acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
EUROPARLAMENT » Bugetul UE 2011: Întrebări şi răspunsuri
Poziția Parlamentului asupra negocierilor

 

President Buzek Press Release

Negocierile privind bugetul UE pentru anul

2011, care au avut loc între Parlamentul European și Consiliu, au ajuns la un impas în seara zilei de luni, 15 noiembrie, după ce o minoritate din guvernele statelor membre a refuzat discutarea unei proceduri care ar fi implicat Parlamentul în discuțiile despre sistemul de finanțare al UE pe termen mediu, în ciuda unor concesii majore făcute de către Parlament.

 

Echipa de negociere a Parlamentului a subliniat disponibilitatea PE de a limita creșterea plăților în 2011 la 2,91 %, în timp ce pragul angajamentelor financiare (care determină viitoarele plăți) a fost stabilit la 1%. Totuși, membrii Parlamentului European au reiterat solicitarea de a deschide discuțiile privind implicarea Parlamentului în revizuirea sistemului de finanțare UE pe termen mediu, pentru a evita viitoare crize bugetare. 

 

 

 

 

De ce își dorește Parlamentul European să fie implicat în discuțiile cu privire la cadrul financiar privind bugetul pe perioada 2014-2020?

 

Parlamentul European este preocupat de faptul că, în condițiile alocării unor responsabilități suplimentare către UE prin Tratatul de la Lisabona vor fi necesare din ce in ce mai multe manevre bugetare ad-hoc sau, în cel mai rău caz, nu se vor identifica modalitățile pentru a finanța politicile și sarcinile adoptate. 

 

Dacă ar fi implicat în discuțiile pe marginea bugetului (de exemplu în calitate de observator) - Parlamentul European nu numai că ar putea contribui,  prin prezentarea punctelor de vedere din PE în dezbateri încă de la începutul procedurii, dar, prin aceasta ar putea facilita adoptarea de către Parlamentul European a rezultatului negocierilor, prin prezența reprezentanților săi la discuții și soluții propuse. (Pentru adoptarea viitorului cadru financiar, este necesară aprobarea Parlamentului European).

 

Cere Parlamentul European o taxă UE?

 

Nu. Majoritatea Membrilor Parlamentului European consideră ideea unei taxe UE ca fiind nerealistă. Pentru a crea o astfel de taxă nu numai că este necesară unanimitatea în Consiliu, dar și aprobarea tuturor parlamentelor naționale ale Statelor membre: e vorba de așa numita "dublă unanimitate". Parlamentul European cere doar deschiderea unor discuții cu privire la noi surse de finanțare pentru Uniunea Europeană, fără a defini anticipat care ar putea fi aceste surse de finanțare.

 

Principalul motiv pentru care Parlamentul European cere deschiderea  acestor discuții este faptul că sistemul actual pune prea multă presiune asupra bugetelor naționale, ceea ce face ca procedura anuală de bugetare să fie foarte dificilă și prea concentrată pe plafonul general al bugetului UE, în detrimentul a ceea ce este mai important, și anume conținutul bugetului. Și Comisia Europeană a prezentat un număr de opțiuni atunci când s-a pronunțat în ceea ce privește revizuirea bugetară (19 octombrie 2010).

Parlamentul European dorește să se ajungă la un acord asupra unei proceduri și a unei agende de lucru a discuțiilor înainte ca Uniunea Europeană să trebuiască să decidă asupra viitorului cadru bugetar pe termen lung ("Cadrul Financiar Multianual - CFM", cunoscut și sub numele de "perspectivă financiară").

 

De ce a acceptat Parlamentul European o creștere de 2,91% ?

 

Comisia Europeană este instituția care gestionează și implementează bugetul UE, ceea ce face ca această instituție să fie cea mai în măsură să calculeze nivelul plăților pentru un anumit an.

 

Prin urmare, Parlamentul European a fost de acord să accepte estimarea Comisiei Europene de creștere cu 6% pentru plățile necesare în 2011, decât creșterea de 2,9% propusă inițial.

 

Pentru a ajunge la un acord asupra bugetului pe 2011,  principala condiție a Consiliul a fost însă de a avea un nivel mai scăzut de plăți. Chiar dacă mulți europarlamentari consideră nerealistă această cerință, sunt conștienți de faptul că partea importantă a bugetului o reprezintă nivelul angajamentelor.

 

În fapt, nivelul de plăți agreat reglementează momentul la care plățile ar trebui făcute, pe când angajamentele sunt decizii politice care determină cât de mult și unde anume Uniunea Europeană ar trebui să cheltuiască, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. 

 

Datorită situației economice dificile în UE, Parlamentul pledează pentru o creștere a angajamentelor de aproximativ 1%, sub nivelul inflației.

 

Cere Parlamentul o schimbare a tratatului ?

 

Nu. Tratatul de la Lisabona prevede, referindu-se la următoarele negocieri bugetare pe termen lung ("Cadrul Financiar Multianual - CFM", cunoscut și sub numele de "perspectivă financiară"), că cele trei instituții europene, Consiliul, Comisia și Parlamentul European "trebuie să ia orice măsură necesară pentru a facilita adoptarea bugetului"(articolul 312, §5 TFEU).

 

În general, în privința bugetelor anuale, CFM și resurse proprii, președinții celor trei instituții europene "trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a promova consultarea și reconcilierea pozițiilor instituțiile pe care le conduc, în scopul de a facilita punerea în aplicare a prezentului Titlu"(articolul 324 TFUE).

 

Practic, ceea ce vrea Parlamentul European este să se ajungă la un acord asupra a cea ce înseamnă acest lucru în practică, mai exact să se stabilească o metodă pragmatică de lucru.

 

Își dorește Parlamentul European un buget mai mare în viitor ?

Nu neapărat. Europarlamentarii doresc ca bugetul (limitele superioare) pentru 2012 și 2013 să fie suficient de flexibil pentru a face loc noilor sarcini stabilite prin Tratat față de acum cinci ani când a fost adoptat cadrul bugetar actual.

Astea înseamnă resurse pentru noul Serviciu pentru Acțiune Externă, acțiunile pentru prevenire a viitoarelor crize financiare, o creștere a bugetului pentru noile Autorități de Supraveghere Financiară, intensificarea luptei împotriva schimbărilor climatice, precum sau pentru proiectul de cercetare pentru energie din fuziune nucleară - "ITER", care beneficiază de o susținere puternică din partea Statelor Membre. 

 

O astfel de ajustare nu trebuie să însemne o creștere a bugetului total al Uniunii Europene, ci ar trebui mai degrabă să crească posibilitatea mutării fondurilor de la o linie bugetară la alta. În prezent, mutarea fondurilor între diferitele părți ale bugetului este foarte dificilă.

 

Ce înseamnă faptul că Parlamentul insistă asupra "flexibilității" bugetare ?

Un alt aspect important pentru Parlamentul European - preocupat să existe suficiente fonduri disponibile pentru a pune în aplicare deciziile - este așa-numita marjă de "flexibilitate".

 

Acest lucru are in vedere următorul aspect: dacă există o nevoie reală, dar neprevăzută, de fonduri suplimentare, atunci se pot adăuga fonduri suplimentare la bugetul UE, până la valoarea de 0,03% din venitul total brut.

 

În anii trecuți această "flexibilitate" a fost folosită de Consiliu pentru a finanța construirea satelitului european "Galileo", pentru a atenua criza alimentară din țările africane, iar, anul trecut, pentru a finanța pachetul de redresare economică pentru UE.

 

Punctul de vedere al Consiliului în prezent este că, în urma Tratatului de la Lisabona, acesta trebuie să decidă prin unanimitate pentru eliberarea "flexibilității" de 0,03%, în timp ce până acum a folosit ca procedură de decizie votul prin majoritate calificată (PE hotărând prin 3/5 din voturile din Parlamentul European).

 

Această metodă de lucru (decizie prin majoritate calificată în Consiliu si votul a 3/5 în Parlamentul European) fusese inclusă în Acordul Interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (punctul 22, paragraful doi).

 

Ignorarea acestui aspect al Acordului Interinstituțional ar însemna că un singur Stat Membru poate decizia în Consiliu.

 

Vrea Parlamentul European mai multe competente asupra bugetului UE?

 

Parlamentul European nu dorește decât punerea în aplicare a prevederilor Tratatului de la Lisabona. Parlamentul European dorește un acord asupra felului în care aceste prevederi vor fi puse în aplicare. Deputații europeni vor un acord asupra metodei de lucru cu celelalte instituții cu privire la stabilirea următorului cadru bugetar pe termen lung (așa numitul Cadru Financiar Multianual). Potrivit prevederilor legale, este necesară aprobarea unui nou cadru financiar de către Parlamentul European.

 

Parlamentul a propus utilizarea precedentului utilizat prin participarea la Conferințele Interguvernamentale, si anume 3 membri ai Parlamentului European care să participe la toate discuțiile, pentru a facilita astfel adoptarea în Parlament a textului propus și evitarea blocajelor.

 

Care au fost cerințele Parlamentului în timpul negocierilor cu Consiliul?

Conferința Președinților (structura decizională a PE reunind toți președinții grupurilor politice din PE) a formulat 7 cereri, care ar conduce la un angajament mai clar din partea Consiliului în direcția structurării unei metode formalizate prin care să implice Parlamentul European în viitor în dezbaterile privind sistemul de finanțare a Uniunii Europene (Cadrul financiar multianual). Aceste cereri ale PE s-au referit, printre altele, la: aducerea la zi a cadrului financiar actual în raport cu noile sarcini ale UE, așa cum trebuie să rezulte din aplicarea Tratatului de la Lisabona; Revizuirea la mijlocul perioadei cadrului financiar pentru anii 2012 și 2013 (ceea ce nu presupune mai mulți bani pentru buget, ci punerea în aplicare a unei metode de revizuire în concordanță cu competentele rezultate din aplicarea Tratatului de la Lisabona, posibile măsuri anti-criză etc); implicare adecvată în pregătirile și negocierile cu privire la noul cadru financiar multianual (conform Tratatului).

 

Nu există nici un acord. Ce se întâmplă mai departe?

 

Comisia a anunțat că va pregăti un nou proiect de buget cât mai repede. După această propunere, Consiliul trebuie să adopte poziția sa în termen de o lună, iar europarlamentarii au la dispoziție 42 de zile pentru a decide dacă îl aprobă.

 

Acestea sunt limitele maxime admise - instituțiile ar putea, însă, să adopte pozițiile lor mult mai repede, țintind un acord în luna decembrie.

 

Parlamentul își exprimă convingerea că șefii de stat și de guvern ai UE, care se vor reuni la un Summit în perioada 16-17 decembrie, vor impulsiona găsirea soluțiilor necesare.

 

Care ar fi consecințele întoarcerii la sistemul de previzionare pe 12 luni ?

Cât timp nu există buget pentru anul 2011, va fi utilizat bugetul anului precedent, cu sume anuale împărțite în 12 părți, pentru fiecare lună. Implicațiile sunt severe, dar nu sunt catastrofice. Sistemul de previzionare pe 12 luni implică bugete lunare pentru fiecare categorie care reprezintă exact a douăsprezecea parte din bugetul anului 2010. Acest sistem nu ia în considerare faptul că plățile sunt mai mari în anumite luni decât în altele. Soluția la această problemă se află la art. 315 din Tratat, care spune că "pe baza unei propuneri a Comisiei, Consiliul, cu majoritate calificată, poate decide să adauge fondurile necesare". Apoi, Parlamentul European trebuie să aprobe sau să reducă această sumă în termen de 30 de zile.

 

Această procedură poate fi folosită pentru a ajuta realizarea plăților în special în domeniul agriculturii. Statele membre au avansat plățile directe către agricultori în valoare de 30 de miliarde de euro, iar Comisia Europeană trebuie să le compenseze în ianuarie 2011. Pe baza sistemului de previzionare pe 12 luni, în absența bugetului, Comisia Europeană va avea doar 6 miliarde de euro disponibile - și astfel, Statele membre și Comisia riscă să se confrunte cu probleme serioasă. Acesta este un exemplu de consecințe ce pot apărea în cazul în care bugetul nu va fi aprobat înainte de luna ianuarie.

 

Toate politicile adoptate recent vor  întâmpina probleme bugetare din moment ce nu exista bani (sau foarte putini) pentru punerea lor în aplicare conform bugetului pe 2010. Exemplele sunt noile Autorități de Supraveghere Financiară, Serviciul pentru Acțiune Externă și proiectul de cercetare privind energia din fuziune nucleară - "ITER". În proiectul de buget pentru 2011, a fost planificată și o creștere de 14% pentru politica de coeziune. 

 

  

Tratatul de la Lisabona: articolele 310-324:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:083:SOM:RO:HTML

 

Adaugat: Miercuri, 17 Noiembrie 2010, 17:56:34
Autori: Parlamentul European


Alte articole din Europarlament:

» Acordarea de asistenţă financiară pe termen mediu României
» 11.8 milioane euro acordate României pentru pagubele provocate de inundaţii
» LANSAREA COMPETIŢIEI EUROSCOLA ÎN ROMÂNIA
» Lansarea campaniei de informare a Parlamentului European pentru alegerile europene
» Sesiunea plenară a Parlamentului European
» Punctele esenţiale ale sesiunii plenare, Strasbourg
» Costuri mai reduse pentru societăţile comerciale în caz de fuziune sau divizare
» Soluţii de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene
» Petiţiile cetăţenilor adresate Parlamentului European în 2008
» Etichetarea pneurilor - consum mai eficient de combustibil
» Supraveghere pentru sectorul de asigurări - Solvency II
» Legislaţie mai strictă pe piaţa lemnului
» Eurobarometru
» Preşedinţia spaniolă: redresarea economică este obiectivul principa
» Parlamentul va dobândi noi puteri în relaţiile cu Comisia Europeană
» Parlamentul aprobă noua Comisie Europeană
» Condiţii mai bune pentru locuinţele din comunităţile marginalizate
» Egalitatea între bărbaţi şi femei în 2009: combaterea violenţei împotriva femeilor şi asigurarea dreptului la concediu paternal
» Deputaţii solicită cooperarea obligatorie in domeniul impozitării
» SWIFT: Deputaţii sunt încă îngrijoraţi de aspectul protecţiei datelor în acordul interimar
» SWIFT: Parlamentul European respinge acordul interimar cu SUA
» Prevenirea rănilor provocate de ace şi alte obiecte ascuţite în sectorul medical
» 2010: Anul european pentru combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale
» Sesiunea plenară Strasbourg, 8-11 martie 2010
» Reducerea birocraţiei pentru micro-întreprinderi
» UE2020: nicio finanţare UE fără progrese în atingerea obiectivelor
» Întărirea legitimităţii democratice a politici europene externe şi de securitate
» Întărirea legitimităţii democratice a politici europene externe şi de securitate
» Parlamentul European îşi stabileşte azi priorităţile
» Parlamentul European va întări protecţia alimentelor
» Redresarea economică, tinerii, cercetarea şi agricultura
» „Progrese nesatisfăcătoare” în integrarea romilor
» O catastrofa de neimaginat în Europa
» Sesiunea plenară a Parlamentului European
» Etichetele "Made in" ar putea deveni obligatorii pentru produsele textile
» Eficienţă energetică: consum energetic aproape egal cu zero pentru clădirile construite post-2020
» Mai mult sprijin pentru refugiaţii din ţări terţe
» Simplificarea Politicii Agricole Comune:
» Protecţia socială a lucrătorilor independenţi şi a soţi(i)lor
» 17 sesiuni plenare în 2011
» Etichete clare, vizibile şi lizibile
» Stop aditivului "trombină bovină şi/sau porcină"
» Reguli noi pentru donarea de organe
» Spre "Actul privind piaţa unică"
» €300 milioane pentru dezafactarea Kozlodui
» Pentru stabilitate în Caucazul de Sud
» PE: Puncte esenţiale ale sesiunii plenare
» Jerzy Buzek, a reamintit recenta vizită efectuată în România
» Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)
» Paşi spre interzicerea tranzacţiilor pur speculative
» László Tőkés: cel de-al 11 vicepreşedinte al Parlamentului European.
» Dilema Veche şi TVR Cluj câştigă premiul pentru jurnalism al PE
» Dreptul la interpretare şi traducere în procesele penale
» Guvernanţa economică şi obiective concrete pentru strategia UE 2020
» Şoferii independenţi şi timpul de lucru
» Reguli mai stricte pentru etichetarea alimentelor
» UE - Rusia: Eliminarea vizelor pe termen lung
» Gaza: Parlamentul European cere o anchetă internaţională imparţială
» România - pas decisiv spre spaţiul Schengen
» Spre Statele Unite ale Europei?
» Situaţia romilor în dezbaterea Parlamenului European
» Prietenul la nevoie se cunoaşte: €90 milioane pentru gestionarea crizei în Republica Moldova
» Venituri echitabile agricultorilor și prețuri transparente pentru consumatori
» Expulzările în masă încalcă legislația UE
» Declaraţie cu impact de Rezoluţie a PE: An european de combatere a violenței împotriva femeilor
» Unde sunt banii pe care cetățenii europeni i-au dat pentru romi?
» PE: Sesiunea plenară de octombrie
» Jerzy Buzek deplânge catastrofa ecologică din Ungaria
» Jerzy Buzek: "Moartea nu este un act de justiţie"
» PE: Licențele pentru forajul la adâncime trebuie strict controlate
» Albania şi Bosnia - da; Kosovo - "în afara procesului"
» UE lider în lupta pentru protejarea diversității
» Politică regională a PE pentru locuri de muncă
» "Jurnaliștii - o specie pe cale de dispariție?"
» Modele de jurnalism la Parlamentul European
» Puncte esenţiale ale sesiunii plenare: Strasbourg, 18-21 octombrie 2010
» Statutul şi bugetul funcționarilor europeni
» Concediu de maternitate: 20 de săptămâni, plătite
» Venitul minim garantat - 60 la sută din venitul mediu
» €130. miliarde sub forma de plăți și €143 miliarde sub forma de angajamente
» Ieşirea din criză şi guvernanţa economică
» 30 de zile pentru plata facturilor
» Soluţii pentru problema transnistreană
» €146 milioane pentru proiecte de eficiență energetică
» Noi reguli privind fondurile speculative
» Garanţii pentru tineri şi îmbătrânire activă
» UE îşi încordează muşchii
» Negocierile privind bugetul UE 2011 în impas
» Cu efect în Valea Jiului
» Parlamentul UE vs Guvernele Naţionale
» Premiul pentru cinema LUX 2010: filmul Die Fremde
» Participarea Republicii Moldova la anumite programe ale UE
» Dreptul pacienților din UE de a obține informațiile referitoare la medicamente
» Elena Băsescu va observa alegerile din R. Moldova
» Spre un buget UE flexibil
» Spre un buget UE flexibil
» Mai multe fonduri pentru posturile publice radio - TV
» Sprijin pentru apicultori
» Parlamentul European în sesiune plenară
» O agricultură europeană puternică pentru a asigura alimente la un preț accesibil
» Deschiderea sesiunii: Ausschwitz, Lituania, Belarus și Tunisia
» Haiti: Deputaţii europeni îngrijorați de fragilitatea statului şi de criza politică
» O nouă bază pentru relațiile UE-Serbia
» Dreptul pacienților de a beneficia de asistență medicală într-un alt stat membru
» Adopţiile şi prevenirea traficului de copii
» Drepturile cetățenilor de acces la tratament sigur și de bună calitate în întreaga UE
» Nu moneda euro este în criză, ci statele care o folosesc
» Deputații se pronunță pentru posibile sancțiuni împotriva Belarus
» Strategia UE pentru Marea Neagră
» Energia, deşeurile, preţurile alimentelor
» Tunisia, Egipt și comemorarea genocidului împotriva romilor
» Euroeputaţii solicită o mai bună gestionare a deşeurilor electronice
» Lupta globală împotriva tuberculozei
» Undă verde pentru camionete mai eficiente
» Strategia UE pentru incluziunea romilor: deputații europeni stabilesc prioritățile
» Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul, în vigoare din 2013
» Noi reguli pentru o mai eficientă protecție a pacienților
» Croaţia - al 28-lea stat membru UE?
» Răspuns global pentru problemele de securitate alimentară
» PE: Ziua internationala a femei - inegalitatea și sărăcia persistă
» Libia: Eurodeputații solicită doamnei Ashton recunoașterea Consiliului național de tranziție
» Legea presei din Ungaria necesită modificări suplimentare
» Iran: Eurodeputații condamnă execuția Zahrei Bahrami și solicită noi sancțiuni UE
» Candidaţi la Premiul Parlamentului European pentru Jurnalism
» Permisul unic de ședere pentru lucrătorii din țări terțe
» În impas: Banii pentru România privind finanțarea Fondului de Solidaritate al UE
» Bugetul UE/2012 - relansare şi revitalizare
» Permisul unic: proceduri simplificate pentru imigranţi
» Norme mai bune pentru consumatori şi IMM-uri
» Solidaritate cu poporul japonez
» Importuri de vin din Republica Moldova scutite de drepturi vamale
» Solicitarea de ridicare a imunității deputatului Adrian Severin
» Așadar, bugetul Parlamentului European va scădea în termeni reali
» ADH în alimentele pentru copii
» Deputații susțin un statut juridic al partidelor politice la nivel european
» Ajutor de solidaritate pentru victimele inundaţiilor
» Lupta împotriva fraudei: deputații critică lipsa de informații
» Belarus - un vecin mai aparte al Europei
» Viitor încă nesigur al energiei nucleare în Europa
» Banii Europei
» Nou regulament privind etichetarea textilelor
» Frecvenţe suplimentare pentru telefoanele mobile
» Registrul transparenţei lobbyştilor europeni
» Finanţarea pentru programele de tineret trebuie mărită
» Mai mult sprijin pentru industriile culturale europene
» Pachetul de legi privind guvernanța economică
» EuROparlament, 26 mai
» Nominalizări la nivel național
» Alegeri Parlamentul European: Liste europene cu 25 de candidați?
» Cum funcţionează bugetul UE în ţara dumneavoastră?
» EuROparlament, 9 iulie
» Polonia vrea să își răspândească optimismul
» Lupta împotriva corupției în statele UE
» pachetul privind guvernanța economică consolidează Pactul de stabilitate și creștere
» PE sprijină cererea "legitimă" de statalitate a Palestinei cu negocieri acum la ONU
» Condamnarea lui Tymoshenko este "motivată politic"
» Raport privind emiterea de obligațiuni publice europene (eurotitluri)
» Parlamentul UE votează o creștere a plăților de 5,2%
» Pedepse dure pentru pornografia infantilă
» EuROparlament, 16 noiembrie 2011
» UE va suporta până la 95% din costurile proiectelor de dezvoltare regională din România
» Parlamentul European a adoptat Codul de conduită pentru eurodeputaţi
» Zoom - Bugetul UE 2012
» Victimele acțiunilor criminale sub protecţia UE
» Permis unic de muncă și rezidență pentru muncitorii non-UE
» Drepturile persoanelor din UE la Poliţie şi arestare
» Deputații europeni salută demonstrațiile din Rusia ca o expresie a voinței poporului rus
» Laueaţii Premiilor Saharov mulţumesc cu recunoştinţă
» Deschideţi piaţa muncii pentru români şi bulgari!
» Stop stresului la locul de muncă în UE!
» Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2012
» Martin Schultz noul preşedinte al PE:Această Cameră este locul în care apărăm interesele oamenilor
» 14 noi vicepreședinți ai Parlamentului European
» Deşeurile electronice: niveluri de colectare ambițioase dar realiste
» Stop risipei de alimente în Europa
» Substanţele biocide supuse unui control mai strict
» Noul tratat privind guvernanța şi prioritățile Parlamentului European
» Deşeurile europene: între petiţii, aplicarea legislaţiei şi crima organizată
» Petrolul iranian: blocarea strâmtorii Hormuz ar putea duce la un conflict regional
» Noi reglementări europene pentru producătorii de lapte
» Se învârte Grecia pe o spirală a morţii?
» Programul Alimente pentru nevoiaşii Europei continuă
» Parlamentul European cere Rusiei să-și reformeze legislația electorală și să pună capăt vânzărilor de arme către Siria
» Ungaria trebuie să respecte valorile fundamentale ale UE
» Comisie anti-mafia la Parlamentul European
» Toți suntem sau vom deveni consumatori vulnerabili
» Introducerea unei taxe pe tranzacțiile financiare va tempera comportamentul riscant al băncilor
» Comisia dorește ca Grecia să rămână în UE și zona euro, deoarece alternativa este mai rea
» A venit timpul unui nou parteneriat UE-China
» Săptămâna la Parlamentul European
» Săptămâna aceasta la PE: Compatibilitatea ACTA cu drepturile UE
» Monica Macovei:De ce este importantă Moldova pentru UE
» Protecția transfrontalieră a victimelor
» Apa - esențială pentru viață
» ACTA: Comisia - pro, raportorul PE - contra
» Parlamentul European va dezbate summit-ul G20
» Parlamentul European a pus o amprentă verde asupra politicilor europene
» Ajutor pentru consumatorii care fac împrumuturi ipotecare
» Parlamentul European şi urgenţele informatice
» Pledoarie pentru proiectul Nabucco
» ACTA în investigaţii
» Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene utilizat în dezastre
» Parlamentul respinge tactica de excludere a eurodeputaților din decizia privind Spațiul Schengen
» Poziția Parlamentului European asupra cadrului financiar multianual
» Cadrul financiar multianual pentru șapte ani,
» PE temele de pe ordinea de zi
» Sănătatea mintală merită o atenție specială
» UE ar trebui să adere la sistemul global de combatere a torturii
» Prioritățile președinției cipriote
» Reguli mai stricte pentru bonusurile bancherilor
» Falsurile din vămi pericol pentru sănătate și siguranță
» PE 2-5 iulie: temele de pe ordinea de zi
» PE și ACTA: Legile negociate în secret sunt în general legi rele
» Săptămâna la Parlamentul European
» Dezbateri ACTA pro și contra
» Din 2015 sistemul eCall în toate vehiculele
» Descoperiți EP newshub
» Consiliul European și deputații
» Dosarul ACTA în dezbatere
» Renate Weber apără dreptul la libera circulație
» Cont bancar pentru tot poporul
» ACTA nu poate intra în vigoare fără votul PE
» Economia, societatea și cetățenii la Parlamentul European
» Programul Euroscola relații cu elevi din Europa
» Parlamentul European pe Internet
» ACTA în voturi și imagini
» Circa 1200 euro lunar: Stagii de practică la PE
» Drepturile cetăţenilor prin iniţiative
» Uşierii Parlamentului European
» Discutați pe Facebook cu președintele PE, Martin Schulz
» Sondaj: de bine despre UE
» Celulele stem si donarea voluntara
» Stop medicamentelor periculoase!
» Enegria UE la unison
» De luni - sedinte plenare la PE
» CIA și interogatoriile secrete în Europa
» Prioritățile UE pentru anul 2013
» Bugetul UE 2013: Europarlament vs Consiliu
» Președintele Barroso: Discursul despre starea Uniunii (engleză)
» News Hub; Deputații europeni și Discursul despre starea Uniunii
» Deputaţii europeni au sprijinit viziunea președintelui Barroso
» Gazul de șist beneficii și riscuri în viziunea PE
» Pledoarie la PE pentru agricultura locală
» Pulsul săptămânii la Parlamentul European
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Vot în direct în PE privind bugetul pe 2013
» Locurile de muncă şi bugetul UE
» PE: fondurile pentru ţările lovite de criză - în pericol
» PE cere sprijinirea IMM-urilor
» Parlamentarium 1 an de la deschidere și 250.000 de vizitatori
» Premiul Nobel pentru pace atribuit Uniunii Europene
» Siguranța pe Internet - protejarea copiilor
» Parlamentul European: 20 de ani de piață unică
» Date stocate șase până la 24 de luni: cam mult!
» Premiul Saharov pentru doi activişti iranieni
» Carnea de cal în dezbatere la PE
» Grafice: Tutunul transformă viața în scrum
» 8 martie: Femeile și criza economică
» Ziua femeii 2013: în direct de la Parlamentul European
» Patru povești adevărate: Femeile pot depăși criza!
» Eurobarometru la feminin: salarii mici și violență
» Soluţionarea alternativă a disputelor clienţi-comercianţi
» Mâine la PE - Chat cu Daul și Swoboda despre criza economică
» Simplificarea vieții călătorilor
» UE și limbile pe cale de dispariție
» Saptamâna PE: reforma bancară, programul de asistență
» Săptămâna PE: reforma bancară, Ciprul, emisiile de CO2 și Ungaria.
» Important! Simplificarea călătoriilor în UE pentru cetățenii Ucrainei și Moldovei
» De Libertatea presei în UE - de Ziua mondială a libertății presei
» Joaca de-a Parlamentul European - video
» Europe on Track câștigă Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni
» Confiscarea bunurilor provenite din activități infracționale: interviu cu Monica Macovei
» Exploatarea petrolului și a gazelor de șist: reguli mai strice de la PE
» Martin Schulz: Acționați acum pentru a salva generația pierdută în criză și pentru a combate evaziunea fiscală
» Sărăcia - o problemă europeană
» Ombudsmanul european
» Președintele Schulz, intervievat de fanii Parlamentului pe Facebook
» Dezbateri - viitorul Uniunii Europene
» Infografic: energia în UE - producție și consum
» Infografic: Agențiile de evaluare a creditulu - ce sunt și ce fac?
» Infografic: Programul Erasmus - călătorii, studii, distracție
» Infografic: UE - șomajul în rândul tinerilor
» Infografic: femei la vârf în UE
» Ajutor pentru victimele catastrofelor - Ziua mondială pentru asistență umanitară
» Misterele clădirii Parlamentului European
» Saptamâna PE: Supravegherea comunicațiilor UE de către serviciile secrete SUA, în centrul atenției
» În România, numărul solicitărilor de azil a fost de 2.510 în 2012, față de 1.720 în 2011.
» Discutați despre viitorul Europei cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz, miercuri de la 14.00 CET
» Parlamentul European a lansat campania de informare pentru alegerile din 2014
» Acționează. Reacționează. Decide.
» Martin Schulz: combaterea șomajului în rândul tinerilor prioritate zero
» Saptamâna PE:combaterea crimei organizate
» Campanie de informare pentru alegerile europene 2014: "Acționează. Reacționează. Decide."
» Crima organizată în UE: 3.600 de organizații criminale internaționale
» Gazele de șist: cum funcționează extracția - grafică
» Tutunul ucide: 700 000 de morți pe an în UE
» Portretul robot al europarlamentarului creat de jurnaliştii din Botoşani (foto-video)
» Șomajul în rândul tinerilor - soluții europene
» VIDEO subtitrat română - Forum dedicat somajului in randul tinerilor: "Generatia de someri a Europei riposteaza"
» Peogramul Europa Creativă va uni programele Cultura, MEDIA și MEDIA Mundus?
» Cum se votează în România la Alegerile Europarlamentare 2014
» Alegeri europarlamentare 2014: De data aceasta, lucrurile vor sta altfel
» Martin Schulz: Europa mai aproape de oameni
» Lituania în zona euro
» Schulz cere mai mulți comisari femei: Parlamentul nu va accepta un club al domnilor
» Eurodeputații români cer oprirea imediată a focului în conflictul dintre Israel și Palestina
» Interviu cu Elmar Brok: Trebuie să sprijinim Ucraina
» Deputații au cerut UE să îi ajute pe cei 5,3 milioane de șomeri tineri
» Concediul de maternitate în dezbaterea PE
» Infografice - Parlamentul European
» Galerii foto - Parlamentul European
» Cine sunt noii preşedinţi ai Comisiilor parlamentare ?
» Martin Schulz la Kiev
» Ajutor pentru muncitorii dați în șomaj
» Șomajul în rândul tinerilor din Europa și România
» Statul islamic: Stop asasinatelor
» Ebola - o problemă de securitate globală
» Eurodeputații cer UE să se opună Rusiei
» Mario Draghi despre politica monetară
» Premiile Saharov 2014
» Raportul Comisiei privind imigrația și azilul
» Corina Crețu - audieri în direct
» Finaliștii Premiului Saharov: EuroMaidan, Denis Mukwege și Leyla Yunus
» Cazul ”Lux leaks”
» „Viitorul european al Republicii Moldova este cea mai bună cale de a garanta prosperitatea și democrația”
» piața digitală va ameliora productivitatea și va crea locuri de muncă
» O mână de ajutor pentru IMM-urile europene
» PE: dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva Comisiei Juncker

Comentarii:

BcTLlfKgY a scris, Sambata, 27 Iulie 2013, 21:04:01 :

college online cheap 400398 online college %((( car insurance quotes Louisiana zph cialis purchase on line 5968 car insurance specialty lhnhbw
payday loans a scris, Marti, 06 August 2013, 16:19:59 :

wyahkox payday loans 9727 payday loans online >:-[ payday UK ZHSdaF
jbzqYwitMpoQMYuhPfS a scris, Luni, 19 August 2013, 15:38:13 :

Chicago cheap auto insurance 8141 auto insurance quotes txkfha viagra online ixcr cheap car insurance Vermont 159098 cialis 640730 car insurance quotes =)))
payday loans a scris, Joi, 17 Octombrie 2013, 20:48:22 :

tgvfkv payday loans =-] payday loans online 5880 payday advance jGZmdn
everest cash advance a scris, Marti, 02 Septembrie 2014, 16:04:41 :

symuwhf everest cash advance >:-OOO no credit check payday loans BBsBWp money mutual YDJNMI payday loans 0354 apply for instant loans xgLli
short term loans bad credit a scris, Luni, 15 Septembrie 2014, 15:53:08 :

cjcyokss short term loans bad credit TswDeD money mutual 4432 payday loans 8]]] payday loans >:-[
mobile loans a scris, Marti, 02 Decembrie 2014, 22:47:50 :

boxvppgs mobile loans qJCPb payday loans 6709 payday loans xlWImU
payday loan a scris, Marti, 30 Decembrie 2014, 09:35:29 :

igwuskc payday loan 9638 payday loans NYDzW payday loans rjrNSA
payday loans a scris, Sambata, 10 Ianuarie 2015, 00:39:25 :

mzcjkfv payday loans %-[[[ payday loans >:]] payday loans >:]]
payday loans a scris, Luni, 16 Martie 2015, 03:24:56 :

jljhyvpv payday loans >:-[ payday loans oHSZJE sameday payday loans online 8580
Pharmg989 a scris, Luni, 16 Martie 2015, 18:04:22 :

Hello! kfegfdb interesting kfegfdb site! I'm really like it! Very, very kfegfdb good!
Pharmf366 a scris, Luni, 16 Martie 2015, 18:04:27 :

Very nice site! cheap viagra
Pharme997 a scris, Luni, 16 Martie 2015, 18:04:32 :

Very nice site! cheap cialis http://ypxaieo.com/ooovaoy/4.html
viagra a scris, Duminica, 31 Mai 2015, 11:24:32 :

gvtpbvn viagra oAfNA buy cialis online OkgYT cialis 2746 viagra mjYXwn
Travispl a scris, Joi, 12 Noiembrie 2015, 07:10:56 :

I get many of of informative.
In our on-line drugstore cheapest price for drug. See more to order prograf online blog.

Travispl a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 00:49:11 :

I found much of new of informative.
We offer cheapest drugs in http://dramamine.intl.uk.to shop.

JaineI.O. a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 05:29:09 :

This is a very interesting item.
In our on-line pharmacy cheap cost for drugs. See more to site website.

GeorgeE.G. a scris, Marti, 05 Ianuarie 2016, 03:22:16 :

I received learned a lot of new interesting.
For buy low drugs click to cheap trental website.

PetrG.R. a scris, Marti, 05 Ianuarie 2016, 03:50:33 :

I received much of new cognitive.
For buy good med click to drugstore site.

BorisS.G. a scris, Luni, 25 Ianuarie 2016, 23:44:40 :

It`s is a very great clause.
In our http://buy-good-essay.celldb.org/ you can purchase cheap essay work with 100% quality.

StemG.V. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 03:19:45 :

I have learned a lot of new interesting.
In our Essay Service you can order best essays work with 100% quality.

GeorgeF.M. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 04:57:35 :

This is a very interesting item.
Order low meds you can on buy risnia

StivM.A. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 06:45:15 :

I got learned a lot of things.
We offer cheapest medicines in buy salmeterol shop.

JorgeA.N. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 07:19:36 :

I got much of new interesting.
Buy good drugs you can on parlodel online

Pharme686 a scris, Vineri, 16 Decembrie 2016, 18:52:58 :

Hello! kaceaek interesting kaceaek site! I'm really like it! Very, very kaceaek good!
Pharmf525 a scris, Vineri, 16 Decembrie 2016, 18:53:07 :

Hello! dedcdbk interesting dedcdbk site! I'm really like it! Very, very dedcdbk good!
Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.