acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
BLOGURILE EUROPE DIRECT » Criză a inovării în Europa


Concursul patrulelor scolare de circulatie

Posted: 10 Jun 2011 05:13 AM PDT

Concursul patrulelor scolare de circulatie: "

Asociatia “Robert Cole” si partenerii pentru copii


Potrivit proiectului de parteneriat intre institutii scolare pentru activitati de voluntariat din cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara (SNAC), la nivelul orasului Comanesti s-au realizat cateva actiuni sociale ce i-a avut ca beneficiari directi copii cu cerinte educative special (CES).


Astfel Centrul de Reeducare Minori din Tg. Ocna in parteneriat cu Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 2 Comanesti., Centrul Robert Cole, Centrul de Informare Europeana “Europe Direct Comanesti” si Asociatia “Onestin” Onesti au initiat si desfasurat proiectul “Un strop de bucurie” dedicat Zilei de 1 Iunie, Ziua Internationala a Copiilor.

"

Asociatia “Robert Cole” si partenerii pentru copii

Posted: 10 Jun 2011 05:13 AM PDT

Asociatia “Robert Cole” si partenerii pentru copii: "

Potrivit proiectului de parteneriat intre institutii scolare pentru activitati de voluntariat din cadrul Strategiei Nationale de Actiune Comunitara (SNAC), la nivelul orasului Comanesti s-au realizat cateva actiuni sociale ce i-a avut ca beneficiari directi copii cu cerinte educative special (CES).

Astfel Centrul de Reeducare Minori din Tg. Ocna in parteneriat cu Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 2 Comanesti., Centrul Robert Cole, Centrul de Informare Europeana “Europe Direct Comanesti” si Asociatia “Onestin” Onesti au initiat si desfasurat proiectul “Un strop de bucurie” dedicat Zilei de 1 Iunie, Ziua Internationala a Copiilor.

"

Un raport al Comisiei evidențiază existența unei crize a inovării în Europa și analizează progresele statelor membre

Posted: 10 Jun 2011 05:13 AM PDT

Un raport al Comisiei evidențiază existența unei crize a inovării în Europa și analizează progresele statelor membre: "

"Turtle graphics" - photo by Istvan MenyhartPotrivit concluziilor Comisiei Europene din Raportul privind competitivitatea Uniunii Inovării, pentru ca strategia Europa 2020 să poată determina o creștere economică durabilă şi inteligentă, este necesar ca nivelul de performanță al UE în materie de inovare să fie ameliorat considerabil în numeroase sectoare. Europa trebuie să investească mai mult și într-un mod mai „inteligent” în cercetare și dezvoltare atât în sectorul public, cât și în cel privat, ceea ce nu numai că stimulează creșterea pe termen mediu, ci are și un efect contraciclic în perioadele de criză. Este necesară intensificarea cooperării în domeniul cercetării în UE și pe plan internațional, precum și o mai bună utilizare a rezultatelor cercetării, inclusiv printr-o protecție mai eficace a proprietății intelectuale. Sistemele de învățământ trebuie adaptate la nevoile de inovare ale întreprinderilor și trebuie încurajate mai mult IMM-urile inovatoare și dinamice. Este necesar să se depună eforturi concertate pentru valorificarea rezultatelor promițătoare obținute de Europa în domeniul inovării, în vederea soluționării problemelor globale, cum ar fi schimbările climatice. Trebuie eliminate inegalitățile dintre sexe în domeniul științei și cercetării.


„Acest raport subliniază faptul că drumul spre Uniunea Inovării este lung, dificil și presărat cu obstacole majore, însă confirmă că UE a adoptat politicile adecvate pentru a merge până la capăt. Punerea în practică a Uniunii Inovăriila nivel european și național reprezintă o necesitate absolută în plan economic, fiind la fel de importantă pentru creșterea durabilă ca și reorganizarea finanțelor publice”, a declarat comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn.


Raportul analizează punctele tari și punctele slabe ale sistemelor naționale de cercetare și inovare și oferă elemente concrete care pot sta la baza opțiunilor strategice naționale. Raportul se bazează pe tabloul de bord al Uniunii Inovăriiși include o fișă descriptivă cu informații detaliate referitoare la performanța fiecărei țări în materie de cercetare și inovare.


 


 


Principalele concluzii ale raportului:  • Europa trebuie să-și accelereze investițiile în cercetare și inovare. În prezent, UE progresează lent spre atingerea obiectivului de a investi 3% din PIB în cercetare și dezvoltare (2,01% în 2009), însă decalajul față de principalii concurenți crește tot mai mult, mai ales din cauza faptului că întreprinderile investesc mai puțin în cercetare și dezvoltare. În 2008, 24% din totalul cheltuielilor mondiale pentru cercetare și dezvoltare au fost realizate în UE (29% în 1995). În raport cu PIB-ul, în Japonia sau în Coreea de Sud întreprinderile investesc de două ori mai mult decât în Europa.

  • În perioadele de criză economică, investițiile acumulate în cercetare și inovare produc un efect contraciclic. Țările care și-au intensificat investițiile în cercetare și inovare au perspective mai bune de ieșire din criză. În 2009, șaptesprezece state membre au reușit să-și mențină sau să-și mărească bugetul pentru cercetare și dezvoltare, iar în 2010 numărul lor era șaisprezece.

  • Investițiile în inovare trebuie să fie mai „inteligente”. Țările cu cele mai bune performanțe în materie de inovare şi-au concentrat investițiile asupra unei strategii de specializare inteligente, care combină politicile de stimulare a ofertei (cum sunt subvențiile publice pentru învățământul superior, cercetarea și dezvoltarea în sectorul întreprinderilor, capitalul de risc și infrastructurile științifice și tehnologice) și politicile de stimulare a cererii (cum sunt achizițiile publice de produse inovatoare, standardizarea bazată pe performanțe și reglementarea proconcurențială a piețelor produselor).

  • Formarea personalului cu înaltă calificare trebuie să corespundă necesităților întreprinderilor. Numai 46% dintre cercetătorii din UE lucrează în sectorul întreprinderilor (80% în SUA). Statele membre ar trebui să-și adapteze sistemele de învățământ astfel încât să sporească acest procent, garantând totodată o mai bună satisfacere a necesităților întreprinderilor.

  • Integrarea și internaționalizarea cercetării duce la creșterea randamentului investițiilor. Internaționalizarea și producția eficientă de excelență științifică se consolidează reciproc. Fluxurile de cunoștințe din interiorul Europei (respectiv fluxurile de studenți, cooperarea în materie de co-publicații și co-brevete) constituie un atu important și urmează să fie îmbunătățite ulterior, ca urmare a finalizării Spaţiului European de Cercetare. Aceste fluxuri sunt însă concentrate într-un număr restrâns de țări vest-europene.

  • Existența unor condiții-cadru nefavorabile împiedică transformarea cunoștințelor în produse și servicii comercializabile. Europa pierde tot mai mult teren în ce privește exploatarea rezultatelor activităţii de cercetare. UE este cel mai mare producător mondial de publicații științifice supuse evaluării inter pares (29% în 2009), însă în Japonia și Coreea de Sud ritmul de creștere a numărului de cereri de brevete depuse în temeiul Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT) este aproape dublu față de cel din UE. Jumătate dintre statele membre nu produc deloc brevete de înaltă tehnologie validate de Oficiul European de Brevete (OEB). Sunt necesare măsuri suplimentare pentru a proteja și gestiona într-un mod mai rentabil proprietatea intelectuală. Brevetul comunitar negociat în prezent va constitui un important punct de plecare.

  • Europa dispune de un potențial important în materie de invenții tehnologice capabile să soluționeze problemele societății. În 2007, UE a înregistrat 40% dintre brevetele legate de tehnologiile de combatere a schimbărilor climatice. Acest lucru demonstrează că investițiile orientate în cercetare și demonstrație, realizate în sectoare-cheie, combinate cu măsurile de sprijinire a dezvoltării piețelor, pot duce la realizarea de noi tehnologii și inovații. Acesta este spiritul parteneriatelor europene pentru inovare lansate de Uniunea Inovării.

  • Avem nevoie de IMM-uri mai inovatoare și mai dinamice. UE trebuie să recupereze distanța față de SUA în ceea ce privește intensitatea cercetării în sectoarele de înaltă și medie tehnologie. Cu alte cuvinte, are nevoie de schimbări structurale, atât inter-, cât și intrasectoriale. Unele țări europene, precum Austria și Danemarca, au realizat această schimbare structurală trecând la o economie bazată într-o mai mare măsură pe cunoaștere. De asemenea, multe dintre aceste țări și-au revenit cu mai mult succes din criza economică. Elementele comune care stau la baza acestui succes sunt existența unor IMM‑uri inovatoare și dinamice, valorificarea excelenței științifice din sectorul cercetării publice și realizarea unor condiții-cadru favorabile introducerii de noi cunoștințe pe piață.


Context


O dată la doi ani, Raportul privind competitivitatea Uniunii Inovării - care vizează toate cele 27 de state membre UE, precum și șase țări asociate - va contribui la strategia Europa 2020 printr-o analiză statistică și economică aprofundată a principalelor elemente ale unui sistem de cercetare și inovare eficient. Aceasta este prima ediție în cadrul inițiativei „O Uniune a inovării” (IP/10/1288) și înlocuiește fostul Raport privind Ştiința, Tehnologia și Competitivitatea.

"

Targ de sanatate in comuna Ciocile, judetul Braila

Posted: 09 Jun 2011 11:31 PM PDT

Targ de sanatate in comuna Ciocile, judetul Braila: "

In data de 06 iunie 2011, Centrul de Informare Europe Direct Braila a organizat in comuna Ciocile din judetul Braila, al doilea targ de sanatate din cadrul campaniei ,,Voluntar pentru sanatatea cetatenilor europeni”.

Scopul campaniei il reprezinta promovarea mediului de viata sanatos si imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor din judetul Braila, contribuind la realizarea obiectivelor si principiilor directoare ale Anului european al activitatilor de voluntariat care promoveaza cetatenia activa.

Cetatenii comunei Ciocile au avut oportunitatea de a-si evalua starea de sanatate prin masurarea glicemiei si tensiunii arteriale de catre voluntarii institutiilor partenere: Crucea Rosie Romana – Filiala Braila, Colegiul National ,,Ana Aslan Braila, Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga” Brailasi Liceul Pedagogic ,,D.P. Perpessicius” Braila.

Urmatorul targ de sanatate din cadrul campaniei ,,Voluntar pentru sanatatea cetatenilor europeni”se va desfasura in localitatea Marasu, judetul Braila, in data de 14 iunie 2011, in cadrul caminului cultural din localitate.

"

Autori: Centrul Europe Direct Botoşani

Alte articole din Blogurile Europe Direct:

» Super-Euro Direct 1 mai 2011
» Curs de jurnalism - 1 mai 2011
» Super-Euro Direct 2 mai 2011
» Super-Euro Direct 3 mai 2011
» Germania și Austria dau undă verde muncitorilor din noile state membre
» “Târgul Liceelor” începe pe 6 mai
» Consumatori europeni - 4 mai
» UE - România 2020 - 4 mai
» Super-Euro Direct 4 mai 2011
» Concurs pentru amenajarea cuptoarelor din Centrul Vechi Botoşani
» Deţinuţii implicaţi în programul „Gândeşte pentru viitor”
» UE - România 2020 - 14 mai
» UE - România 2020 - 142mai
» Super-Euro Direct 16 mai 2011
» Târgul ONG Botoşani, 16 mai
» Azi: Ziua internaţională împotriva homofobiei
» Euro-Parlament, 17 mai
» Super Euro Direct, 17 mai
» UE - România 2020 - 18 mai
» UE - România 2020 - 19 mai
» Dispar animalele din Europa?
» Super Euro Direct, 24 mai
» EuRoparlament 25 mai
» Târgul ONG Botoşani, 25 mai
» UE - România 2020 - 25 mai
» Să consumăm mai puţin ca să trăim mai bine!
» Ádám Kósa: Nu handicapul meu mă stingherește, ci societatea
» Târgul ONG Botoşani, 26 mai
» UE - România 2020 - 26 mai
» Super Euro Direct, 26 mai
» UE - România 2020 - 27 mai
» Super Euro Direct, 28 mai
» UE - România 2020 - 28 mai
» Super Euro Direct, 29 mai
» Târgul ONG Botoşani, 29 mai
» Curs de jurnalism - 29 mai 2011
» UE - România 2020 - 29 mai
» UE - România 2020 - 30 mai
» Super-Euro Direct 30 mai 2011
» Reforma politicii agricole comune
» EuROparlament, 31 mai
» Sistemul european comun de azil
» O solutie pentru somajul in randul tinerilor din Europa
» Portalul Europa al Comisiei devine accesibil pentru utilizatorii versiunii 6 a protocolului de internet
» Declarațiile comisarului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş
» Reporter UE: Lucrători sezonieri exploataţi
» Super Euro Direct, 31 august
» Opinia Consumatorilor, 31 august
» Veşti din Reţeaua Europe Direct
» UE - România 2020, 17 noiembrie
» UE - România 2020, 17 noiembrie
» Târgul ONG Botoşani, 17 noiembrie
» Târgul ONG Botoşani, 17 noiembrie
» UE - România 2020, 18 noiembrie
» Târgul ONG Botoşani, 18 noiembrie
» UE - România 2020, 19 noiembrie
» EuROparlament, 19 noiembrie
» Târgul ONG, 19 noiembrie
» UE - România 2020, 20 noiembrie
» Târgul ONG Botoşani, 20 noiembrie
» Târgul ONG Botoşani, 20 noiembrie
» Târgul ONG Botoşani, 3 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 3 decembrie
» Opinia consumatorilor, 3 decembrie
» UE - România 2020, 3 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 4 decembrie
» UE - România 2020, 5 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 5 decembrie 2011
» UE - România 2020, 6 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 6 decembrie
» Târgul ONG Botoşţani, 7 decembrie
» UE - România 2020, 8 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 9 decembrie
» UE - România 2020, 11 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 12 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 13 decembrie
» UE - România 2020, 13 decembrie
» UE - România 2020, 14 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 14 decembrie
» UE - România 2020, 15 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 15 decembrie
» UE - România 2020, 16 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 16 decembrie
» Opinia consumatorilor, 22 decembrie
» UE - România 2020
» Târgul ONG Botoşani, 22 decembrie
» UE - România 2020, 22 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 23 decembrie
» Târgul ONG Botoşani, 24 decembrie
» UE - România 2020, 24 decembrie
» Opinia Consumatorilor, 3 ianuarie
» UE - România 2020, 3 ianuarie
» Opinia consumatorilor, 4 ianuarie
» UE - România 2020, 4 ianuarie
» UE - România 2020, 6 ianuarie
» Opinia consumatorilor, 6 ianuarie
» Târgul ONG Botoşani, 7 ianuarie
» UE - România 2020, 8 ianuarie
» Târgul ONG Botoşani, 8 ianuarie
» UE - România 2020, 12 ianuarie
» Târgul ONG Botoşani, 12 ianuarie
» Târgul ONG Botoşani, 13 ianauarie
» Opinia Consumatorilor, 13 ianuarie
» Opinia consumatorilor, 14 ianuarie
» UE - România 2020, 14 ianuarie
» Opinia consumatorilor, 16 ianuarie
» UE - România 2020 - 16 ianuarie
» Târgul ONG Botoşani, 17 ianuarie
» Opinia consumatorilor, 24 ianuarie
» UE - România 2020, 25 ianuarie
» Târgul ONG Botoşani, 25 ianuarie
» Opinia consumatorilor, 26 ianuarie
» Opinia consumatorilor, 1 februarie
» UE - România 2020, 1 februarie
» Opinia consumatorilor, 1 februarie
» UE - România 2020, 2 februarie
» Opinia consumatorilor, 3 februarie
» UE - România 2020, 3 februarie
» UE - România 2020, 3 februarie
» Târgul ONG Botoşani, 3 februarie
» UE - România 2020, 4 februarie
» UE - România 2020, 7 februarie
» Târgul ONG Botoşani, 7 februarie
» Opinia consumatorilor, 7 februarie
» UE - România 2020, 7 februarie
» UE - România 2020, 9 februarie
» Târgul ONG Botoşani, 10 februarie
» Opinia consumatorilor, 11 februarie
» UE - România 2020, 11 februarie
» Târgul ONG, 12 februarie
» Opinia consumatorilor, 12 februarie
» Târgul ONG Botoşani, 13 februarie
» UE - România 2020, 15 februarie
» Tţrgul ONG Botoşani, 15 februarie
» Opinia consumatorilor, 16 februarie
» UE - România 2020, 15 decembrie
» UE - România 2020, 16 februarie
» UE - Romania 2020, 17 februarie
» Opinia consumatorilor, 18 februarie
» UE - Romania 2020, 19 februarie
» Targul ONG Botosani, 20 februarie
» Opinia consumatorilor, 20 februarie
» Targul ONG Botosani, 20 februarie
» UE - Romania 2020, 20 februarie
» Targul ONG, 20 februarie
» Opinia consumatorilor, 21 februarie
» Targul ONG Botosani, 20 februarie
» Pulsul Europei 23 februarie
» Super Euro Direct 24 februarie
» Antreprernor 2.0 și eco-sistemul antreprenorial
» Românii și Eurobarometrul
» Mari proiecte cu fonduri europene demarate în județul Botoșani
» Euro-mărțișoare 2013
» Drepturi cetățenești europene
» Locuri de muncă în Europa
» Luna francofoniei
» Mărțișoarele drepturilor cetățenești
» eurodeputații dezbat politica agricolă și securitatea alimentară
» Dacian Cioloş discurs la Parlamentul European
» Pașii spre zona euro
» Somajul în Europa trebuie ținut sub control
» Festivalul Județean de Teatru Francofon PAROLE ET THEATRE
» Lancement du concours national de poésie Echos francophones
» Festivalul Inimi la Unison
» Locuri de muncă în rețeaua EURES/27 martie 2013
» România și criza din Cipru
» Fonduri UE 2014 - 2020
» Critici de la Consiliul Europei pentru Guvernul britanic
» Românii și Marea Britanie
» Drepturile copiilor - drepturi de cetățeni europeni
» Barroso: Uniunea Europeană a trecut de faza cea mai gravă a crizei
» Eforturi pentru depășirea crizei economice
» Liderii europeni o omagiază pe Margaret Thatcher
» Softistii romani vor dezvolta un portal complex pentru Comisia Europeana
» Legea retrocedărilor și CEDO
» Județul Botoșani: Populație săracă, buget pe măsură!
» Restaurarea şi modernizarea Teatrului Mihai Eminescu din Botoşani va începe în luna mai
» Europe Direct Botoșani și Cheia Sol la TV TeleM
» Băsescu: Rata de absorbţie a fondurilor UE, de numai 13,5%, nu ne mulţumeşte.
» Festivalul naţional de muzică folk "Nord-Est Folk", Ediţia a III-a, Dorohoi, 27-28 aprilie 2013
» Azi: Responsabilitate socială
» Laserul de la Măgurele
» Evenimente culturale Botoșani
» Schengen, tren pierdut în 2013
» Festivalul de teatru adolescent “AmFiTeatru”
» Prima seara "Zilele orasului Botosani" 2013
» Patru ministri de Externe vor propune infiintarea un mecanism european privind democratia si statul de drept
» Scrisoarea Bruxellesului către București pe fondurile 2014-2020: Propunerile ”Nu întrunesc condițiile minime de calitate și credibilitate”
» Barroso: Politica austerităţii nu mai are susţinere. ...
» Parlamentarii membri ai ICE-DP au sustinut la Budapesta cooperarea regionala
» Cum obții cei 50.000 de euro pentru ferma de familie
» Ziua Muncii, marcată în Europa prin proteste faţă de austeritate şi şomaj.
» Se prelungesc înscrierile la Gala Învăţătorilor Debutanţi din Botoşani
» Micii românești și Directiva UE
» Reuniune de urgenţă la Bruxelles pe tema bugetului UE.
» De 9 Mai în Europa
» CONCURS FOTO – ROŢI FĂRĂ RAMPE & RAMPE PENTRU ROŢI
» Românii și Europa
» Summitul UE a început la Bruxelles. Evenimentul este dedicat combaterii evaziunii fiscale
» Gala EUROPAfest, sâmbătă, la Teatrul Odeon din Bucureşti
» Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Preţul energiei din România depăşeşte media UE
» PE sugerează închiderea băncilor implicate în evaziunea fiscală
» Fonduri elvetiene pentru ONG-uri, in Romania
» CE vrea să elimine tarifele de roaming începând cu 1 iulie 2014
» CE investighează OUG privind energia regenerabilă
» Producatorii de lapte si de carne din zonele defavorizate pot primi ajutor din partea UE
» Ce condiție a impus Ministerul Dezvoltării pentru reabilitarea a trei drumuri județene din Botoșani!
» Procesul revizuirii Consituției analizat la nivelul Comisiei Europene
» Informații europene; Oportunități de finanțare
» Fenomentul învățământului finlandez - listă video
» Tuberculoza, o bombă cu ceas care costă Europa miliarde de euro pe an
» Avem cea mai ieftină benzină din UE
» Pulsul Europei - 19 august
» Romania a solicitat, pana acum, Comisiei Europene rambursarea a peste 4,1 miliarde de euro
» AJOFM Botosani a inceput emiterea Cardului Profesional European
» AJOFM Botoşani: locuri de muncă în reţeaua EURES
» Criza reduce volumul banilor trimişi de românii din străinătate
» Criza economica a produs o "revolutie tacuta" in cadrul Uniunii Europene
» Monaco și UE
» Uniunea Europeană şi Statele Unite AVERTIZEAZĂ Rusia
» Video: Luna Pieței Unice Europene
» Presa: UE şi Ucraina ridiculizează ameninţările Rusiei

Comentarii:

ClausV.E. a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 05:33:06 :

I got many of new things.
For order low drugs click to site online shop.

DanielF.P. a scris, Marti, 05 Ianuarie 2016, 05:09:34 :

I have much of interesting.
In on line medication good cost for drugs. See more to site online shop.

GeorgeB.E. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 05:00:51 :

I get many of new of informative.
In our on line medicine chest cheapest cost for drug. See more to cheap motilium blog.

StivM.F. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 05:26:50 :

I have many of new cognitive.
For buy cheapest medicines click to erythromycin online shop.

BorisO.D. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 05:58:09 :

I received much of cognitive.
For buy cheap meds click to cheap loxitane site.

MerieH.Z. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 06:47:26 :

It`s is a very informative clause.
In on-line pharmacy cheapest cost for drug. See more to cheap neemfacewash blog.

GeorgeN.G. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 17:02:46 :

I found much of of informative.
For buy cheapest medicines click to ditropan website. Cheap without prescription medicines in accutane site. Order low med you can on cheap kemadrin

IraV.N. a scris, Duminica, 19 Februarie 2017, 19:58:41 :

It`s is a very informative item.
In our on line Apteka low cost for medicines. See more to mobic blog. We offer cheap drug in site shop. Good no needed prescription drugs in digoxin no rx blog.

Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.