acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
EUROPARLAMENT » Unde sunt banii pe care cetățenii europeni i-au dat pentru romi?
Întrebări la Parlamentul European

Numeroși deputați au susținut Comisia Europeană care a anunțat o posibilă procedură împotriva Franței pentru neaplicarea dreptului comunitar privind libera circulație a persoanelor. Ei doresc de asemenea clarificarea situației în alte state membre, ca și în ceea ce privește o posibilă discriminare a guvernului de la Paris față de romi.

 

 

Reuniunea extraordinară comună a comisiilor pentru Libertăți civile, justiție și afaceri interne și pentru Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a avut loc la puțin timp după ce Comisia Europeană a anunțat o acțiune împotriva Franței pentru transpunere defectuoasă a dispozițiilor dreptului european privind libera circulație.

 

La dezbatere au participat comisarii Viviane Reding, Cecilia Malmström și László Andor. Parlamentul European a fost prima instituție care a adoptat, la începutul lunii septembrie, o rezoluție prin care solicita Comisiei să analizeze posibile  încălcări ale dreptului european după evenimentele din această vară.

 

"Toleranță zero" privind transpunerea dreptului european pentru toate statele membre

Lívia Járóka (PPE, HU), raportoarea Parlamentului pentru problemele de incluziune a romilor, și-a arătat mulțumirea față de decizia executivului european: "sper că aceasta va pune capăt dezbaterii și va transmite un mesaj clar tuturor statelor membre pentru a le determina să acționeze (...); nu este numai o problemă franceză, ci privește dreptul la locuințe pentru o întreagă comunitate", a declarat ea.

 

Véronique Mathieu (PPE, FR) a adresat o întrebare comisarului pentru justiție și drepturi fundamentale cu privire la lipsa de reacție a Comisiei față de transpunerea defectuoasă a legislației europene constatată în trecut în mai multe state membre, ținând cont că directiva este aplicabilă din 2006. Doamna Reding a răspuns că "avem acum Carta drepturilor fundamentale, care îi conferă o altă dimensiune, și trebuie să aplicăm toleranță zero față de netranspunerea directivelor"

 

Analiza situației din alte state membre

"Comisia a menționat și alte cazuri decât Franța", a reamintit Timothy Kirkhope (ECR, UK). "Putem să avem lista ?", a întrebat acesta. Comisarul a anunțat că serviciile Comisiei vor analiza "toate cazurile de netranspunere a directivei" în celelalte state membre, dar că acest lucru presupune "o analiză de la caz la caz și o bază juridică solidă înainte de a le chema în fața tribunalelor".

 

Care este situația legislației europene împotriva discriminării?

"Eu cred că este ridicolă comunicarea Comisiei", a declarat Sonia Alfano (ALDE, IT). "Comisia dă dovadă de "o slăbiciune dezastruoasă" și ar trebui să accelereze procedura de infracțiune împotriva Franței. În plus, "guvernul italian face de ani de zile acțiunile pe care le denunțăm acum", a adăugat deputata europeană.

 

"Să vorbim de Franța, unde a existat o circulară care îi viza în mod explicit pe romi. Ce se întâmplă cu legislația europeană anti-discriminare?", a întrebat acesta. O preocupare pe care o împărtășesc și Hélène Flautre (Verts/ALE, FR) și Rui Tavares (GUE/NGL). Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL, FR) a arătat că expulzările au continuat pe baza unor documente administrative care ar putea de asemenea să constituie o încălcare a dreptului european.

 

"Cazul nu este închis", a răspuns Viviane Reding, care a explicat că serviciile Comisiei continuă să analizeze această problemă și au cerut informații suplimentare autorităților franceze. "Mi-am arătat profunda dezamăgire cu privire la circulara din 5 august. Ea a fost modificată pe 13 septembrie. Ce s-a întâmplat până atunci și ce se întâmplă acum?" a întrebat doamna comisar, înainte de a adăuga: "trebuie să analizăm copiile ordinelor de expulzare pentru a înțelege în mod clar ceea ce s-a întâmplat. Ne trebuie cifrele, toate cifrele, pentru a putea să continuăm analiza". 

 

Integrarea socială a romilor și utilizarea fondurilor europene

"Fondurile structurale pot  îmbunătăți situația romilor". Comisa Europeană a creat un Task Force pentru romi, care trebuie să precizeze modul în care fondurile europene au fost utilizate până în prezent. Aceasta va fi disponibilă înainte de sfârșitul anului", a declarat comisarul László Andor.

 

Doamna Reding declarase că fondurile europene ar fi putut fi utilizate într-un mod mai incisiv. "Poate că nu a fost cazul și poate că ar trebui efectuate controale mai severe", a declarat Salvatore Iacolino (PPE, IT). "Multe state membre pot face mai mult" în acest domeniu, "începând cu Bulgaria și Romania", a adăugat el. : "Unde sunt banii pe care cetățenii europeni i-au dat pentru această populație?", a întrebat Mario Borghezio (EFD, IT).

 

Necesitatea examinării utilizării fondurilor europene este o preocupare pe care o împărtășește și domnul Csaba Öry (PPE, HU), pentru care "integrarea socială a romilor trebuie să se concentreze pe problemele legate de școlarizare, educație și ocuparea forței de muncă"

 

"Ceea ce este frapant este angajamentul Comisiei Europene față de valorile UE, iar Carta drepturilor fundamentale schimbă cu adevărat situația", a subliniat Pervenche Bérès (S&D, FR), președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. "Vom acorda atenție luptei împotriva sărăciei în cadrul reformei fondurilor structurale și în special al Fondului Social European (FSE).

 

 

 

Mai multe informaţii

EP Live - Urmăriți înregistrarea dezbaterii din 29 septembrie 2010

 

Comisia pentru  Libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

 

Comisia pentru Drepturile femeii şi egalitatea de gen

 

Serviciul de presă al Parlamentului European

 

Adaugat: Joi, 30 Septembrie 2010, 12:16:59
Autori: Parlamentul European


Alte articole din Europarlament:

» Acordarea de asistenţă financiară pe termen mediu României
» 11.8 milioane euro acordate României pentru pagubele provocate de inundaţii
» LANSAREA COMPETIŢIEI EUROSCOLA ÎN ROMÂNIA
» Lansarea campaniei de informare a Parlamentului European pentru alegerile europene
» Sesiunea plenară a Parlamentului European
» Punctele esenţiale ale sesiunii plenare, Strasbourg
» Costuri mai reduse pentru societăţile comerciale în caz de fuziune sau divizare
» Soluţii de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene
» Petiţiile cetăţenilor adresate Parlamentului European în 2008
» Etichetarea pneurilor - consum mai eficient de combustibil
» Supraveghere pentru sectorul de asigurări - Solvency II
» Legislaţie mai strictă pe piaţa lemnului
» Eurobarometru
» Preşedinţia spaniolă: redresarea economică este obiectivul principa
» Parlamentul va dobândi noi puteri în relaţiile cu Comisia Europeană
» Parlamentul aprobă noua Comisie Europeană
» Condiţii mai bune pentru locuinţele din comunităţile marginalizate
» Egalitatea între bărbaţi şi femei în 2009: combaterea violenţei împotriva femeilor şi asigurarea dreptului la concediu paternal
» Deputaţii solicită cooperarea obligatorie in domeniul impozitării
» SWIFT: Deputaţii sunt încă îngrijoraţi de aspectul protecţiei datelor în acordul interimar
» SWIFT: Parlamentul European respinge acordul interimar cu SUA
» Prevenirea rănilor provocate de ace şi alte obiecte ascuţite în sectorul medical
» 2010: Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale
» Sesiunea plenară Strasbourg, 8-11 martie 2010
» Reducerea birocraţiei pentru micro-întreprinderi
» UE2020: nicio finanţare UE fără progrese în atingerea obiectivelor
» Întărirea legitimităţii democratice a politici europene externe şi de securitate
» Întărirea legitimităţii democratice a politici europene externe şi de securitate
» Parlamentul European îşi stabileşte azi priorităţile
» Parlamentul European va întări protecţia alimentelor
» Redresarea economică, tinerii, cercetarea şi agricultura
» „Progrese nesatisfăcătoare” în integrarea romilor
» O catastrofa de neimaginat în Europa
» Sesiunea plenară a Parlamentului European
» Etichetele "Made in" ar putea deveni obligatorii pentru produsele textile
» Eficienţă energetică: consum energetic aproape egal cu zero pentru clădirile construite post-2020
» Mai mult sprijin pentru refugiaţii din ţări terţe
» Simplificarea Politicii Agricole Comune:
» Protecţia socială a lucrătorilor independenţi şi a soţi(i)lor
» 17 sesiuni plenare în 2011
» Etichete clare, vizibile şi lizibile
» Stop aditivului "trombină bovină şi/sau porcină"
» Reguli noi pentru donarea de organe
» Spre "Actul privind piaţa unică"
» €300 milioane pentru dezafactarea Kozlodui
» Pentru stabilitate în Caucazul de Sud
» PE: Puncte esenţiale ale sesiunii plenare
» Jerzy Buzek, a reamintit recenta vizită efectuată în România
» Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)
» Paşi spre interzicerea tranzacţiilor pur speculative
» László Tőkés: cel de-al 11 vicepreşedinte al Parlamentului European.
» Dilema Veche şi TVR Cluj câştigă premiul pentru jurnalism al PE
» Dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale
» Guvernanţa economică şi obiective concrete pentru strategia UE 2020
» Şoferii independenţi şi timpul de lucru
» Reguli mai stricte pentru etichetarea alimentelor
» UE - Rusia: Eliminarea vizelor pe termen lung
» Gaza: Parlamentul European cere o anchetă internaţională imparţială
» România - pas decisiv spre spaţiul Schengen
» Spre Statele Unite ale Europei?
» Situaţia romilor în dezbaterea Parlamenului European
» Prietenul la nevoie se cunoaşte: €90 milioane pentru gestionarea crizei în Republica Moldova
» Venituri echitabile agricultorilor și prețuri transparente pentru consumatori
» Expulzările în masă încalcă legislația UE
» Declaraţie cu impact de Rezoluţie a PE: An european de combatere a violenței împotriva femeilor
» PE: Sesiunea plenară de octombrie
» Jerzy Buzek deplânge catastrofa ecologică din Ungaria
» Jerzy Buzek: "Moartea nu este un act de justiţie"
» PE: Licențele pentru forajul la adâncime trebuie strict controlate
» Albania şi Bosnia - da; Kosovo - "în afara procesului"
» UE lider în lupta pentru protejarea diversității
» Politică regională a PE pentru locuri de muncă
» "Jurnaliștii - o specie pe cale de dispariție?"
» Modele de jurnalism la Parlamentul European
» Puncte esenţiale ale sesiunii plenare: Strasbourg, 18-21 octombrie 2010
» Statutul şi bugetul funcționarilor europeni
» Concediu de maternitate: 20 de săptămâni, plătite
» Venitul minim garantat - 60 la sută din venitul mediu
» €130. miliarde sub forma de plăți și €143 miliarde sub forma de angajamente
» Ieşirea din criză şi guvernanţa economică
» 30 de zile pentru plata facturilor
» Soluţii pentru problema transnistreană
» €146 milioane pentru proiecte de eficiență energetică
» Noi reguli privind fondurile speculative
» Garanţii pentru tineri şi îmbătrânire activă
» UE îşi încordează muşchii
» Negocierile privind bugetul UE 2011 în impas
» Bugetul UE 2011: Întrebări şi răspunsuri
» Cu efect în Valea Jiului
» Parlamentul UE vs Guvernele Naţionale
» Premiul pentru cinema LUX 2010: filmul Die Fremde
» Participarea Republicii Moldova la anumite programe ale UE
» Dreptul pacienților din UE de a obține informațiile referitoare la medicamente
» Elena Băsescu va observa alegerile din R. Moldova
» Spre un buget UE flexibil
» Spre un buget UE flexibil
» Mai multe fonduri pentru posturile publice radio - TV
» Sprijin pentru apicultori
» Parlamentul European în sesiune plenară
» O agricultură europeană puternică pentru a asigura alimente la un preț accesibil
» Deschiderea sesiunii: Ausschwitz, Lituania, Belarus și Tunisia
» Haiti: Deputaţii europeni îngrijorați de fragilitatea statului şi de criza politică
» O nouă bază pentru relațiile UE-Serbia
» Dreptul pacienților de a beneficia de asistență medicală într-un alt stat membru
» Adopţiile şi prevenirea traficului de copii
» Drepturile cetățenilor de acces la tratament sigur și de bună calitate în întreaga UE
» Nu moneda euro este în criză, ci statele care o folosesc
» Deputații se pronunță pentru posibile sancțiuni împotriva Belarus
» Strategia UE pentru Marea Neagră
» Energia, deşeurile, preţurile alimentelor
» Tunisia, Egipt și comemorarea genocidului împotriva romilor
» Euroeputaţii solicită o mai bună gestionare a deşeurilor electronice
» Lupta globală împotriva tuberculozei
» Undă verde pentru camionete mai eficiente
» Strategia UE pentru incluziunea romilor: deputații europeni stabilesc prioritățile
» Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul, în vigoare din 2013
» Noi reguli pentru o mai eficientă protecție a pacienților
» Croaţia - al 28-lea stat membru UE?
» Răspuns global pentru problemele de securitate alimentară
» PE: Ziua internationala a femei - inegalitatea și sărăcia persistă
» Libia: Eurodeputații solicită doamnei Ashton recunoașterea Consiliului național de tranziție
» Legea presei din Ungaria necesită modificări suplimentare
» Iran: Eurodeputații condamnă execuția Zahrei Bahrami și solicită noi sancțiuni UE
» Candidaţi la Premiul Parlamentului European pentru Jurnalism
» Permisul unic de ședere pentru lucrătorii din țări terțe
» În impas: Banii pentru România privind finanțarea Fondului de Solidaritate al UE
» Bugetul UE/2012 - relansare şi revitalizare
» Permisul unic: proceduri simplificate pentru imigranţi
» Norme mai bune pentru consumatori şi IMM-uri
» Solidaritate cu poporul japonez
» Importuri de vin din Republica Moldova scutite de drepturi vamale
» Solicitarea de ridicare a imunității deputatului Adrian Severin
» Așadar, bugetul Parlamentului European va scădea în termeni reali
» ADH în alimentele pentru copii
» Deputații susțin un statut juridic al partidelor politice la nivel european
» Ajutor de solidaritate pentru victimele inundaţiilor
» Lupta împotriva fraudei: deputații critică lipsa de informații
» Belarus - un vecin mai aparte al Europei
» Viitor încă nesigur al energiei nucleare în Europa
» Banii Europei
» Nou regulament privind etichetarea textilelor
» Frecvenţe suplimentare pentru telefoanele mobile
» Registrul transparenţei lobbyştilor europeni
» Finanţarea pentru programele de tineret trebuie mărită
» Mai mult sprijin pentru industriile culturale europene
» Pachetul de legi privind guvernanța economică
» EuROparlament, 26 mai
» Nominalizări la nivel național
» Alegeri Parlamentul European: Liste europene cu 25 de candidați?
» Cum funcţionează bugetul UE în ţara dumneavoastră?
» EuROparlament, 9 iulie
» Polonia vrea să își răspândească optimismul
» Lupta împotriva corupției în statele UE
» pachetul privind guvernanța economică consolidează Pactul de stabilitate și creștere
» PE sprijină cererea "legitimă" de statalitate a Palestinei cu negocieri acum la ONU
» Condamnarea lui Tymoshenko este "motivată politic"
» Raport privind emiterea de obligațiuni publice europene (eurotitluri)
» Parlamentul UE votează o creștere a plăților de 5,2%
» Pedepse dure pentru pornografia infantilă
» EuROparlament, 16 noiembrie 2011
» UE va suporta până la 95% din costurile proiectelor de dezvoltare regională din România
» Parlamentul European a adoptat Codul de conduită pentru eurodeputaţi
» Zoom - Bugetul UE 2012
» Victimele acțiunilor criminale sub protecţia UE
» Permis unic de muncă și rezidență pentru muncitorii non-UE
» Drepturile persoanelor din UE la Poliţie şi arestare
» Deputații europeni salută demonstrațiile din Rusia ca o expresie a voinței poporului rus
» Laueaţii Premiilor Saharov mulţumesc cu recunoştinţă
» Deschideţi piaţa muncii pentru români şi bulgari!
» Stop stresului la locul de muncă în UE!
» Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2012
» Martin Schultz noul preşedinte al PE:Această Cameră este locul în care apărăm interesele oamenilor
» 14 noi vicepreședinți ai Parlamentului European
» Deşeurile electronice: niveluri de colectare ambițioase dar realiste
» Stop risipei de alimente în Europa
» Substanţele biocide supuse unui control mai strict
» Noul tratat privind guvernanța şi prioritățile Parlamentului European
» Deşeurile europene: între petiţii, aplicarea legislaţiei şi crima organizată
» Petrolul iranian: blocarea strâmtorii Hormuz ar putea duce la un conflict regional
» Noi reglementări europene pentru producătorii de lapte
» Se învârte Grecia pe o spirală a morţii?
» Programul Alimente pentru nevoiaşii Europei continuă
» Parlamentul European cere Rusiei să-și reformeze legislația electorală și să pună capăt vânzărilor de arme către Siria
» Ungaria trebuie să respecte valorile fundamentale ale UE
» Comisie anti-mafia la Parlamentul European
» Toți suntem sau vom deveni consumatori vulnerabili
» Introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare va tempera comportamentul riscant al băncilor
» Comisia dorește ca Grecia să rămână în UE și zona euro, deoarece alternativa este mai rea
» A venit timpul unui nou parteneriat UE-China
» Săptămâna la Parlamentul European
» Săptămâna aceasta la PE: Compatibilitatea ACTA cu drepturile UE
» Monica Macovei:De ce este importantă Moldova pentru UE
» Protecția transfrontalieră a victimelor
» Apa - esențială pentru viață
» ACTA: Comisia - pro, raportorul PE - contra
» Parlamentul European va dezbate summit-ul G20
» Parlamentul European a pus o amprentă verde asupra politicilor europene
» Ajutor pentru consumatorii care fac împrumuturi ipotecare
» Parlamentul European şi urgenţele informatice
» Pledoarie pentru proiectul Nabucco
» ACTA în investigaţii
» Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene utilizat în dezastre
» Parlamentul respinge tactica de excludere a eurodeputaților din decizia privind Spațiul Schengen
» Poziția Parlamentului European asupra cadrului financiar multianual
» Cadrul financiar multianual pentru șapte ani,
» PE temele de pe ordinea de zi
» Sănătatea mintală merită o atenție specială
» UE ar trebui să adere la sistemul global de combatere a torturii
» Prioritățile președinției cipriote
» Reguli mai stricte pentru bonusurile bancherilor
» Falsurile din vămi pericol pentru sănătate și siguranță
» PE 2-5 iulie: temele de pe ordinea de zi
» PE și ACTA: Legile negociate în secret sunt în general legi rele
» Săptămâna la Parlamentul European
» Dezbateri ACTA pro și contra
» Din 2015 sistemul eCall în toate vehiculele
» Descoperiți EP newshub
» Consiliul European și deputații
» Dosarul ACTA în dezbatere
» Renate Weber apără dreptul la libera circulație
» Cont bancar pentru tot poporul
» ACTA nu poate intra în vigoare fără votul PE
» Economia, societatea și cetățenii la Parlamentul European
» Programul Euroscola relații cu elevi din Europa
» Parlamentul European pe Internet
» ACTA în voturi și imagini
» Circa 1200 euro lunar: Stagii de practică la PE
» Drepturile cetăţenilor prin iniţiative
» Uşierii Parlamentului European
» Discutați pe Facebook cu președintele PE, Martin Schulz
» Sondaj: de bine despre UE
» Celulele stem si donarea voluntara
» Stop medicamentelor periculoase!
» Enegria UE la unison
» De luni - sedinte plenare la PE
» CIA și interogatoriile secrete în Europa
» Prioritățile UE pentru anul 2013
» Bugetul UE 2013: Europarlament vs Consiliu
» Președintele Barroso: Discursul despre starea Uniunii (engleză)
» News Hub; Deputații europeni și Discursul despre starea Uniunii
» Deputaţii europeni au sprijinit viziunea președintelui Barroso
» Gazul de șist beneficii și riscuri în viziunea PE
» Pledoarie la PE pentru agricultura locală
» Pulsul săptămânii la Parlamentul European
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Locurile de muncă şi bugetul UE
» PE: fondurile pentru ţările lovite de criză - în pericol
» PE cere sprijinirea IMM-urilor
» Parlamentarium 1 an de la deschidere și 250.000 de vizitatori
» Premiul Nobel pentru pace atribuit Uniunii Europene
» Siguranța pe Internet - protejarea copiilor
» Parlamentul European: 20 de ani de piață unică
» Date stocate șase până la 24 de luni: cam mult!
» Premiul Saharov pentru doi activişti iranieni
» Carnea de cal în dezbatere la PE
» Grafice: Tutunul transformă viața în scrum
» 8 martie: Femeile și criza economică
» Ziua femeii 2013: în direct de la Parlamentul European
» Patru povești adevărate: Femeile pot depăși criza!
» Eurobarometru la feminin: salarii mici și violență
» Soluţionarea alternativă a disputelor clienţi-comercianţi
» Mâine la PE - Chat cu Daul și Swoboda despre criza economică
» Simplificarea vieții călătorilor
» UE și limbile pe cale de dispariție
» Saptamâna PE: reforma bancară, programul de asistență
» Săptămâna PE: reforma bancară, Ciprul, emisiile de CO2 și Ungaria.
» Important! Simplificarea călătoriilor în UE pentru cetățenii Ucrainei și Moldovei
» De Libertatea presei în UE - de Ziua mondială a libertății presei
» Joaca de-a Parlamentul European - video
» Europe on Track câștigă Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
» Confiscarea bunurilor provenite din activități infracționale: interviu cu Monica Macovei
» Exploatarea petrolului și a gazelor de șist: reguli mai strice de la PE
» Martin Schulz: Acționați acum pentru a salva generația pierdută în criză și pentru a combate evaziunea fiscală
» Sărăcia - o problemă europeană
» Ombudsmanul european
» Președintele Schulz, intervievat de fanii Parlamentului pe Facebook
» Dezbateri - viitorul Uniunii Europene
» Infografic: energia în UE - producție și consum
» Infografic: Agențiile de evaluare a creditulu - ce sunt și ce fac?
» Infografic: Programul Erasmus - călătorii, studii, distracție
» Infografic: UE - șomajul în rândul tinerilor
» Infografic: femei la vârf în UE
» Ajutor pentru victimele catastrofelor - Ziua mondială pentru asistență umanitară
» Misterele clădirii Parlamentului European
» Saptamâna PE: Supravegherea comunicațiilor UE de către serviciile secrete SUA, în centrul atenției
» În România, numărul solicitărilor de azil a fost de 2.510 în 2012, față de 1.720 în 2011.
» Discutați despre viitorul Europei cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz, miercuri de la 14.00 CET
» Parlamentul European a lansat campania de informare pentru alegerile din 2014
» Acționează. Reacționează. Decide.
» Martin Schulz: combaterea șomajului în rândul tinerilor prioritate zero
» Saptamâna PE:combaterea crimei organizate
» Campanie de informare pentru alegerile europene 2014: "Acționează. Reacționează. Decide."
» Crima organizată în UE: 3.600 de organizații criminale internaționale
» Gazele de șist: cum funcționează extracția - grafică
» Tutunul ucide: 700 000 de morți pe an în UE
» Portretul robot al europarlamentarului creat de jurnaliştii din Botoşani (foto-video)
» Șomajul în rândul tinerilor - soluții europene
» VIDEO subtitrat română - Forum dedicat somajului in randul tinerilor: "Generatia de someri a Europei riposteaza"
» Peogramul Europa Creativă va uni programele Cultura, MEDIA și MEDIA Mundus?
» Cum se votează în România la Alegerile Europarlamentare 2014
» Alegeri europarlamentare 2014: De data aceasta, lucrurile vor sta altfel
» Martin Schulz: Europa mai aproape de oameni
» Lituania în zona euro
» Schulz cere mai mulți comisari femei: Parlamentul nu va accepta un club al domnilor
» Eurodeputații români cer oprirea imediată a focului în conflictul dintre Israel și Palestina
» Interviu cu Elmar Brok: Trebuie să sprijinim Ucraina
» Deputații au cerut UE să îi ajute pe cei 5,3 milioane de șomeri tineri
» Concediul de maternitate în dezbaterea PE
» Infografice - Parlamentul European
» Galerii foto - Parlamentul European
» Cine sunt noii preşedinţi ai Comisiilor parlamentare ?
» Martin Schulz la Kiev
» Ajutor pentru muncitorii dați în șomaj
» Șomajul în rândul tinerilor din Europa și România
» Statul islamic: Stop asasinatelor
» Ebola - o problemă de securitate globală
» Eurodeputații cer UE să se opună Rusiei
» Mario Draghi despre politica monetară
» Premiile Saharov 2014
» Raportul Comisiei privind imigrația și azilul
» Corina Crețu - audieri în direct
» Finaliștii Premiului Saharov: EuroMaidan, Denis Mukwege și Leyla Yunus
» Cazul ”Lux leaks”
» „Viitorul european al Republicii Moldova este cea mai bună cale de a garanta prosperitatea și democrația”
» piața digitală va ameliora productivitatea și va crea locuri de muncă
» O mână de ajutor pentru IMM-urile europene
» PE: dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Comisiei Juncker

Comentarii:

UlWebUbW a scris, Duminica, 21 Iulie 2013, 02:47:15 :

where can i buy viagra without a prescription %-O NJ car insurance >:-PP auto insurance ogden =PP car insurance quotes 11630 car insurance quotes 0938 NJ car insurance >:]]]
dZbGUfoIXVMeeU a scris, Sambata, 27 Iulie 2013, 00:41:07 :

tourism degrees online vrz buy viagra wsnv viagra online prescription >:-P Louisiana car insurance cgu 025 Burlington The Car Insurance %-( were to buy cialis slzgp
payday loans a scris, Vineri, 14 Noiembrie 2014, 22:26:56 :

zkqyfh payday loans 6308 payday loans >:]] payday loans bSKOK payday loans >:-OOO payday loans 5218 payday loans %-[[[
payday loans online a scris, Joi, 11 Iunie 2015, 07:08:02 :

xfulorew payday loans online eSyfj payday loans 1273 payday loans ywyIe payday loans >:-[ payday loans online BHcJrd payday loans 8]]]
payday loan online a scris, Joi, 03 Septembrie 2015, 22:15:10 :

hzwsvvv payday loan online ckKOT new payday loans 6351 payday loans zvvNng
Pharmc389 a scris, Luni, 05 Octombrie 2015, 17:34:44 :

Hello! dccbckb interesting dccbckb site! I'm really like it! Very, very dccbckb good!
Pharmb855 a scris, Luni, 05 Octombrie 2015, 17:34:46 :

Very nice site! cheap viagra
Pharmg805 a scris, Luni, 05 Octombrie 2015, 17:34:48 :

Very nice site! [url=http://ypxoiea.com/qyavyq/2.html]cheap cialis[/url]
Pharmf450 a scris, Luni, 05 Octombrie 2015, 17:34:49 :

Very nice site! cheap cialis http://ypxoiea.com/qyavyq/4.html
Pharmk201 a scris, Luni, 05 Octombrie 2015, 17:34:52 :

Very nice site! cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra ,
JaineC.Y. a scris, Marti, 05 Ianuarie 2016, 03:21:17 :

I get learned a lot of new things.
In on-line medication low cost for drug. See more to site online shop.

NailO.Z. a scris, Marti, 05 Ianuarie 2016, 03:49:44 :

I get many of new things.
For purchase best medicines click to order lotensin online shop.

MedverB.P. a scris, Marti, 05 Ianuarie 2016, 05:00:07 :

I found much of new cognitive.
In on-line pharmacy low cost for drugs. See more to site site.

VanyaZ.H. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 03:15:57 :

This is a very informative blog.
Writing your diploma the professional as online service soon as possible.

RobertX.N. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 03:26:49 :

I have learned a lot of interesting.
Order best meds you can on antidandruffhaircream online

BeskinI.C. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 05:23:43 :

This is a very informative blog.
Buy cheapest drug you can on cheap mesterolone

GeorgeS.C. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 06:44:54 :

It`s is a very interesting clause.
In medication cheap cost for medicines. See more to chloramphenicol site.

DavidP.X. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 07:19:08 :

I found much of new interesting.
In our on line pharmacy cheapest price for drugs. See more to cheap urivoid site.

DanielA.V. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 17:00:35 :

It`s is a very informative description.
Best no presc drugs in buy flovent blog. In our on-line pharmacy good cost for drug. See more to buy alphagan 2 website. Low price without prescription drug in buy alli site.

Pharmf816 a scris, Vineri, 16 Decembrie 2016, 16:13:08 :

Hello! deeedea interesting deeedea site! I'm really like it! Very, very deeedea good!
Pharmc783 a scris, Vineri, 16 Decembrie 2016, 16:13:10 :

Very nice site! cheap viagra
Pharmk661 a scris, Vineri, 16 Decembrie 2016, 16:13:11 :

Very nice site! [url=http://opxaiey.com/oyyvyxy/2.html]cheap cialis[/url]
Pharmd766 a scris, Vineri, 16 Decembrie 2016, 16:13:13 :

Very nice site! cheap cialis http://opxaiey.com/oyyvyxy/4.html
Pharmd626 a scris, Vineri, 16 Decembrie 2016, 16:13:15 :

Very nice site! cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra , cheap viagra ,
BeskinE.S. a scris, Duminica, 19 Februarie 2017, 19:42:47 :

It`s is a very great clause.
Best no presc drug in remeron site. Best without prescr drugs in acheter-luvox.php-webs.pw website. In online pharmacy low cost for drugs. See more to micronase website.

Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.