestea vor trebui să plătească pentru costurile externe, ca de exemplu poluarea aerului, fonică şi congestionarea traficului rutier. Stadiul negocierilor de aderare la UE - Croaţia, Turcia şi FYROM Miercuri, 11 martie, Parlamentul va dezbate rapoartele de progrese elaborate de Comisia Europeană în 2008 pentru statele candidate Croaţia, Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, dezbaterea fiind precedată de declaraţiile Comisiei şi ale Preşedinţiei cehe UE. Parlamentul va adopta joi, 12 martie, trei rezoluţii cu privire la stadiul negocierilor de aderare cu aceste ţări. Jocurile video şi protecţia minorilor - raportor Toine Manders (ALDE Olanda) Piaţa jocurilor video este o piaţă mondială, cu o dezvoltare foarte rapidă şi din ce în ce mai populară în rândul adulţilor. Deputaţii europeni consideră că sunt necesare o protecţie şi o informare corecte pentru consumatori cu privire la produsele pe care le cumpără şi mai ales la adecvarea produsului la vârsta utilizatorului. Raportul elaborat de Toine Manders (ALDE Olanda)propune un sistem paneuropean de etichetare şi un control mai strict al accesului la conţinutului jocurilor prin crearea unui "buton roşu" care să dea posibilitatea părinţilor de a dezactiva un joc sau de a restricţiona accesul pentru anumite ore. Integritatea în contextul jocurilor de noroc online - raportor Christel Schaldemose (PSE, Danemarca) În conformitate cu principiul subsidiarităţii, pieţele europene ale jocurilor de noroc online sunt reglementate la nivel naţional. Spre deosebire de jocurile de noroc tradiţionale, care dispun de un cadru de reglementare strict, menit să protejeze consumatorii, este nevoie evidentă de a clarifica cadrul legislativ al jocurilor de noroc online. Situaţia romilor în UE - Integrare socială prin educaţie şi acces pe piaţa muncii - raportor Magda Kósáné Kovács (PSE, Ungaria) Comisia PE pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale prezintă într-un raport detaliat situaţia socială a romilor în UE. În raport se subliniază că promovarea incluziunii sociale şi a accesului romilor pe piaţa muncii trebuie să răspundă condiţiei fundamentale prealabile a acordării de drepturi sociale şi politice egale. "În cazul romilor, cetăţenia naţională şi cetăţenia Uniunii au suferit o depreciere şi aceştia nu au beneficiat într-un mod corespunzător de avantajele care decurg din extindere, ceea ce a agravat marginalizarea lor sub mai multe aspecte, crescând riscul de discriminare multiplă cu care se confruntă", se arată în raport. Promovarea calităţii produselor alimentare europene - raportor Maria Petre (PPE-DE, România) Simplificarea normelor de comercializare, o mai bună informare a consumatorilor în special asupra originii produselor alimentare, protejarea mai bună a produselor europene de calitate pe plan internaţional - acestea sunt unele din cele mai importante propuneri ale raportului doamnei Petre privind garantarea calităţii alimentelor - armonizare sau recunoaştere reciprocă a standardelor. Raportul, ce va fi adoptat de plenul Parlamentului European la data de 12 martie 2009, vine ca răspuns la Cartea Verde a Comisiei Europene privind calitatea produselor agricole. Degradarea terenurilor agricole - raportor Vicenzo Aita (GUEN, Italia) Presiunile asupra solurilor sunt din ce în ce mai mari, acestea fiind supuse secetei, eroziunii, reducerii biodiversităţii, incendiilor, salinizării sau deşertificărilor. Raportul Aita propune o serie de măsuri pentru elaborarea unei strategii europene de restaurare şi de conservare a terenurilor agricole, precum şi pentru introducerea unor instrumente specifice în cadrul politicii agricole comune, susţinând crearea unui fond pentru soluţionarea provocărilor menţionate. PE aprobă 11.8 milioane euro acordate României pentru pagubele provocate de inundaţiile din iulie 2008 - raportor Jutta Haug (PSE, Germania) Parlamentul European va aproba primul proiect rectificativ pe 2009, în care se solicită mobilizarea sumei de 11,8 milioane EUR din Fondul de Solidaritate al UE (FSUE), în urma efectelor inundaţiilor care au afectat România în iulie 2008. Protocol adiţional la Acordul CE-Africa de Sud datorită aderării României şi Bulgariei la UE - raportor Josep Borelles Fontelles (PSE, Spania). Ca urmare a aderării României şi Bulgariei la UE, Parlamentul European îşi va da avizul conform cu privire la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol adiţional la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană. Întrebare orală privind situaţia copiilor migranţilor din UE Deputatul Jan Andersson (PSE, Suedia), în numele Comisiei pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a adresat o întrebare orală Comisiei. Situaţia copiilor migranţilor din UE care sunt lăsaţi singuri în statul membru de provenienţă, în timp ce părinţii lor emigrează în căutarea unui loc de muncă în alt stat membru a stârnit îngrijorare în unele state membre în ultimii doi ani. Conform studiului realizat de UNICEF şi asociaţia „Alternative sociale” în România, în 2008, în cazul a aproximativ 350 000 de copii, unul dintre părinţi lucrează în străinătate, iar în cazul a 126 000, ambii părinţi. Gestionare integrată a frontierelor în Uniunea Europeană - raportor Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE, Olanda) Crearea spaţiului Schengen a presupus o regândire a conceptului de „gestionare integrată a frontierelor” propus de către Consiliul European de la Laeken din 2001. Raportul elaborat de Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE, Olanda) analizează propunerile Comisiei Europene referitoare la luarea de noi măsuri în vederea unei gestionări cu adevărat integrate a frontierelor pentru a realiza cele două obiective privind sporirea securităţii şi facilitarea călătoriilor resortisanţilor din ţările terţe. Provocările legate de aprovizionarea cu petrol - raportor Herbert Reul (PPE-DE, Germania) În raportul ce urmează a fi adoptat marţi, 10 martie, de Parlament, sunt enumerate măsurile pentru asigurarea în viitor a aprovizionării cu petrol a UE. Deputaţii solicită exploatarea comercială a resurselor petroliere neconvenţionale, extinderea şi securizarea rutelor de transport şi reducerea consumului de petrol în sectorul transporturilor. Grupurile politice PPE si PSE au depus o rezoluţie alternativă la prezentul raport. Politica de concurenţă în Uniunea Europeană în perioada 2006-2007 - raportor Jonathan Evans (PPE-DE, Marea Britanie), În raportul elaborat la nivelul comisiei pentru afaceri economice şi monetare se analizează politica de concurenţă din Uniunea Europeană în perioada 2006-2007, aşa cum rezultă din rapoartele publicate de Comisia Europeană pe această temă. Deputaţii consideră că politica de concurenţă trebuie consolidată pe piaţa produselor alimentare, unde furnizorii pot face abuz de poziţie dominantă. Deputaţii solicită Comisiei să realizeze o analiză care să prezinte efectele relaţiei de inegalitate dintre producătorii de alimente şi comercianţii cu amănuntul. Dezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului Sesiunea plenară se va încheia cu trei dezbateri referitoare la situaţia drepturilor omului în lume. Subiectele aflate pe agendă sunt: Guineea-Bissau, Filipine, sprijin pentru Tribunalul special pentru Sierra Leone. Premiul PE pentru Jurnalism (EPPJ) la a doua ediţie - termen limită de înscriere 31 martie! Parlamentul European va acorda Premiul pentru Jurnalism pentru a doua oară, în octombrie 2009, jurnaliştilor care au publicat/difuzat materiale cu privire la afaceri europene sau au promovat o mai bună înţelegere a instituţiilor şi/sau a politicilor UE. Premiul va fi acordat la patru categorii diferite: presa scrisă, radio, televiziune şi internet. Câştigătorul fiecărei categorii va primi €5 000. Înscrieţi-vă acum: http://www.eppj.eu Sursa: European Parliament Directorate General for Communication Transmite: Centrul EUROPE DIRECT Botoşani Autori: Europe Direct Botoşani

Alte articole din Europarlament:

» Acordarea de asistenţă financiară pe termen mediu României
» 11.8 milioane euro acordate României pentru pagubele provocate de inundaţii
» LANSAREA COMPETIŢIEI EUROSCOLA ÎN ROMÂNIA
» Lansarea campaniei de informare a Parlamentului European pentru alegerile europene
» Punctele esenţiale ale sesiunii plenare, Strasbourg
» Costuri mai reduse pentru societăţile comerciale în caz de fuziune sau divizare
» Soluţii de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene
» Petiţiile cetăţenilor adresate Parlamentului European în 2008
» Etichetarea pneurilor - consum mai eficient de combustibil
» Supraveghere pentru sectorul de asigurări - Solvency II
» Legislaţie mai strictă pe piaţa lemnului
» Eurobarometru
» Preşedinţia spaniolă: redresarea economică este obiectivul principa
» Parlamentul va dobândi noi puteri în relaţiile cu Comisia Europeană
» Parlamentul aprobă noua Comisie Europeană
» Condiţii mai bune pentru locuinţele din comunităţile marginalizate
» Egalitatea între bărbaţi şi femei în 2009: combaterea violenţei împotriva femeilor şi asigurarea dreptului la concediu paternal
» Deputaţii solicită cooperarea obligatorie in domeniul impozitării
» SWIFT: Deputaţii sunt încă îngrijoraţi de aspectul protecţiei datelor în acordul interimar
» SWIFT: Parlamentul European respinge acordul interimar cu SUA
» Prevenirea rănilor provocate de ace şi alte obiecte ascuţite în sectorul medical
» 2010: Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale
» Sesiunea plenară Strasbourg, 8-11 martie 2010
» Reducerea birocraţiei pentru micro-întreprinderi
» UE2020: nicio finanţare UE fără progrese în atingerea obiectivelor
» Întărirea legitimităţii democratice a politici europene externe şi de securitate
» Întărirea legitimităţii democratice a politici europene externe şi de securitate
» Parlamentul European îşi stabileşte azi priorităţile
» Parlamentul European va întări protecţia alimentelor
» Redresarea economică, tinerii, cercetarea şi agricultura
» „Progrese nesatisfăcătoare” în integrarea romilor
» O catastrofa de neimaginat în Europa
» Sesiunea plenară a Parlamentului European
» Etichetele "Made in" ar putea deveni obligatorii pentru produsele textile
» Eficienţă energetică: consum energetic aproape egal cu zero pentru clădirile construite post-2020
» Mai mult sprijin pentru refugiaţii din ţări terţe
» Simplificarea Politicii Agricole Comune:
» Protecţia socială a lucrătorilor independenţi şi a soţi(i)lor
» 17 sesiuni plenare în 2011
» Etichete clare, vizibile şi lizibile
» Stop aditivului "trombină bovină şi/sau porcină"
» Reguli noi pentru donarea de organe
» Spre "Actul privind piaţa unică"
» €300 milioane pentru dezafactarea Kozlodui
» Pentru stabilitate în Caucazul de Sud
» PE: Puncte esenţiale ale sesiunii plenare
» Jerzy Buzek, a reamintit recenta vizită efectuată în România
» Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)
» Paşi spre interzicerea tranzacţiilor pur speculative
» László Tőkés: cel de-al 11 vicepreşedinte al Parlamentului European.
» Dilema Veche şi TVR Cluj câştigă premiul pentru jurnalism al PE
» Dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale
» Guvernanţa economică şi obiective concrete pentru strategia UE 2020
» Şoferii independenţi şi timpul de lucru
» Reguli mai stricte pentru etichetarea alimentelor
» UE - Rusia: Eliminarea vizelor pe termen lung
» Gaza: Parlamentul European cere o anchetă internaţională imparţială
» România - pas decisiv spre spaţiul Schengen
» Spre Statele Unite ale Europei?
» Situaţia romilor în dezbaterea Parlamenului European
» Prietenul la nevoie se cunoaşte: €90 milioane pentru gestionarea crizei în Republica Moldova
» Venituri echitabile agricultorilor și prețuri transparente pentru consumatori
» Expulzările în masă încalcă legislația UE
» Declaraţie cu impact de Rezoluţie a PE: An european de combatere a violenței împotriva femeilor
» Unde sunt banii pe care cetățenii europeni i-au dat pentru romi?
» PE: Sesiunea plenară de octombrie
» Jerzy Buzek deplânge catastrofa ecologică din Ungaria
» Jerzy Buzek: "Moartea nu este un act de justiţie"
» PE: Licențele pentru forajul la adâncime trebuie strict controlate
» Albania şi Bosnia - da; Kosovo - "în afara procesului"
» UE lider în lupta pentru protejarea diversității
» Politică regională a PE pentru locuri de muncă
» "Jurnaliștii - o specie pe cale de dispariție?"
» Modele de jurnalism la Parlamentul European
» Puncte esenţiale ale sesiunii plenare: Strasbourg, 18-21 octombrie 2010
» Statutul şi bugetul funcționarilor europeni
» Concediu de maternitate: 20 de săptămâni, plătite
» Venitul minim garantat - 60 la sută din venitul mediu
» €130. miliarde sub forma de plăți și €143 miliarde sub forma de angajamente
» Ieşirea din criză şi guvernanţa economică
» 30 de zile pentru plata facturilor
» Soluţii pentru problema transnistreană
» €146 milioane pentru proiecte de eficiență energetică
» Noi reguli privind fondurile speculative
» Garanţii pentru tineri şi îmbătrânire activă
» UE îşi încordează muşchii
» Negocierile privind bugetul UE 2011 în impas
» Bugetul UE 2011: Întrebări şi răspunsuri
» Cu efect în Valea Jiului
» Parlamentul UE vs Guvernele Naţionale
» Premiul pentru cinema LUX 2010: filmul Die Fremde
» Participarea Republicii Moldova la anumite programe ale UE
» Dreptul pacienților din UE de a obține informațiile referitoare la medicamente
» Elena Băsescu va observa alegerile din R. Moldova
» Spre un buget UE flexibil
» Spre un buget UE flexibil
» Mai multe fonduri pentru posturile publice radio - TV
» Sprijin pentru apicultori
» Parlamentul European în sesiune plenară
» O agricultură europeană puternică pentru a asigura alimente la un preț accesibil
» Deschiderea sesiunii: Ausschwitz, Lituania, Belarus și Tunisia
» Haiti: Deputaţii europeni îngrijorați de fragilitatea statului şi de criza politică
» O nouă bază pentru relațiile UE-Serbia
» Dreptul pacienților de a beneficia de asistență medicală într-un alt stat membru
» Adopţiile şi prevenirea traficului de copii
» Drepturile cetățenilor de acces la tratament sigur și de bună calitate în întreaga UE
» Nu moneda euro este în criză, ci statele care o folosesc
» Deputații se pronunță pentru posibile sancțiuni împotriva Belarus
» Strategia UE pentru Marea Neagră
» Energia, deşeurile, preţurile alimentelor
» Tunisia, Egipt și comemorarea genocidului împotriva romilor
» Euroeputaţii solicită o mai bună gestionare a deşeurilor electronice
» Lupta globală împotriva tuberculozei
» Undă verde pentru camionete mai eficiente
» Strategia UE pentru incluziunea romilor: deputații europeni stabilesc prioritățile
» Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul, în vigoare din 2013
» Noi reguli pentru o mai eficientă protecție a pacienților
» Croaţia - al 28-lea stat membru UE?
» Răspuns global pentru problemele de securitate alimentară
» PE: Ziua internationala a femei - inegalitatea și sărăcia persistă
» Libia: Eurodeputații solicită doamnei Ashton recunoașterea Consiliului național de tranziție
» Legea presei din Ungaria necesită modificări suplimentare
» Iran: Eurodeputații condamnă execuția Zahrei Bahrami și solicită noi sancțiuni UE
» Candidaţi la Premiul Parlamentului European pentru Jurnalism
» Permisul unic de ședere pentru lucrătorii din țări terțe
» În impas: Banii pentru România privind finanțarea Fondului de Solidaritate al UE
» Bugetul UE/2012 - relansare şi revitalizare
» Permisul unic: proceduri simplificate pentru imigranţi
» Norme mai bune pentru consumatori şi IMM-uri
» Solidaritate cu poporul japonez
» Importuri de vin din Republica Moldova scutite de drepturi vamale
» Solicitarea de ridicare a imunității deputatului Adrian Severin
» Așadar, bugetul Parlamentului European va scădea în termeni reali
» ADH în alimentele pentru copii
» Deputații susțin un statut juridic al partidelor politice la nivel european
» Ajutor de solidaritate pentru victimele inundaţiilor
» Lupta împotriva fraudei: deputații critică lipsa de informații
» Belarus - un vecin mai aparte al Europei
» Viitor încă nesigur al energiei nucleare în Europa
» Banii Europei
» Nou regulament privind etichetarea textilelor
» Frecvenţe suplimentare pentru telefoanele mobile
» Registrul transparenţei lobbyştilor europeni
» Finanţarea pentru programele de tineret trebuie mărită
» Mai mult sprijin pentru industriile culturale europene
» Pachetul de legi privind guvernanța economică
» EuROparlament, 26 mai
» Nominalizări la nivel național
» Alegeri Parlamentul European: Liste europene cu 25 de candidați?
» Cum funcţionează bugetul UE în ţara dumneavoastră?
» EuROparlament, 9 iulie
» Polonia vrea să își răspândească optimismul
» Lupta împotriva corupției în statele UE
» pachetul privind guvernanța economică consolidează Pactul de stabilitate și creștere
» PE sprijină cererea "legitimă" de statalitate a Palestinei cu negocieri acum la ONU
» Condamnarea lui Tymoshenko este "motivată politic"
» Raport privind emiterea de obligațiuni publice europene (eurotitluri)
» Parlamentul UE votează o creștere a plăților de 5,2%
» Pedepse dure pentru pornografia infantilă
» EuROparlament, 16 noiembrie 2011
» UE va suporta până la 95% din costurile proiectelor de dezvoltare regională din România
» Parlamentul European a adoptat Codul de conduită pentru eurodeputaţi
» Zoom - Bugetul UE 2012
» Victimele acțiunilor criminale sub protecţia UE
» Permis unic de muncă și rezidență pentru muncitorii non-UE
» Drepturile persoanelor din UE la Poliţie şi arestare
» Deputații europeni salută demonstrațiile din Rusia ca o expresie a voinței poporului rus
» Laueaţii Premiilor Saharov mulţumesc cu recunoştinţă
» Deschideţi piaţa muncii pentru români şi bulgari!
» Stop stresului la locul de muncă în UE!
» Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2012
» Martin Schultz noul preşedinte al PE:Această Cameră este locul în care apărăm interesele oamenilor
» 14 noi vicepreședinți ai Parlamentului European
» Deşeurile electronice: niveluri de colectare ambițioase dar realiste
» Stop risipei de alimente în Europa
» Substanţele biocide supuse unui control mai strict
» Noul tratat privind guvernanța şi prioritățile Parlamentului European
» Deşeurile europene: între petiţii, aplicarea legislaţiei şi crima organizată
» Petrolul iranian: blocarea strâmtorii Hormuz ar putea duce la un conflict regional
» Noi reglementări europene pentru producătorii de lapte
» Se învârte Grecia pe o spirală a morţii?
» Programul Alimente pentru nevoiaşii Europei continuă
» Parlamentul European cere Rusiei să-și reformeze legislația electorală și să pună capăt vânzărilor de arme către Siria
» Ungaria trebuie să respecte valorile fundamentale ale UE
» Comisie anti-mafia la Parlamentul European
» Toți suntem sau vom deveni consumatori vulnerabili
» Introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare va tempera comportamentul riscant al băncilor
» Comisia dorește ca Grecia să rămână în UE și zona euro, deoarece alternativa este mai rea
» A venit timpul unui nou parteneriat UE-China
» Săptămâna la Parlamentul European
» Săptămâna aceasta la PE: Compatibilitatea ACTA cu drepturile UE
» Monica Macovei:De ce este importantă Moldova pentru UE
» Protecția transfrontalieră a victimelor
» Apa - esențială pentru viață
» ACTA: Comisia - pro, raportorul PE - contra
» Parlamentul European va dezbate summit-ul G20
» Parlamentul European a pus o amprentă verde asupra politicilor europene
» Ajutor pentru consumatorii care fac împrumuturi ipotecare
» Parlamentul European şi urgenţele informatice
» Pledoarie pentru proiectul Nabucco
» ACTA în investigaţii
» Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene utilizat în dezastre
» Parlamentul respinge tactica de excludere a eurodeputaților din decizia privind Spațiul Schengen
» Poziția Parlamentului European asupra cadrului financiar multianual
» Cadrul financiar multianual pentru șapte ani,
» PE temele de pe ordinea de zi
» Sănătatea mintală merită o atenție specială
» UE ar trebui să adere la sistemul global de combatere a torturii
» Prioritățile președinției cipriote
» Reguli mai stricte pentru bonusurile bancherilor
» Falsurile din vămi pericol pentru sănătate și siguranță
» PE 2-5 iulie: temele de pe ordinea de zi
» PE și ACTA: Legile negociate în secret sunt în general legi rele
» Săptămâna la Parlamentul European
» Dezbateri ACTA pro și contra
» Din 2015 sistemul eCall în toate vehiculele
» Descoperiți EP newshub
» Consiliul European și deputații
» Dosarul ACTA în dezbatere
» Renate Weber apără dreptul la libera circulație
» Cont bancar pentru tot poporul
» ACTA nu poate intra în vigoare fără votul PE
» Economia, societatea și cetățenii la Parlamentul European
» Programul Euroscola relații cu elevi din Europa
» Parlamentul European pe Internet
» ACTA în voturi și imagini
» Circa 1200 euro lunar: Stagii de practică la PE
» Drepturile cetăţenilor prin iniţiative
» Uşierii Parlamentului European
» Discutați pe Facebook cu președintele PE, Martin Schulz
» Sondaj: de bine despre UE
» Celulele stem si donarea voluntara
» Stop medicamentelor periculoase!
» Enegria UE la unison
» De luni - sedinte plenare la PE
» CIA și interogatoriile secrete în Europa
» Prioritățile UE pentru anul 2013
» Bugetul UE 2013: Europarlament vs Consiliu
» Președintele Barroso: Discursul despre starea Uniunii (engleză)
» News Hub; Deputații europeni și Discursul despre starea Uniunii
» Deputaţii europeni au sprijinit viziunea președintelui Barroso
» Gazul de șist beneficii și riscuri în viziunea PE
» Pledoarie la PE pentru agricultura locală
» Pulsul săptămânii la Parlamentul European
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Locurile de muncă şi bugetul UE
» PE: fondurile pentru ţările lovite de criză - în pericol
» PE cere sprijinirea IMM-urilor
» Parlamentarium 1 an de la deschidere și 250.000 de vizitatori
» Premiul Nobel pentru pace atribuit Uniunii Europene
» Siguranța pe Internet - protejarea copiilor
» Parlamentul European: 20 de ani de piață unică
» Date stocate șase până la 24 de luni: cam mult!
» Premiul Saharov pentru doi activişti iranieni
» Carnea de cal în dezbatere la PE
» Grafice: Tutunul transformă viața în scrum
» 8 martie: Femeile și criza economică
» Ziua femeii 2013: în direct de la Parlamentul European
» Patru povești adevărate: Femeile pot depăși criza!
» Eurobarometru la feminin: salarii mici și violență
» Soluţionarea alternativă a disputelor clienţi-comercianţi
» Mâine la PE - Chat cu Daul și Swoboda despre criza economică
» Simplificarea vieții călătorilor
» UE și limbile pe cale de dispariție
» Saptamâna PE: reforma bancară, programul de asistență
» Săptămâna PE: reforma bancară, Ciprul, emisiile de CO2 și Ungaria.
» Important! Simplificarea călătoriilor în UE pentru cetățenii Ucrainei și Moldovei
» De Libertatea presei în UE - de Ziua mondială a libertății presei
» Joaca de-a Parlamentul European - video
» Europe on Track câștigă Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
» Confiscarea bunurilor provenite din activități infracționale: interviu cu Monica Macovei
» Exploatarea petrolului și a gazelor de șist: reguli mai strice de la PE
» Martin Schulz: Acționați acum pentru a salva generația pierdută în criză și pentru a combate evaziunea fiscală
» Sărăcia - o problemă europeană
» Ombudsmanul european
» Președintele Schulz, intervievat de fanii Parlamentului pe Facebook
» Dezbateri - viitorul Uniunii Europene
» Infografic: energia în UE - producție și consum
» Infografic: Agențiile de evaluare a creditulu - ce sunt și ce fac?
» Infografic: Programul Erasmus - călătorii, studii, distracție
» Infografic: UE - șomajul în rândul tinerilor
» Infografic: femei la vârf în UE
» Ajutor pentru victimele catastrofelor - Ziua mondială pentru asistență umanitară
» Misterele clădirii Parlamentului European
» Saptamâna PE: Supravegherea comunicațiilor UE de către serviciile secrete SUA, în centrul atenției
» În România, numărul solicitărilor de azil a fost de 2.510 în 2012, față de 1.720 în 2011.
» Discutați despre viitorul Europei cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz, miercuri de la 14.00 CET
» Parlamentul European a lansat campania de informare pentru alegerile din 2014
» Acționează. Reacționează. Decide.
» Martin Schulz: combaterea șomajului în rândul tinerilor prioritate zero
» Saptamâna PE:combaterea crimei organizate
» Campanie de informare pentru alegerile europene 2014: "Acționează. Reacționează. Decide."
» Crima organizată în UE: 3.600 de organizații criminale internaționale
» Gazele de șist: cum funcționează extracția - grafică
» Tutunul ucide: 700 000 de morți pe an în UE
» Portretul robot al europarlamentarului creat de jurnaliştii din Botoşani (foto-video)
» Șomajul în rândul tinerilor - soluții europene
» VIDEO subtitrat română - Forum dedicat somajului in randul tinerilor: "Generatia de someri a Europei riposteaza"
» Peogramul Europa Creativă va uni programele Cultura, MEDIA și MEDIA Mundus?
» Cum se votează în România la Alegerile Europarlamentare 2014
» Alegeri europarlamentare 2014: De data aceasta, lucrurile vor sta altfel
» Martin Schulz: Europa mai aproape de oameni
» Lituania în zona euro
» Schulz cere mai mulți comisari femei: Parlamentul nu va accepta un club al domnilor
» Eurodeputații români cer oprirea imediată a focului în conflictul dintre Israel și Palestina
» Interviu cu Elmar Brok: Trebuie să sprijinim Ucraina
» Deputații au cerut UE să îi ajute pe cei 5,3 milioane de șomeri tineri
» Concediul de maternitate în dezbaterea PE
» Infografice - Parlamentul European
» Galerii foto - Parlamentul European
» Cine sunt noii preşedinţi ai Comisiilor parlamentare ?
» Martin Schulz la Kiev
» Ajutor pentru muncitorii dați în șomaj
» Șomajul în rândul tinerilor din Europa și România
» Statul islamic: Stop asasinatelor
» Ebola - o problemă de securitate globală
» Eurodeputații cer UE să se opună Rusiei
» Mario Draghi despre politica monetară
» Premiile Saharov 2014
» Raportul Comisiei privind imigrația și azilul
» Corina Crețu - audieri în direct
» Finaliștii Premiului Saharov: EuroMaidan, Denis Mukwege și Leyla Yunus
» Cazul ”Lux leaks”
» „Viitorul european al Republicii Moldova este cea mai bună cale de a garanta prosperitatea și democrația”
» piața digitală va ameliora productivitatea și va crea locuri de muncă
» O mână de ajutor pentru IMM-urile europene
» PE: dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Comisiei Juncker

Comentarii:

Travispl a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 00:38:43 :

This is a very informative article.
Purchase good med you can on meds site

Travispl a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 04:38:35 :

It`s is a very informative paper.
We offer low medicines in cheap danocrine shop.

BeskinX.P. a scris, Luni, 25 Ianuarie 2016, 14:08:52 :

This is a very great blog.
Writing your papper the professional as cheap essays service soon as possible.

NailC.T. a scris, Luni, 25 Ianuarie 2016, 23:17:07 :

This is a very great blog.
Best service for writing 100% quality homework for undergraduate in write essay service of any themes.

CaleosX.K. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 02:55:11 :

It`s is a very interesting paper.
Writing your homework the professional as http://write-my-paper-a.siterack.net/ soon as possible.

DavidN.M. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 06:41:16 :

I received many of new cognitive.
We offer best drug in zagam online shop.

VeronikaH.R. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 07:16:40 :

I received many of new interesting.
Purchase low med you can on cheap relent

Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.