acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
COMISIA EUROPEANă » Interdicţia de a utiliza metale grele şi alte substanţe chimice periculoase în echipamentele electrice şi electronice


Interdicţia de a utiliza metale grele şi alte substanţe chimice periculoase în echipamentele electrice şi electronice a fost extinsă recent la o gamă mult mai largă de produse, noile norme urmând să intre în vigoare începând de mâine. Noua legislaţie va contribui la creşterea siguranţei produselor electronice, cum sunt termostatele, aparatura medicală şi panourile de comandă, împiedicând totodată eliberarea substanţelor periculoase în mediul înconjurător. Statele membre au la dispoziţie 18 luni pentru a transpune noile norme.

 

Noua legislaţie constituie o revizuire a Directivei RoHS privind restricţionarea utilizării substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice şi menţine interdicţia cu privire la utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromuraţi (BPB) şi a difenil eterilor polibromuraţi (DEPB).

Directiva RoHS anterioară avea ca obiect mai multe categorii de echipamente electrice şi electronice, inclusiv aparate electrocasnice, echipamente informatice şi echipamente destinate consumatorilor, însă a fost extinsă recent la toate echipamentele, cablurile şi componentele electronice. Se pot acorda în continuare scutiri în cazurile în care nu există nicio alternativă satisfăcătoare. Lista substanţelor interzise va fi reexaminată periodic.

 
 

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Este inacceptabil ca oamenii sau planeta să fie expuşi la substanţe periculoase dacă există alternative. Cu toţii intrăm zilnic în contact cu astfel de produse, iar aceste noi norme contribuie la creşterea nivelului de siguranţă la care ne putem aştepta, ameliorând siguranţa consumatorilor, protecţia sănătăţii şi a mediului, precum şi aplicarea normelor la nivel naţional.”

Elementele principale ale noii directive sunt următoarele:

- o extindere treptată a normelor la toate echipamentele, cablurile şi componentele electrice şi electronice, în vederea atingerii deplinei conformităţi până în 2019;

- reexaminarea listei substanţelor interzise până în iulie 2014 şi în mod periodic după această dată; - norme mai clare şi mai transparente privind acordarea de scutiri de la interdicţia de utilizare a substanţelor;

- o mai mare coerenţă cu Regulamentul REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice; - clarificarea definiţiilor importante;

- marcajul CE, care denotă conformitatea cu normele europene, prevăzut pentru produsele electronice care respectă şi cerinţele Directivei RoHS.

 
 

În vederea acestei importante extinderi a domeniului de aplicare, noua directivă prevede perioade de tranziţie de până la 8 ani pentru noile produse care fac obiectul normelor respective.

Noua directivă nu se aplică panourilor fotovoltaice, pentru ca UE să-şi poată atinge obiectivele în materie de energie din surse regenerabile şi de eficienţă energetică. Implementarea şi conformitatea constituie aspecte importante ale noilor norme, care prevăd un mecanism destinat să faciliteze monitorizarea conformităţii de către Comisie.

 
 

Etapele următoare

Comisia depune eforturi pentru a asigura o tranziţie fără dificultăţi de la „vechea” Directivă RoHS la cea„nouă” . Pentru ca producătorii să se poată conforma mai uşor noii directive, documentul orientativ privind cele mai frecvente întrebări legate de RoHS va fi actualizat înainte de termenul limită de transpunere a acesteia în statele membre. De asemenea, Comisia va reexamina articolele vizate de modificările domeniului de aplicare introduse de noua directivă faţă de cea anterioară şi care nu au făcut încă obiectul unei evaluări a impactului, în vederea includerii acestora în directivă.

 
 

Context

Directiva 2002/95/CE privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (Directiva RoHS I) a intrat în vigoare la 13 februarie 2003. Aceasta stabileşte valorile limită pentru plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromuraţi sau difenil eteri polibromuraţi în anumite tipuri de echipamente electrice şi electronice şi trebuie adaptată periodic. Acest act legislativ a împiedicat eliminarea sau eliberarea potenţială în mediul înconjurător a mii de tone de substanţe interzise şi a determinat schimbări importante în domeniul design-ului de produs din Uniunea Europeană şi din întreaga lume, servind totodată ca model pentru legi similare adoptate de state din afara Spaţiului Economic European.

Procesul de revizuire a fost lansat în 2008. Parlamentul European şi Consiliul au ajuns la un acord în 2010, iar directiva a fost adoptată în iunie 2011. Statele membre au la dispoziţie 18 luni pentru a o transpune în legislaţia naţională. Până atunci, rămâne în vigoare Directiva RoHS I.

 

Pagini Utile

Adaugat: Joi, 21 Iulie 2011, 05:39:58
Autori: Comisia Europeană


Alte articole din Comisia Europeană :

» UE combate dimensiunea socială a crizei economice
» Sondaj Eurobarometru şi raport privind situaţia socială
» Prezentarea proiectului "Generaţia 89"
» Strategia europeană pentru regiunea Dunării
» Dezbatere pe tema căderii Cortinei de Fier
» Telecomunicaţii: Comisia invită statele membre să-şi intensifice campaniile de informare cu privire la numărul european unic de urgenţă 112
» Priorităţile Comisiei Barroso II
» Comisia Europeană lansează o dezbatere publică pe tema protejării pădurilor Europei
» SOLVIT şi CSS ajută tot mai mulţi europeni să lucreze dincolo de frontiere
» Telecomunicaţii: consultare privind viitorul serviciu universal în era digitală
» EU PILOT - răspunsuri prompte la plângerile cetăţenilor şi întreprinderilor
» Strategia Europa 2020
» 4 miliarde de euro împărţite la 43 de proiecte
» Comisia Europeană vizează reducerea semnificativă a diferenţelor de salarizare între femei şi bărbaţi
» Comisia Europeană îşi consolidează angajamentul faţă de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
» Reporter European – ediţia de primăvară 2010
» Pagini Utile
» Lansarea unei noi proceduri de selecţie a funcţionarilor UE
» Comisia acordă României 1 miliard de euro pentru sprijinirea balanţei de plăţi
» Conferinţa la nivel înalt privind sănătatea pe internet şi Săptămâna e-sănătate, Barcelona (Spania)
» Summitul european al consumatorilor având ca temă serviciile, organizat la Bruxelles
» Gripa aviară: Virusul extrem de contagios H5N1 confirmat în România
» Conferinţa la nivel înalt privind sănătatea pe internet şi Săptămâna e-sănătate, Barcelona (Spania)
» Întâlnirea europeană a consumatorilor
» Dosarul "Formaldehida ilegală"
» Săptămânii Energiei Durabile
» 25 de ani de la lansarea iniţiativei "Capitala Culturală Europeană"
» 25 de ani de la lansarea iniţiativei \
» Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
» România intră la evaluare
» Divorţ în stil european cu Regulamentul Roma III
» Alături de Allianz, BASF, Porsche, Fresenius - MAN
» A fost publicat raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare
» Premierea junilor translatori
» Cel mai bun june translator
» Laptele european în dezbatere
» Cel de-al doilea premiu european pentru jurnalism în domeniul sănătăţii
» Misiune posibilă: Cooptarea IMM-urilor europene în domeniul apărării
» Planificare multianuală, predictibilitate
» Primul proces formal „de jos în sus” din istoria Uniunii Europene.
» Între progres şi necesitatea unor eforturi suplimentare
» Ajutoare umanitare pentru Haiti printr-o procedură accelerată
» Lista companiilor interzise în spaţiul aerian european
» Iniţiativa cetăţenească europeană
» Concursul "Desenează-mi un drept"
» Copiii din comuna Gemenele judeţul Brăila - marii câştigători
» Integrarea financiară în Europa
» Programele cadru europene: de la redresare la viabilitate economică
» Potenţialul turismului european
» Sistemul de alertă rapidă pentru produsele periculoase RAPEX
» Comisia Europeană - Agenda săptămânii
» 2.7 milioane de persoane, 1000 de manifestări
» Oportunităţile şi riscurile utilizării energiei nucleare
» Impactul Tratatului de la Lisabona asupra Uniunii Europene
» Redresarea sistemului financiar al UE se realizează cu succes?
» Reţea de fonduri pentru băncile falimentare
» Protecţia libertăţilor cetăţeneşti şi a datelor.
» Obiective mai ambiţioase în cadrul pachetului „climă şi energie”
» Abordare mult mai strictă în cazul reparaţiilor şi a pieselor de schimb
» Bursele Europene.Jurnalişti în dialog,program dedicat jurnaliştilor din presa locală
» În fiecare an, fumatul omoară 650 000 de europeni
» Campanie paneuropeană a Comisiei de promovare a IMM-urilor şi antreprenoriatului
» Comisia Europeană deschide Săptămâna verde
» Zece întreprinderi pentru premiul european de mediu
» România între Copenhaga şi Cancun
» Criza şi consiliile de administraţie ale băncilor
» CE avertizează România
» Studiul privind inegalitatea dintre sexe în domeniul educaţiei, pe teritoriul european
» Europa se scaldă în ape curate
» Premiile Europa Nostra pentru patrimoniu
» Obiectiv european 2020: 10% energie regenerabilă
» Vizita comisarului european pentru politică regională Johannes Hahn
» Politica agricolă comună pentru toţi cetăţenii UE
» Începe de azi la Bruxelles
» 14 materii prime strategice pentru Europa
» Măsuri pentru sporirea garanţiilor în cazul depozitelor la băncile europene
» Drepturile lucrătorilor imigranţi
» Viziunea europeană în domeniul tehnologiilor - cheie
» Nouă propunere privind cultivarea organismelor modificate genetic
» Garanţii financiare propuse de CE: 100.000 euro recuperabili în 7 zile
» Condiţii comune de intrare şi de şedere pentru lucrătorii sezonieri
» Regim aplicabil transferului temporar în cadrul aceleiaşi întreprinderi al lucrătorilor calificaţi din afara UE
» Portalul european e-justiţie on line
» Portalul european e-justiţie în limba română
» Dezbatere cu lideri religioşi din Europa
» Start de 6 miliarde de auro în ambiţiosul proiect "i-conomy"
» PAC sub preşedinţia Comisarului European Dacian Cioloş:
» Spre norme comune pe teritoriul UE în ceea ce privește procedurile penale
» Siguranța pe drumurile europene se va dubla
» 6,4 miliarde euro pentru proiectul I-conomy
» 6.000 de răspunsuri pe tema Politicii Agricole Comune
» Deficienţe importante în eforturile României
» Agricultorii nu au de ce să roşească pentru că sunt susţinuţi cu fonduri publice.
» Campania "Contăm unii pe alţii"
» Medierea UE în litigiile transfrontaliere
» Declaraţia Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei privind situaţia migranţilor romi în Franţa
» În plină criză economică europenii au încredere în UE
» Start în concursul Juvenes Translatores” („tineri traducători” )
» Vizită pentru cooperare vamală şi antifraudă în China
» Invitaţie la concursul: Reporter European
» Vor într-adevăr europenii să scăpăm de sărăcia extremă?
» Motoarele Europei - previziuni economice
» UE începe să se redreseze
» Mandat clar pentru ajutorarea săracilor lumii
» Rapoartele pentru România şi Bulgaria sunt OK
» Tineretul în mişcare europeană
» Stop turbulenţelor pe piaţa financiară europeană
» TIC pentrru o bătrâneţe liniştită
» Proiectul UE de reţele Grid: 200.000 de computere conectate
» Tineretul în mişcare - pentru a nu pierde ocaziile
» Creșterea siguranței și transparenței pieței instrumentelor financiare
» Săptămâna europeană a mobilităţii 2010: „Călătoriţi mai inteligent, trăiţi mai bine”
» Spre Internet rapid şi ultrarapid
» Cele opt Obiective de dezvoltare ale mileniului
» Comisarul Dacian Cioloş în audiere publică
» Strategia pentru perioada 2010-2015 implementează Carta femeilor.
» La asalt: „Tineri reporteri împotriva sărăciei”
» Avansuri băneşti pentru agricultori de la Comisia Europeană
» Locuri pitoreşti din România candidează ca "Destinaţii europene de excelenţă"
» Cel mai mare forum european în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
» Stabilitate, creştere, supraveghere, echilibru
» Cu dreptul la libera circulaţie în UE nu-i de joacă
» România nu respectă reglementările UE cu privire la vânarea păsărilor
» 1 milion de locuri de muncă vacante în Europa
» Competitivitate,cooperare şi coeziune în Europa
» UE la Fondul mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei
» În perspectiva 2020: O Europă a inovaţiei
» Reţeaua RO+ traduceri pentru CE
» "Teodosie cel Mic" de Răzvan Rădulescu - premiul UE pentru literatură 21010
» În dezbatere: Fondurile europene şi populaţia romă
» O miză de peste 6 miliarde euro: jocurile de noroc on line
» Prevenirea exploziilor şi scurgerilor de pe platformele de foraj submarin
» Criza şi politica în materie de audit
» Agricultura în UE între concurenţă şi semi-subzistenţă
» Probleme la evaluarea Codului Frontierelor Schengen
» "Ziua Europei 2010"
» Nou cadru al UE pentru gestionarea crizelor din sectorul financiar
» Strategia de extindere a UE şi provocările pentru perioada 2010 - 2011
» Uniunea Europeană - cel mai mare actor comercial al lumii
» Premiile în competiţia de desene pe tema egalităţii de gen
» Forumul privind coeziunea europeană
» Cartea verde: „Creşterea impactului politicii de dezvoltare a UE”
» O strategie mai dinamică privind politica energetică a UE
» Uniunea Europeană şi Africa trebuie să colaboreze mult mai strâns
» Al 5-lea Raport privind coeziunea UE
» Strategie pe 10 ani pentru persoanele cu handicap
» Comisarul Cioloş prezintă comunicarea privind reforma politicii agricole
» Politica agricolă comună şi provocările viitorului
» Jurnalişti în dialog: Masă rotundă şi premiere
» Securitate nucleară şi energetică cu Ucraina
» Parteneriatul energetic UE - Rusia
» Mediul înconjurător – calitatea aerului:
» Premiile europene pentru jurnalişti în domeniul sănătăţii
» Cartea verde privind viitorul TVA
» Cetăţenia are un rol central!
» „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”
» Aplicarea transfrontalieră a legislației în domeniul siguranței rutiere
» Plăţile transfrontaliere vor deveni tot atât de simple precum plăţile naţionale
» Cinci reporteri europeni din România
» S-a adoptat Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2011
» Diferența dintre tarifele de roaming și cele naționale trebuie să se apropie de zero până în 2015
» Europa şi voi
» Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!
» Comisarul european Algirdas Šemeta vizitează România
» O nouă etapă a integrării europene
» De joi până joi la Comisia Europeană
» Plan de acțiune pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii
» Politica de coeziune viitoare
» România: cele mai slabe rezultate la citire (Testul PISA)
» UE este depășită de principalii săi concurenți: Statele Unite și Japonia
» România - în rândul inovatorilor modeşti în UE
» „Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale”
» Regulament privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul
» Măsuri urgente privind serviciile mobile de comunicaţii prin satelit
» Acces universal la educaţia preşcolară
» Întâlnire Barroso - Putin
» Gândeşte mai întâi la scară mică
» Consumatori UE - tablou de bord
» România, Ungaria şi măsurile de îmbunătăţire a concurenţei
» Programul MEDIA se va menţine
» Sprijin pentru România în depăşirea declinului financiar
» Lansarea consultarii publice pe tema jocurilor de noroc online
» Întâlnire cu reprezentanți ai lucrătorilor și angajatorilor europeni
» Eurobarometru în ce priveşte viitorul sectorului de transport
» Concurs on line Uniunea Inovării
» Transporturi 2050 - Foia de parcurs
» România şi implementarea Directivei serviciilor audiovizuale de mass-media
» Certificate gratuite pentru emisii de gaze cu efect de sera de catre Romania
» Michel Barnier vizitează România
» Pentru o mai bună utilizare a fondurilor europene pentru integrarea romilor
» Zilele Aeronauticii 2011 de la Madrid
» A treia ediție a premiului UE pentru jurnalism în domeniul sănătății
» Europa spaţială
» Societăţi sunt bine guvernate, fiabile şi sustenabile
» UE, romii, România şi Bulgaria
» CE avertizează România în privinţa nerespectării reglementărilor europene referitoare la calitatea aerului
» Comisia Europeană a solicitat în mod oficial astăzi României să îşi alinieze la normele UE legislaţiile naţionale privind preţurile reglementate la energie pentru consumatorii finali.
» Domeniu "eu" la a cincea aniversare
» "Neues Museum" din Berlin este câștigătorul Premiului Uniunii Europene pentru arhitectură
» Mandatul european de arestare
» Consumatorii europeni - potențial vulnerabili la fraude, înșelătorii, vânzări sub presiune
» O «plasă de protecţie» pasagerilor europeni
» Noua strategie comercială europeană - implicaţii pentru relansarea economică a României
» Economia UE mai eficientă, mai ecologică
» Brevetul unic european
» Douăsprezece proiecte pentru relansarea pieţei unice în 2012
» O mai bună informare a publicului cu privire la drepturile pasagerilor
» Cadou de Paşti pentru fermierii din România de la CE
» Eurostat exprimă o serie de rezerve în ce priveşte datele statistice furnizate de România
» Premiul Lorenzo Natali pentru jurnalism 2011
» Protejarea biodiversităţii - o strategie pe 10 ani
» Operaţiunea comună 'EPN, Hermes Extension 2011)
» Comisarul dacian Cioloş vizitează România
» Declaraţia delegaţiei Comisiei Europene după încheierea misiunii comune în România alături de Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială
» Tabele cu situaţia din România: Redresarea progresivă a economiei UE se confirmă
» Comisia Europeană: Previziuni economice pentru România
» Eurobarometrul turismului european
» 53 la sută din tinerii din Europa dispuşi să lucreze afară
» Rendez-vous european la Cannes
» Comisarul Georgieva vizitaează Israelul, Cisiordania și Fâșia Gaza
» 15 - 21 mai şi la Botoşani: Săptămâna Europeană a Tineretului
» Beneficiile potențiale ale cloud computing-ului
» Reporter European despre voluntariat şi reforma politicii agricole comune
» Vine redresarea europeană, cresc emisiile de gaze
» Micro-împrumuturi de maximum 25.000 de euro fermierilor şi micilor întreprinzători din România
» Ce facem cu pungile din plastic?
» Ajutor pentru victimele infracţiunilor
» Risc potențial pentru utilizatorii căilor ferate române
» Acordul bilateral al României cu Rusia privind serviciile aeriene încalcă legislaţia UE
» Aeroporturi regionale din România: Pierderile în exploatare sunt acoperite anual de către stat.
» Modernizarea legislaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală
» Să consumăm mai puţin ca să trăim mai bine!
» Norme clare și asigurând condiții sigure pentru fluxurile migratorii
» Pentru a elimina pescuitul excesiv
» Doamna şi domnul ambasador IMM
» Revoluţia Comisarului Cioloş în Politica Agricolă Comună
» Comunitățile religioase joacă un rol esențial în structura socială a țărilor UE
» Comunitățile religioase joacă un rol esențial în structura socială a țărilor UE
» La ţintă: Agenda digitală pentru Europa
» Start la competiţia Capitala verde europeană
» Comisarul Dacian Cioloş vine la Suceava şi Iaşi
» Comisia a lansat un nou plan de acţiune în domeniul transporturilor către şi dinspre ţările vecine
» Polonia a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene
» Agenda Digitală: tarife de roaming mai mici începând cu data de 1 iulie
» Liderii UE sprijină planul Comisiei privind integrarea romilor
» Comisia Europeană: bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 răspunde preocupărilor de astăzi şi necesităţilor de mâine: "
» Interviu cu Ilie Dincă, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi:
» Provocarea Europei: integrarea romilor
» Concurs OSCE de fotografie 2011
» Concurs de desen: Un logo pentru drepturile omului
» Agenda digitala: tarife de roaming mai mici incepand cu 1 iulie
» Climate Change TV: Concurs de videoclipuri pe tema schimbarii climatice
» Premiul WSYA 2011 - World Summit Youth Award
» Concurs de desene: Da-i un nume satelitului Galileo
» Pericolul noilor droguri sintetice în Europa
» Programul „Europa creativă”
» Undă verde de la UE pentru certificatele verzi din România
» Undă verde de la UE pentru certificatele verzi din România
» Ani mai mulţi, o viaţă mai bună în Europa
» 7 miliarde de euro pentru finanţarea cercetării şi inovării europene
» Marea majoritate a băncilor europene sunt acum mai puternice şi mai capabile să reziste la şocuri
» Accesul la un cont bancar de bază potenţial de a ameliora vieţile a milioane de europeni
» 7 miliarde de euro pentru cercetare
» Biocarburanţii: cele mai ridicate standarde de durabilitate din lume.
» 244 milioane EUR pentru 183 de noi proiecte în domeniul mediului
» România între codaşi la implementarea în întregime, prin legi naţionale, a noilor norme din domeniul telecomunicaţiilor
» Lupta împotriva corupţiei ar trebui să rămână o prioritate majoră
» Nu este exclusă posibilitatea ca paranteza să fie menţinută deschisă,
» Migranţii bine-integraţi reprezintă un puncte forte pentru Europa
» Yours Directly nr. 5
» Nouă procedură de recuperare a datoriilor
» Comisia Europeană autorizează Spania să instituie pentru români restricţii temporare privind accesul acestora la piaţa forţei de muncă
» De Ziua Mondială a Libertăţii Presei
» Interfeţe inovatoare pentru automate şi bancomate
» Un cadru global pentru politica de mediu a UE
» Sateliţii Thijs și Natalia
» 33 de şcoli din România vor participa la concursul Juvenes translatores
» Strategia energetică a UE - o singură voce
» Până în 2015, serviciul eCall va fi instalat și pe deplin funcțional în toată Uniunea Europeană
» Audiere publică a Comitetului Economic și Social European
» Bursele europene: Jurnalişti în dialog
» Strategia de securitate internă a UE în acțiune
» Zilele Europene ale Patrimoniului
» Cum să stimulăm creşterea şi să reducem disparităţile de dezvoltare dintre regiunile UE?
» Uniunea Europeană va contribui în mod sporit la combaterea criminalităţii.
» Creşterea ecologică este singurul viitor durabil pentru Europa şi pentru întreaga lume
» Să ne dotăm tinerii cu competenţele de care au nevoie
» Acţiuni de promovare a voluntariatului la nivelul UE
» Recomandări pentru îmbunătăţirea politicii de agromediu
» Provocările pentru competitivitatea industriei europene şi rolul investiţiilor străine
» Un proiect pentru Europa: Comisarul Dacian Cioloş în România
» Inaugurarea oficială a Spaţiului Public European
» Inaugurarea oficială a Spaţiului Public European
» Târgul ONG Botoşani, foto galerii
» Taxa pe tranzacţiile finanicare: Uniunea Europeană devine un deschizător de drumuri
» José Manuel Durăo Barroso: Discursul pe 2011 privind starea Uniunii
» România primeşte aviz motivat pentru deşeuri
» Investiţiile în reţelele de fibră optică sunt sigure şi profitabile
» Măsuri pentru stimularea creşterii şi a ocupării forţei de muncă în toată Europa
» Alexandra Stan din România a concursului "European Border Breakers' Awards" (EBBA), care consacră noile talente de vârf ale muzicii pop europene
» Noile norme privind tranzacţionarea vor contribui la preţuri echitabile ale energiei
» Farmacovigilență sportiă în interesul pacienţilor
» Comisarul Dacian Cioloş în România
» Se mai primesc înscrieri la concursul Juvenes translatores
» zece puncte-cheie ale reformei Politicii Agricole Comune
» Competitivitatea şi creşterea economică pe locul cel mai important în agenta politică.
» Comunicarea privind cele mai bune practici privind procedurile antitrust
» Consumă altfel – gândeşte înainte să alegi!
» Comisarul Dacian Cioloş consternat de blocarea programului de ajutor alimentar
» Deschiderea pieţei de muncă europene pentru cetăţenii români și bulgari
» Păstrarea datelor:România şi Germania atenţionate să transpună Normele UE
» S-a deblocat programul de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate pentru anii 2012 şi 2013
» Eric Schmidt (Google), Andrew Witty (GSK) şi Jean-Paul Agon (L'Oreal) participă la prima convenţie în domeniul inovării
» Către un sistem TVA mai simplu, mai robust şi mai eficient
» Fonduri pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile sociale
» Un buget pentru strategia Europa 2020
» Comisia reia plăţile pentru programul operaţional regional din România finanţat prin politica de coeziune
» Raportul Comisiei Europene:Autoritățile române pun în aplicare reformele structurale
» Să îi ascultăm pe cei interesaţi de politicile publice ale UE
» Invitatie de presa - Lansarea Presedintiei Daneze
» Atenţie la creditul de consum pe Internet:11 pagini de Internet cu neregularităţi în România din 20 verificate
» Plan de acțiune pentru dublarea volumului comerțului electronic în Europa până în 2015
» Carte verde: plăților sigure și inovatoare cu cardul, prin internet și prin telefonia mobilă
» Trebuie să privim deșeurile ca pe o resursă!
» Măsurile privind bunăstarea animalelor trebuie să fie rentabile
» 50 de ani de Politică Agricolă Comună. Pregătiți pentru viitor
» Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental al tuturor europenilor
» Instituțiile UE acționează în mod responsabil în climatul actual de austeritate
» Mâine, Dl Johannes HAHN, comisar european pentru politică regională, va efectua o vizită oficială în România
» Comisia consideră că România a încălcat normele europene în materie de achiziții publice
» România invitată să pună în aplicare interdicția privind cuștile pentru găini ouătoare
» Memorandum de înâelegere cu Banca Europeană de Investiţii (BEI)
» Începe familiarizarea cu inițiativa cetățenească europeană
» 157.000 de monede euro falsificate în 2011
» Erasmus are 25 de ani! Una dintre marile povești de succes ale Uniunii Europene
» UE pune la index 15 posibile otrăvuri
» Consultare publică eco
» Servicii îmbunătățite de navigație prin satelit către euroeni în 2014
» Manifest anti-contrafaceri: concursul Nu te atinge de creaţiile mele!
» Concursul „Juvenes Translatores”: Câștigătoarea din România - Anna Kiss
» România un loc modest în Uniunea Inovării
» Statutul fundației europene
» Un pas către statuarea Fundaţiilor Europene
» Programul economic al României se află în continuare pe calea bună - declaraţia BM, CE şi FMI
» Satelitul IRINA - România
» Masă rotundă la Reprezentanţa CE:Perspectivele economice şi financiare ale României în contextul evoluțiilor din Uniunea Europeană
» Transparenţă, integritate, profesionalism, anticorupţie
» Unii dintre cei mai inteligenți și talentați oameni din Bulgaria și România să vină să lucreze pentru Comisia Europeană
» Vinul european bio, sulfiţii şi zahărul rezidual
» Preşedintele Barroso îl felicită pe noul prim ministru Mihai-Răzvan Ungureanu
» 112 este numărul european unic pentru apeluri de urgență
» O bioeconomie pentru Europa
» Intrarea în vigoare a Pachetului de şase
» Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure
» Forumul urban 2012 al primarilor europeni
» Inovare în scopul creșterii durabile
» Preşedintele Barroso dezbate implicaţiile regionale ale noului tratat privind disciplina financiară
» Starea solului în Europa
» Eurobarometru: România un loc nedorit pe harta corupţiei în Europa
» Euro-obligațiuni pentru a menține euro-zona
» Reducerile bugetare singure nu vor restaura economiile și încrederea
» Parteneriat UE - SUA în domeniul produselor ecologice
» Dialog direct UE - oraşele Europei
» Întreruperea termenului de plată
» Adaptarea legislaţiei privind societățile comerciale
» Confiscarea activelor obţinute ilegal
» Reglementări de la UE pentru sistemul bancar paralel
» Prezenţe româneşti la premiile Europa Nostra: Mănăstirea Golia şi Paraschiva Kovacs
» Inaugurarea noii agenții pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă
» Extinderea protectiei pentru lucratorii detasati temporar in strainatate
» 96 la sută dintre români îngrijoraţi de inundaţii
» Din 2013: centru european de combatere a criminalității informatice
» Drepturi mai clare pentru pasagerii liniilor aeriene
» Comerțul cu produse financiare derivate - mai sigur
» Relaţia Turcia - UE: un nou impuls
» Serbia, Kosovo și Muntenegru pe calea cea bună
» România pe harta siguranţei rutiere în Europa: grafic şi tabel
» Rrogramul „eTwinning”: Romînia în topul câştigătorilor
» Mai multă Europă cu Adina-Ioana Vălean
» Conferinţa "Politici UE la Marea Neagră – consolidarea cooperării regionale"
» Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Insolvență fac parte din viață
» Consultare publică privind mediul
» Start inițiativelor cetățenești europene
» Eurobarometrul și încrederea românilor în UE
» Consultare publică: drepturile dumneavoastră în Uniunea Europeană
» Comisia Europeana nu are in lucru un scenariu privind iesirea Greciei din zona euro
» Comisarul european Dacian Cioloș în România
» Conferință: 50 DE ANI DE POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ - Un parteneriat între Europa și fermierii europeni
» Schengen - fără controale la frontierele interne!
» Venituri fiscale ]n UE provenite din consum, muncă sau capital
» Biodiversitatea este asigurarea noastră de viață, iar Natura 2000 - piatra de temelie
» Video educativ de la UE: consumă apa în mod inteligent!
» Săptămâna verde la Bruxelles
» Drepturile pescarilor promovate și protejate
» Primul tău loc de muncă EURES
» G8 - Grecia trebuie să rămână în zona euro
» Recomandările de țară pentru 2012
» România are probleme la Sulina cu Directiva Habitate
» Metalele periculoase pot trimite România la Curtea Europeană de Justiție
» Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso vine în România
» E dreptul tău - acționează!
» Reporter și blogger european 2012
» Cardul european de sănătate, Euro 2012 şi Olimpiada
» Platforma europeană a resurselor de mediu
» Să ne protejăm contribuabilii și economiile împotriva efectelor pe care le‑ar genera o nouă criză a sectorului bancar
» UE şi sursele regenerabile de energie
» Soluţii pentru protejarea cetăţenilor în caz de faliment bancar
» Pasagerii cu dizabilități și transportul aerian
» Premiul Capitala europeană verde 2015
» Campanie pentru femei - cercetător științific
» Ancheta europeană privind competențele lingvistice
» Dezbatere: Incluziunea socială şi economică a cetăţenilor romi
» Discursul lui Dacian Cioloș la summit-ul ONU dedicat dezvoltării durabile
» Registrul de Transparență comun, al Comisiei și Parlamentului European
» UE - R. Moldova: Acord privind originea şi calitatea produselor
» Strategia Dunării: Comisarul Johannes Hahn într-un circuit care include România
» Potenţialul imens a tehnologiilor generice neconvenţionale
» Acord UE - R. Moldova în domeniul serviciilor aeriene
» Consiliul European: investiții și încredere
» Simbolul frunză UE - un simbol de încredere
» Comisia Europeană: Ultimele evoluţii pot pune in pericol progresele realizate în ultimii ani
» Lansarea a noului apel de propuneri de proiecte în domeniul cercetării şi inovării
» Sondaj Eurobarometru: Criminalitatea informatică
» 8,1 miliarde EUR pentru proiecte și idei de cercetare
» Președintele Baroso serios preocupat de evoluțiile politice din România
» O piaţă digitală favorabilă creatorilor, consumatorilor şi furnizorilor de servicii
» Banii UE nu trebuie să intre în buzunarele infractorilor
» Solidaritatea între generaţii cu liderii confesiunilor religioase
» Nu dorim pe drumurile europene mașini care pot deveni letale
» PAC@50: Trecut, prezent și viitor
» Concurs foto: proiecte finanţate de UE
» Preşedintele Barroso: preocupări serioase privind statul de drept și independența sistemului judiciar în România
» Măsuri comune de combatere a fraudei în UE
» Proiecte LIFE de 268,4 milioane euro
» Bilanț: Sistemul rapid de alertă al UE pentru alimente și furaje
» Inițiativa Capitala Europeană a Culturii merge mai departe
» Vara festivalurilor europene
» România mari lacune în gestionarea deșeurilor
» Noi norme de la UE pentru colectarea deșeurilor electronice
» Legislația Seveso paza de un nou Cernobâl
» Europa Ta
» Românii - interesaţi de viitorul Europei şi drepturile cetăţeneşti
» Românii - interesaţi de viitorul Europei şi drepturile cetăţeneşti
» European Commission's reaction to the Romanian Constitutional Court's decision on 29/07 referendum
» Juvenes translatores - un concurs pentru cei mai buni tineri traducători
» Start la Juvenes Translatores
» Starea Uniunii - integrarea
» Adresati-i intrebari presedintlui Barroso
» José Manuel Barroso: Un pas crucial către crearea uniunii bancare
» Ieșind din criză mai puternici - o viziune europeană
» Ieșind din criză mai puternici - o viziune europeană
» De m\ine, Comisarul european Dacian Cioloș în România
» De m\ine, Comisarul european Dacian Cioloș în România
» Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik vine ]n România
» Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik vine ]n România
» Ieșirea din criză - viziunea europeană (video - traducere interactivă)
» Către o federație a statelor-națiune
» Uniunea Europeană la răscruce?
» Laborator paneuropean de fizică finanțat în România
» CE pregătește uniunea bancară
» Tendinţă europeană: Limbi străine de la vârste fragede
» Tendinţă europeană: Limbi străine de la vârste fragede
» Consumatori europeni: te judeci acasă pentru pagube produse afară
» Mierea şi polenul în Europa
» Dezbateri despre cetăţenia UE
» Măsuri legislative în sprijinul cloud computingului.
» Noua strategie a Comisiei Europene privind cloud computingul
» România - premiu Eticheta Lingvistică Europeană
» Disparităţi persistente pe piaţa muncii din UE
» Înscrierile pentru concursul Reporter European continuă până pe 1 noiembrie
» De mâine: Comisarul European Dacian Cioloş în România
» Foarte interesant! 12 noi propuneri de la UE pentru piaţa unică
» Piaţa unică - 20 de ani
» Nanomaterialele - definiţie şi beneficii
» Târgul european al locurilor de muncă
» Săptămâna europeană a regiunilor şi creşterea economică
» România - deficit de transpunere a directivelor privind piața internă
» Nu putem asista indiferenți la delocalizarea industriei europene
» Comercianții europeni spun: Stop risipei de alimente!
» În 2013: 56 milioane de euro pentru săracii din România
» Conferința Națională: Săptămâna Pieţei Unice
» Comisia Europeană: UE - Premiul Nobel pentru pace
» Doi comisari europeni vizitează România
» Programul Europa Creativă promite 1,8 miliarde euro
» IMM-urile europene nu au reușit încă să-și revină din criză
» Sondajul Eurobarometru: Solidaritate de anvergură mondială
» Consultare publică europeană privind piețele de telecomunicații
» Vlad Gabriel Căldăraru din România a luat locul patru pe Europa la categoria aplicații pentru telefoanele inteligente
» Declaratia presedintelui CE Jose Manuel Barroso dupa intalnirea cu dl Victor Ponta, prim-ministru al Romaniei
» De azi: Foaia de parcurs pentru consolidarea UE
» Ziua europeană împotriva Traficului de Persoane cu o nouă legislație
» Biocarburanți alternativi
» Biodiversitatea și navigația
» 2,9 milioane EUR pentru1 416 lucrători concediați de la SC Nokia România SRL
» O excelentă sursă de informare pentru consumatori: Portalul universal al rechemărilor de pe piață
» Premiile EBBA / European Border Breakers Awards
» Liderii UE: măsuri pentru stimularea economiei și locuri de muncă
» Natura 2000 + LIFE la 20 de ani
» Propunere pentru 2014: 2,5 miliarde euro pentru sărmanii Europei
» Jocurile de noroc on line: plan de acțiune pentru protecția europenilor
» Proiecte CE pentru 2013: creștere durabilă și locuri de muncă
» Scrisori de presuspendare privind trei programe cofinanțate de UE în România
» Buget rectificativ al CE: încă 9,0 miliarde EUR pentru a acoperi facturile primite
» Cele 10 state membre doresc să aplice taxa UE pe tranzacțiile financiare (TTF)
» Comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, StefanFüle vizitează luni România
» Dezbatere: Consolidarea pieţei unice şi stimularea creşterii economice
» 30-31 octombrie: Comisarul Dacian Cioloş din nou la Bucureşti
» Economia UE rămâne fragilă. Deocamdată
» CARS 2020: pentru ca Europa să producă în continuare cele mai bune automobile din lume
» Femeile în consiliile de administrație
» Vino să iei Premiul Nobel pentru pace 2012
» Vino să iei Premiul Nobel pentru pace 2012
» Aprovizionare cu energie sigură și durabilă la cel mai mic preț posibil
» Strategia de extindere a Uniunii Europene şi principalele ei provocări
» Bugetul UE 2014 -2020
» Ieșind din criză mai puternici: viziune europeană
» Spațiul Schengen: biulanț de sănătate
» E oficial: 2013, Anul European al cetățenilor
» Extinderea rețelei Natura 2000: România campioană
» Eliminarea vizelor cu SUA, Japonia și Canada: UE ține partea României
» Locuri de muncă pentru tineri
» Locuri de muncă pentru tineri
» Verificarea site-urilor de cadouri din UE: listă de nereguli
» Telemedicina: teleradiologia,teleconsultaţia, telemonitorizarea
» Locuri de muncă: Panorama competențelor în UE
» Paradisurile fiscale - pe lista neagră
» Denunţarea disfuncţionalităţilor nu doar permisă ci obligatorie!
» Ceremonia de decernare a Premiului Nobel on-line, în direct
» De la război la pace: o poveste europeană
» Reducerea cu 25 la sută a birocrației pentru IMM-uri
» Copiii Păcii ajutați cu banii din Premiul Nobel
» 40 de milioane de euro pentru inovați în domeniul apei
» Un raport realist:Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa
» Românii la Eurobarometru: calitatea aerului s-a deteriorat
» 37 la sută dintre europeni nu mai vor alți șefi
» De pe 11 ianuarie: noul Centru european de combatere a criminalității informatice (EC3)
» European Border Breakers Awards: câștigători 2013
» Garanția pentru tineri: un loc pentru piața muncii
» Premiul Charlemagne ediția 2013
» Foto-video: Noul permis auto european
» Proiectele Grafenul și Creierul uman câștigă câte 1 miliard de euro fiecare
» Declarația comună a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Comisiei Europene (CE)
» 700.000 locuri de muncă neocupate în sectorul TIC din Europa
» Datele cu caracter personal au o valoare economică enormă
» Extremismul violent și populismul demagogic
» Diana Alexandra Amariei Câștigătoarea din România la concursul Juvenes Translatores
» Raportul MCV pentru România 2013
» Premii de la UE pentru articole pe teme de sănătate
» Video: Viitorul Căilor Ferate Europene
» Drogul 4-MA interzis în Europa
» Piața europeană a drogurilor ilegale: contrabanda și consumul
» Foto: România și finaliștii la premiul UE pentru arhitectura contemporana „Mies van der Rohe”
» Raportul ENISA privind securitatea cibernetică în limba română
» Securitatea cibernetică: strategia UE
» Comisarul European Dacian Cioloș se întâlnește cu Rețeaua Europe Direct
» Grafic CE: Prognozele pentru România 2013 - 2014
» Europenilor nu le place fumatul!
» Frontierele inteligente ale UE
» Rețeaua „eTwinning” pentru 100.000 de școli
» UE și eradicarea sărăciei în lume
» Mutilarea genitală a femeilor o practică oribilă
» Ce facem cu deșeurile din plastic?
» De pe 16 martie: Statul obligat să plătească la timp
» Comisarul European Dacian Cioloș din nou în România
» Dacian Cioloş: Un important pas înainte în procesul de reformă a Politicii Agricole Comune (PAC)
» Progrese inegale in democratizarea vecinilor UE
» România: bugetele pentru învățământ în scădere
» Șomerii de la Jucu, ajutați de Comisia Europeană
» StartUp Europe Leaders Club pentru antreprenoriatele locale
» R. Moldova, Ucraina și politica de vecinătate a UE
» 145 milioane de euro pentru litoralul românesc
» România - în plutonul codașilor la inovare
» Spre internet de mare viteză cu 30 la sută mai ieftin
» Buletin trimestrial: Șomajul continuă să crească în UE
» 30 de câştigători, fără România
» Ce mai inovează tinerii europeni
» Stop încălzirii globale!
» Taxe mai reduse pentru înregistrarea mărcilor
» Europol - o agenție mai puternică, mai eficace
» 4,9 milioane de euro pentru fructele din școlile românești
» Femeile rămân o minoritate în rândul cercetătorilor
» Prosperitate prin Strategia Dunării
» Sistemul de Informații Schengen de a doua generație (SIS II). SIS II) este operațional
» Diana Alexandra Amariei, elevă a Liceului Teoretic „Sfântu-Nicolae” din Gheorgheni - Harghita va fi premiată mâine la Bruxelles în concursul Juvenes Translatores
» Progrese ale UE în lupta împotriva criminalității organizate
» 54 de milioane de euro de la UE pentru prevenirea inundațiilor
» România - abandon școlar 17,4 %, peste media UE
» Taxele antidumping și antisubvenții - modalitati prin care UE combate concurența neloială
» Fondurile structurale: 347 de miliarde EUR în cele 27 de state membre.
» Despre strategia de incluziune a romilor și locurile de muncă din România cu László ANDOR, Comisar European, la București și Cluj Napoca
» De mâine în România: Comisarul EuropeanLászló ANDOR
» Eliminarea apostile propusă de Comisia Europeană
» Convergenţa TV - on line: consultare publică
» Fără apostilă - video limba română
» MOOC: 40 de Cursuri universitare gratuite on line
» Grafice comparative: statutul profesorilor în țările UE
» Televiziune și Interne: consultare publică a UE
» Agenda Comisiei Europene și a Parlamentului European pentru această săptămână
» Omagiu Europei – 4 mai, Ziua porţilor deschise - 01/05/2013
» 9 mai 2013 la Reprezentanța CE în România
» Mititetii românești și protecția consumatorilor
» Economia UE: relansare lentă după o recesiune prelungită - 03/05/2013
» Comisia Europeană avertizează: Este prea mult praf în Capitală.
» Raportul privind cetățenia UE pe 2013: 12 acțiuni noi în șase domenii
» Agenda Europeană 14 mai
» De mâine, Dacian Cioloş, va fi prezent în România
» Filmde finanțate prin programul MEDIA al Uniunii Europene, la Cannes
» Concurs european de proiecte de ecoinovare
» România și Slovacia dobândesc o libertate mai mare în a solicita și a cheltui fondurile europene
» Micro şi nano-electronica europeană
» Către reţeaua portuară europeană
» Protecţie a victimelor hărţuirii şi violenţei la nivel european
» Miercuri 29 mai: Noaptea Literaturii Europene revine la Bucureşti
» Agenda săptămânală a Comisiei Europene şi a Parlamentului European
» 26 mai - 2 iunie: Săptămâna europeană a tineretului
» Rapoarte anuale: OLAF şi Avocatul Poporului European
» 8 recomandări specifice pentru România 2013
» Uniunea Europeană și Fundația Bill & Melinda Gates parteneriat împotriva bolilor sărăciei
» Agenda Digitală europeană: nu trebuie să batem pasul pe loc
» Schimb automat de informatii de la 1 ianuarie 2015 privind: veniturile profesionale, onorariile directorilor, asigurările de viață, pensiile, proprietatea, plus dividendele, câștigurile de capital, alte forme de câștig financiar, soldurile conturilor
» Proiect pilot privind privind limbajul semnelor
» Sistemul eCall ar salva anual viața a 2500 europeni
» Întrevedere Dacian Ciloș - Iurie Leancă la Bruxelles
» Plan de lucru al UE pentru sport pentru perioada 2011-2014
» Comisarul european Johannes Hahn va inaugura șantierul laserului de la Măgurele și podul Calafat-Vidin
» Ferestre spre Europa la Reprezentanța CE în România
» Start în competiție:premiul anual al UE pentru jurnalism în domeniul sănătății
» Comisia cere ROMÂNIEI să respecte normele UE
» Șomajul tinerilor și IMM-urile - pe agenda următorului Consiliu European
» Porturile europene au un potențial imens
» Și Botoșani ar putea candida: Capitala europeană verde din 2016
» Agenda săptămânală a Comisiei Europene şi a Parlamentului European
» Alianța europeană pentru ucenicii s-a lansat în Germania
» Dintr-o listă de sute de proiecte de mediu din țări europene nu am găsit niciunul din România
» Europa are nevoie de o cultură a salvării și redresării în materie de insolvență
» Mobilitate urbană cu Comisia Europeană
» Grafic: România în coada listei cu plecările studenților din programul Erasmus
» Invitație a conferinţa internațională cu titlul Procesul extinderii Uniunii Europene
» Europenii vor viteză pe Internet
» Peste 22 miliarde euro investiții în inovarea europeană
» Mecanism european comun de supraveghere pentru băncile din zona euro
» Fondurile structurale 2014-2020: nu e timp de pierdut!
» Internetul viitorului în UE: 100 milioane euro pentru 1000 de întreprinderi novatoare
» Învățământul superior european în lume și Erasmus +
» 23 august - Ziua comemorării victimelor totalitarismului
» Germanii se simt europeni, dar nu cunosc destul de bine drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE
» România prima de la distanță în topul fraudelor cu fonduri UE
» Mini Europa Maramureș pe lista finaliștilor RegioStars
» Un film al regizorului Corneliu Porumboiu la Festivalul Internațional de Film de la Locarno
» România printre cele mai mici tarife din UE la telefonia mobilă
» Prioritățile Parlamentului în a doua jumătate a anului 2013
» Internetul pe mobil cam scump pentru români
» Cultura europeana la ea acasă
» Concursul tinerilor traducători Juvenes Translatores: start la înscrieri - 1 septembrie – 20 octombrie
» Start în competiție:Capitala europeană a inovării
» Sectorul bancar paralel, considerat vinovat de criza financiară mondială, supus unor noi norme
» UE la Summitul G20 de la Sankt Petersburg, 5-6 septembrie: mandatul încrederii
» Raportul anticorupţie al Uniunii Europene
» Sectoarele care oferă cele mai bune șanse de a găsi un loc de muncă în UE
» Dunărea - pe lista îmbunătățirii principalelor căi navigabile interioare din Europa
» Presedintele Barroso: discursul despre starea Uniunii
» José Manuel Durăo Barroso: Discurs privind starea Uniunii - 2013
» UE - continentul conectat fără taxe de roamnig și majorări
» Grafice: Locul României în Europa inovării
» Orașe din România înscrise în Săptămâna Europeană a Mobilității
» Etnobotanicele și substanțele psihoactive luate în vizor de UE: grafice și tabele
» Piața UE se va putea deschide complet pentru vinurile din Republica Moldova
» Începând de mâine: Comisarul European Dacian Cioloş, va fi prezent în România
» Educație deschisă în Europa către competențele informatice
» Foto prezentare: Ioana Parvulescu - între castigatorii editiei 2013 a Premiului UE pentru Literatura
» Foto prezentare: Ioana Parvulescu - între castigatorii editiei 2013 a Premiului UE pentru Literatura
» 660 de milioane de eurode la UE pentru 284 de oameni de știință
» Azi: Reluarea plăților în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE)
» Consultare publică: protecţia transfrontalieră a consumatorilor
» Harta: Noile coridoare de transport europene ocolesc Botoşanii
» Eficienţa energetică: aviz motiva României
» România: 87 la sută conectată la Internet cu bandă largă
» 3 iniţiative europene x 1 milione de semnături fiecare
» Mai puţine pungi din plastic subţiri care sufocă mediul
» Declaraţia comună a FMI şi Comisiei Europene: în linii mari e bine!
» Grafice: Europa se redresează lent, somajul rămâne
» 7-8 noiembrie: Comisaru European Dacian Cioloş vine din nou în România
» Cazul porumbului Bt modificat genetic
» Angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%
» Oraşul Piteşi în competiția Capitala Europeană Verde
» 35 de milioane euro de la UE destinate promovării produselor agricole în Uniunea Europeană și în țările terțe
» Iniţiativa Europeană pentru Pluralismul Media susținută și de o româncă
» Regiunile - motoare de creștere prin specializare inteligentă
» Declaratia presedintelui Barroso privind extinderea spatiului Schengen
» Guvernanţa economică a Uniunii Europene pe înţelesul tuturor
» Paradox? Marea majoritate a românilor consideră că nu sunt informați în domeniul științei și tehnologiei, dar nici nu sunt prea interesați de evoluțiile din domeniu
» Moldova la poarta Europei: în direct declaraţii de presă comune la nivel înalt
» Ultima zi: Înscrierile pentru concursul “Reporter European”,
» Europa, România, microbii și antibioticele
» Declarația președintelui Barroso după întâlnirea cu Victor Ponta și Iurie Leancă
» Erasmus + 14,7 miliarde euro pentru 4 milioane de europeni
» Programul Europa Creativă - finanțare pentru cel puțin 250.000 de artiști și profesioniști din domeniul culturii
» Investigatie a CE in Romania in ce priveste jocurile de noroc on-line
» Grafice,ilustrații: Un bilion de euro pentru viitorul Europei
» Comisarul European Dacian Cioloș: O zi importantă pentru agricultorii europeni
» Sprijin pentru ţările în curs de dezvoltare
» România - beneficiar net de fonduri europene
» Dreptul la liberă circulație este unul dintre cele mai prețuite drepturi în UE
» Dreptul la un proces echitabil şi prezumția de nevinovăție
» Ziua României se va serba în avans la Comisia Europeană
» Dacian Cioloș: Parafarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană - un moment cu adevărat istoric
» Reporter European 2013 - premiile
» Stagii de calitate pentru tineri
» Testele PISA: elevii europeni şi români pe tabloul competenţelor la mate, ştiinţe şi lectură
» Recomandări UE pentru integrarea romilor
» Disparitatea salarială femei - bărbați în UE / femeile lucrează 2 luni pe gratis
» Programul UE Orizont 2020 pentru cercetare și inovare
» Programul Europa Creativă - ghidul, video
» Angela Filote - noul șef al Reprezentanței CE în România
» Noile drepturi europene pentru consumatori
» Codul de conduită european privind principiul parteneriatului
» Tinerii în Europa - studii superioare
» La vot pentru alegerile europarlamentare!
» Ghid practic privind serviciile sociale UE
» Liberalizarea vanzarii terenurilor agricole și Ungaria
» UE și economia socială
» Terorismul și extremismul - o amenințare gravă și în creștere
» Stop extinderii extremismului în UE
» Raportul pe anul 2013 privind situaţia socială şi a forţei de muncă în UE
» Comisarul european Dacian Cioloș în Republica Moldova pe 23-24 ianuarie
» Rapoartele MCV România şi Bulgaria - 22 ianuarie 2014
» Pentru renaşterea industrială europeană
» Garanţiile cerute de UE pentru exploatarea gazelor de ştist
» Un nou pact pentru Europa în materie de protecție a datelor
» Reforma băncilor europene
» Dreptul la vot și liberă circulație - 5 țări europene atenționate de Comisie
» Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine
» Pentru un sistem bancar mai sigur în Europa
» Corupția - o provocare pentru Europa
» Corupția, România și Europa
» Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine - lapte și fructe în școli
» Programul cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană rămâne, în linii mari, în direcţia cea bună
» Video: Campania „Generation Awake” pentru protecția mediului
» Juvenes Translatores 2013-2014: Câștigătoarea din România, Andreea Florina Săndiță din Slatina, jud. Olt
» Tabel comparativ: Normele comune privind aspecte legate de detenție în Europa
» Expo Dacian Cioloș la Bruxelles: România, oameni și locuri
» Agenda vizitei comisarului european Dacian Cioloş 10 – 12 februarie 2014
» Românii cunosc bine numărul european de urgenţă 112 marcat azi, 11.2.2014
» Bloguri speciale pentru tineri şi adulţi de Ziua mondială a Internetului sigur
» În direct prin satelit declarații de presă comune Jose Manuel Barroso si Traian Basescu
» Video: declaratii de presa sustinute de presedintele Barroso si presedintele Băsescu
» Românii dezavantajați de roamingul la nivel european
» România atenţionată pentru gropile de gunoi ilegale, necurățarea iazurilor de decantare și tarifarea incorectă pentru utilizarea infrastructurii feroviare
» Declaratia presedintelui CE Barroso despre pachetul de asistenta pentru Ucraina
» Dialogul cetățenilor cu comisarul Cioloș de la București
» Dacian Cioloșazi la București: un nou dialog cu cetățenii despre viitorul Europei
» Stop pescuitului cu setci în derivă
» Sprijin pentru filmele romanesti si cele europene vor prin programul MEDIA
» În România au fost înregistrate sute de plângeri privind respectarea drepturilor pasagerilor în domeniul transportului aerian
» Proiectul de cooperare Romania-Serbia "Telediag" - telemedicină la granița româno-sârbă
» dezbaterea „O nouă viziune asupra Europei”
» Concurs de fotografie „Zoom pe Diversitate“
» Certificatul lingvistic european – ediţia 2014
» REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL DE FOTOGRAFIE “Zoom pe Diversitate”
» România vizată de cinci decizii privind încălcarea legislației UE
» Aproape 100 milioane de euro - locurile de muncă pentru tinerii din România
» Pentru o economie fără deșeuri
» Granturi europene: Calendarul termenelor - limită iulie 2014
» Programul lui Junker
» Jean-Claude Junker ales Președinte al Comisiei Europene
» Euro - cine urmreză
» Sprijin pentru depozitarea unor produse lactate interzise la export în Rusia
» Eurobarometru: atitudinea europenilor fata de protectia mediului
» Garanţia pentru tineret: proiecte pilot în Alba şi Neamţ
» Muncitorii disponibilizați de la Mechel Campia Turzii vor primi ajutor din Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG)
» Dacian Cioloș va participa duminică, 14 septembrie, la RuralFest
» Comisia Europeană Junker: Prezentare, portrete, statistici
» RuralFest cu Comisarul European Dacian Cioloş
» Audierile pentru comisari
» Săptămâna europeană a mobilității 2014
» Întreprinderile UE găsesc greu lucrători competenți
» Fermele de familie - nucelu al dezvoltării agriculturii durabile
» Premiul UE pentru debutanți în literatură 2014 - niciun român
» omisarul european pentru politică regională, dna Corina Crețu vizitează România
» Declarație la încheierea misiunii comune FMI/CE în România
» Vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, vor efectua luni, 15 decembrie, o vizită oficială în România
» Gala Fondurilor Structurale
» Ofensiva pentru investiții
» programul de lucru pentru 2015 al Comisiei Junker
» Cercetatori romani selectionati pentru granturi ale Consiliului European pentru Cercetare
» Romanii au o imagine pozitiva despre UE si privesc cu optimism viitorul acesteia
» Romania va avea crestere economica sustinuta in urmatorii doi ani
» Fondul social european: investiții de peste 650 de milioane pentru dezvoltarea administrației și a sistemului judiciar din România
» Fondul social european: investiții de aproximativ 5 miliarde de euro în capitalul uman al României
» Uniunea Energetică Europeană
» România se confruntă cu dezechilibre macroeconomice
» 10 - 12 martie: Comisarul european pentru politici regionale, dna Corina Crețu, va efectua o vizită oficială în România
» Comisarul european Corina Creţu: De la marea Unire la Marea Integrare europeană
» Eurobarometru: Românii - 74 la sută încredere în Uniunea Europeană
» Platformă pentru schimburi de experienţă şi de bune practici
» 24 milioane de euro pentru azil, migraţie şi integrare
» Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, vine miercuri, 8 aprilie la Bucureşti
» De 8 aprilie, Ziua Internaţională a romilor
» Calea României către zona Euro - calitatea
» Cheltuirea fondurilor rămase din cadrul perioadei 2007 – 2013 rămâne o provocare majoră
» Previziuni UE pentru România în următorii 2 ani: creștere economică robustă
» Românii, Europa și Internetul
» Comisarul european Corina Creţu efectuează o vizită în Bulgaria
» 35 miliarde euro pentru salvarea Greciei
» Ajutor de 8,5 milioane de euro de la UE pentru victimele inundațiilor din România - 2014
» 75 milioane de europ de la UE pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia
» Juvenes translatores 2015 - înscrieri
» Concursul Reporter şi blogger european 2015
» S-au deblocat plăţile programelor "Competitivitate Economică" și "Mediu"
» Masa rotundă: Piața unică digitală în România,
» Comisarul european pentru comert Cecilia Malmstrom în vizită la Bucuresti
» Doar 8 zile până la termenul-limită al concursului REPORTER ȘI BLOGGER EUROPEAN
» Buletin de Europa #38
» Acord comun în 17 puncte privind migraţia pe ruta balcanică (engl.)
» Adio roaming!
» eBuletin de Europa #39 -
» Ghid pentru achiziții publice de la Comisia Europeană pdf
» România și-a îmbunătățit performanțele economice
» Comisarul european Corina Creţu: intervenții la nivel european pentru victimele Colectiv
» Doua noi state membre UE ofera ajutor victimelor din clubul Colectiv
» Buletin de Europa #40
» Mecanismul de soluționare unic intră în vigoare

Comentarii:

MlBnarnimHaNOzJDqd a scris, Joi, 22 August 2013, 00:15:31 :

bsc distance learning pvwjq auto insurance quotes Virginia 7207 want to purchase generic for cialis %(( cheap auto insurance >:-PPP insurance car imported 8-)))
9TG95Wp4 a scris, Sambata, 02 Noiembrie 2013, 15:51:01 :

casino games online colleges cheap car insurance cheap car insurance car insurance quotes Atlanta
kQOzc0D12O a scris, Miercuri, 20 Noiembrie 2013, 18:48:10 :

click here car insurance Connecticut, Newington
NPstOytYHLPGcsJdk a scris, Joi, 19 Decembrie 2013, 23:44:15 :

cost of generic valium without insurance, cost of valium without insurance
ReeBpdJRom a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 00:27:38 :

where to buy modafinil cheap, where to buy modafinil in canada
mDfSgwetvcFkCVFw a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 03:26:05 :

order valium online australia, order valium online canada
LXADyYNr a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 04:09:19 :

best place to buy ambien, best place to buy ambien online
KqNoarbZRglicMGd a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 04:55:24 :

how to get provigil without prescription, is it safe to buy provigil online
bCyFLYqZEApZwEESSch a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 05:43:53 :

price of clonazepam without insurance, price of klonopin without insurance
gJDbkIabepLLWDv a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 06:31:12 :

where can i buy accutane in the uk, where can i buy accutane online
RPCwkPdCsUqeVVbRK a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 08:01:18 :

purchase ativan online canada, purchase ativan online no prescription
zipOhJaNcCsEhrd a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 08:47:41 :

amnesteem isotretinoin cost, amnesteem online
nxIcjGGRnbTpjwg a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 09:32:40 :

accutane 40 mg online pharmacy, accutane cost
tBzdKtNvymBxwUSiE a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 10:19:10 :

zolpidem overnight, zolpidem overnight delivery
ISnaCtaDT a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 11:08:12 :

reductil online australia, reductil online buy
bZqBMHDuJXRlOq a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 11:53:10 :

how much does rizatriptan cost
rbtgYDNZTaQb a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 12:39:01 :

how much does sotret cost without insurance
ZCWpZeOaQiJZB a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 13:23:22 :

buy sumatriptan succinate without prescription
GsFQkOqQllITv a scris, Vineri, 20 Decembrie 2013, 14:09:42 :

order propecia online canada, order propecia online europe
zOeBgsiLWwGGia a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 14:26:47 :

i want to buy xanax online, is it illegal to buy xanax online
BeFOhbfmBMnc a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 15:14:30 :

where to buy valium uk, where to buy valium uk online
yacPbwTFZxsifFPd a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 16:01:54 :

where can i buy tavor, where to buy ativan in canada
mOSUOLsaIen a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 16:52:08 :

buy carisoprodol online no prescription, buy carisoprodol online no prescription needed
liDktlqdOdBkSNamPJ a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 17:42:15 :

buy imigran online, buy imigran online uk
GNCutTJVk a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 18:30:22 :

klonopin no prescription overnight delivery, klonopin online
gflqvOyaDBbxXGgG a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 19:18:11 :

buy claravis online no prescription, buy claravis without prescription
wslFmptCVHbiONFOhG a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 20:07:46 :

reductil online, reductil online 2013
gLSGJtmyDyewjtyJPZ a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 20:58:31 :

buy lorazepam, buy lorazepam 2mg
aJnTVbHvLzVtt a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 21:49:46 :

cheap phentermine 37.5 no prescription needed, cheap phentermine 37.5 without prescription
IptwNuPJJWTfwiIc a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 22:38:05 :

provigil generic online pharmacy, provigil generic overnight
rHfklkyUzcxvKcKKn a scris, Sambata, 21 Decembrie 2013, 23:31:16 :

imitrex cost per pill, imitrex cost without insurance
QsrezHnApIXMHUf a scris, Duminica, 22 Decembrie 2013, 00:19:11 :

soma muscle relaxer street price, soma no prescription
hKMjibIRlLXNeLwrFyV a scris, Duminica, 22 Decembrie 2013, 01:51:19 :

how much does valium cost, how much does valium cost at cvs
WgMIJVZoxUfIbpLbveT a scris, Duminica, 22 Decembrie 2013, 02:37:56 :

how to buy stilnoct online, is it safe to buy ambien online
aZxIIovUr a scris, Duminica, 22 Decembrie 2013, 03:24:07 :

ambien overnight delivery cheap, ambien overnight fedex
xuPxWvCsRUSQBCTyYa a scris, Duminica, 22 Decembrie 2013, 04:10:30 :

clonazepam no prescription needed, clonazepam no prescription online
CIEAFgPAA a scris, Duminica, 22 Decembrie 2013, 04:56:04 :

reductil online 2013, reductil online australia
uaDxhOAE a scris, Luni, 23 Decembrie 2013, 17:39:07 :

online xanax no prescription canada, online xanax overnight shipping
iqiOmwatPRMFst a scris, Luni, 23 Decembrie 2013, 18:26:15 :

where can i buy valium online yahoo answers, where can i order valium online
QwOUjfcOvemWhIFiyT a scris, Luni, 23 Decembrie 2013, 19:11:01 :

order lorazepam online cheap, order lorazepam online no prescription
GxHoKEICmtpdZnJ a scris, Luni, 23 Decembrie 2013, 22:40:57 :

buy claravis 20 mg, buy claravis 30 mg
DXrjEEfMZIfsIF a scris, Luni, 23 Decembrie 2013, 23:30:30 :

meridia online, meridia online buy
xcfjLjvB a scris, Marti, 24 Decembrie 2013, 01:04:57 :

buy pink phentermine diet pills, buy prescription strength phentermine online
fwEfyYGnlAFbNO a scris, Marti, 24 Decembrie 2013, 01:52:38 :

buy modalert online mastercard, buy modalert online no prescription
yPFZcBoc a scris, Marti, 24 Decembrie 2013, 02:41:21 :

order imitrex no prescription, order imitrex online
lqYTPIlGZMIPrxLNM a scris, Marti, 24 Decembrie 2013, 03:32:50 :

soma online discount code, soma online overnight
elTXHESwGmoSHUAsK a scris, Marti, 24 Decembrie 2013, 05:36:53 :

where to buy valium uk, where to buy valium uk online
cDUOVVgDIZfQpmgvpEs a scris, Marti, 24 Decembrie 2013, 06:20:46 :

buy zolpidem online canada, buy zolpidem online cheap
ztNTSQbnyZp a scris, Marti, 24 Decembrie 2013, 07:08:20 :

buy zolnod, buy zolpidem
wltRrPpXOxfIYckLizB a scris, Marti, 24 Decembrie 2013, 07:53:55 :

how to buy rivotril online, how to get klonopin online without prescription
ZBAQmyDRyBC a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 07:56:45 :

cheap xanax bars for sale, cheap xanax no prescription needed
hDDandqOUsOV a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 10:16:24 :

where to buy soma, where to buy soma online
LzBHNcvM a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 10:55:42 :

imitrex online pharmacy, imitrex price
jlyyshduyWJLXrMRake a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 12:19:34 :

buy isotretinoin online without prescription, buy isotretinoin tablets
ICHTAFcbW a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 12:59:28 :

reductil pharmacy, reductil precio costa rica
GBrvqeZhkCoBCYmE a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 13:38:52 :

buy lorazepam india, buy lorazepam no prescription
TRvuANRZ a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 14:18:30 :

phentermine hcl 37.5 mg for sale, phentermine hydrochloride 37.5 mg buy online
YpILIrSvnNHChM a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 15:01:29 :

online pharmacy uk modalert, order generic provigil online
uZMQHdLfLOAyq a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 15:41:57 :

imitrex online pharmacy, imitrex price
LnqKBbZJdozcLbQOR a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 16:21:31 :

buy soma without prescription overnight, can i buy soma online
mOOVmcub a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 17:00:17 :

where to buy topamax weight loss, where to buy topiramate
uwaINezXRgrsXZf a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 17:40:14 :

online pharmacy uk no prescription valium, online pharmacy uk valium
LNPqqYyKNoW a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 18:19:11 :

purchase zolpidem online no prescription, purchase zolpidem without prescription
jhmTnBASXtCoBc a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 18:57:11 :

generic ambien sale, generic ambien without prescription
yVlqdYGcvBwcSklkOj a scris, Vineri, 27 Decembrie 2013, 20:16:23 :

can i buy reductil anywhere, can i buy reductil from america
sLiPWyufolpQS a scris, Sambata, 28 Decembrie 2013, 20:32:22 :

learn more, lorazepam price per pill
PPkdtAYTMtIYHbR a scris, Sambata, 28 Decembrie 2013, 21:16:02 :

This medication has many properties including hypnotic, sedative, amnestic, skeletal muscle relaxant, and anticonvulsant amongst others., diazepam without prescriptions australia
eZrjHsscDMBnJNPlADz a scris, Sambata, 28 Decembrie 2013, 21:55:09 :

page, buy terbinafine cream canada
xjgvQXDu a scris, Sambata, 28 Decembrie 2013, 23:16:12 :

more info, topiramate canadian pharmacy
EiXykBJSqpswTfSKDfl a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 00:04:17 :

Adipex is a medicine, which is used to reduce hunger and controls the rate of eating., adipex retard buy online uk
XdFuNqhuruPqDLU a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 00:53:25 :

There are also studies that show the drug has helped people to quit smoking, but the drug has not been approved for this purpose., where can i buy rimonabant
eIGLwiZDdpnKMsvRVIi a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 01:43:33 :

Phentermine is another essential medication which is mainly used for curing exogenous obesity., buy phentermine 37.5 mg online no prescription
WplHyumDISlUaw a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 02:56:39 :

Generic versions of the medication have been available since late 2006., topamax cost australia
lWObSMpiJicEG a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 04:02:38 :

page, buy imitrex generic
pLqxoYgrkXPnkUMNMo a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 04:53:53 :

imitrex, buy sumatriptan succinate without prescription
MyFuTceeuRFTmRW a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 05:50:56 :

page, maxalt online no prescription
PgIFziGzGzkyVpfDylC a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 06:37:12 :

Adipex is a drug, which is mainly used for weight loss and not meant for anything else., adipex price in india
VgqmmsuTXJgxgo a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 16:27:12 :

provigil.html, best place to buy provigil
AdmZRjiTHoEFyW a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 17:08:55 :

learn more, why can't i buy soma online anymore
DmhXkJFMejSnXYFN a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 17:53:08 :

So what can be done if a person has had the proper amount of sleep but still cannot stay awake?, can you buy provigil from canada
KmCTdatwbIYefG a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 19:00:08 :

Like all benzodiazepines, Ativan can cause physical dependence., lorazepam online canada
NBThSLEYttuv a scris, Duminica, 29 Decembrie 2013, 19:44:51 :

How to use phentermine oral Take this medication by mouth as directed by your doctor, usually once a day, 1 hour before breakfast or 1 to 2 hours after breakfast., buy phentermine hydrochloride 37.5mg online
GGNJAvIOoI a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 08:12:52 :

about ativan, ativan price canada
VabZKGsxsEFaWsYsN a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 08:52:33 :

website, buy diazepam 10mg uk
PBuvnmWlXorc a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 09:33:05 :

click here, lamisil canadian pharmacy
jQdyqmGgk a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 10:54:18 :

about topamax, where can i buy topamax without prescription
iSpOVAVpoCkxBQsgi a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 11:34:23 :

The best solution is to maintain proper diet naturally., non prescription adipex online
EjTwgeOaYbVTE a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 12:13:24 :

page, buy rimonabant online
eSUKwmZkZtOxZZ a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 12:53:09 :

Phentermine is another essential medication which is mainly used for curing exogenous obesity., phentermine pills for sale
eOWunUpiGxVspmmGhY a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 13:34:04 :

While many psychiatrists use Topamax to treat psychiatric issues, the FDA actually fined Orotho-McNeil $6., order topiramate online
daLUUzcl a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 14:13:08 :

web site, treximet online coupon
keFKMRmwumC a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 14:52:58 :

more info, treximet cost insurance
UAWoAuhhGvHMoaFAWZU a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 15:33:02 :

maxalt, maxalt without prescription
GpLCWcSaWND a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 16:13:33 :

Don�t share your dosage with others because doctor assigned this drug based on your physical conditions., adipex-p buy online uk
pqFgUMNhW a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 16:54:10 :

web site, phentermine pharmacy prices
wZUXYfTpwarMqeeuV a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 17:36:37 :

maxalt.html, how much does rizatriptan cost
WXzRnLeyJZDACtfpptl a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 18:21:09 :

learn more, modalert price
qTVaBpkaQEKsAtG a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 19:00:29 :

web site, carisoprodol fedex overnight
bhzBQTJGijRmhX a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 19:41:11 :

So what can be done if a person has had the proper amount of sleep but still cannot stay awake?, buy provigil online with prescription
aoXHOgSaSgQwK a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 20:22:46 :

Suddenly stopping therapy may be associated with agitation, insomnia, seizures, tremors, vomiting, and sweating., ativan sale online
qOfIUGqJJ a scris, Miercuri, 01 Ianuarie 2014, 21:11:21 :

Do not crush or chew sustained-release capsules., buy real phentermine 37.5 online
kmSKFnUKsfgjyPFJu a scris, Duminica, 05 Ianuarie 2014, 21:09:33 :

However, over the past two decades or so, Accutane has been increasingly prescribed for people with less severe cases of acne., isotretinoin cost no insurance
OLxWtiowJfMHfNwEvo a scris, Duminica, 05 Ianuarie 2014, 21:51:28 :

It is also used for acne that is existed form many years and that has no reaction to antibiotic creams and pills., can i buy accutane in mexico
iFnEkmnG a scris, Duminica, 05 Ianuarie 2014, 22:31:54 :

ambien, buy ambien online no prescription needed
UAiXzvpdOWzOdR a scris, Duminica, 05 Ianuarie 2014, 23:56:47 :

page, buy xanax no prescription australia
MPIigyNDJiE a scris, Luni, 06 Ianuarie 2014, 00:36:09 :

page, buy alprazolam online without prescription
AvEyqRxLM a scris, Luni, 06 Ianuarie 2014, 01:16:58 :

Valium and its other member benzodiazepines are used to manage anxiety disorders., valium sales uk
JlMgEHuXt a scris, Luni, 06 Ianuarie 2014, 02:49:29 :

learn more, imigran cost australia
hlVvgonbGvA a scris, Luni, 06 Ianuarie 2014, 03:31:15 :

It will help to control the anxiety symptoms that you are currently experiencing and allow you to lead a normal and controlled life., cheap ativan online no prescription
wZbdHmmjYrxKz a scris, Luni, 06 Ianuarie 2014, 04:14:49 :

about klonopin, price of klonopin without insurance
EquRUbCaIilQ a scris, Luni, 06 Ianuarie 2014, 04:55:42 :

about maxalt, maxalt online no prescription
soJLHeSwKjvq a scris, Luni, 06 Ianuarie 2014, 06:16:39 :

about soma, buy carisoprodol online no prescription needed
lOgtEbSM a scris, Luni, 06 Ianuarie 2014, 07:37:56 :

learn more, can i buy sibutramine in mexico
abYnoISBoQwXEmagIWg a scris, Marti, 07 Ianuarie 2014, 01:51:53 :

click here, buy isotretinoin australia
SeWgzXVuFRQIzuIxs a scris, Marti, 07 Ianuarie 2014, 02:16:36 :

It is the best and safer way for curing acne problem., buy isotretinoin australia
xFIwehXL a scris, Marti, 07 Ianuarie 2014, 05:09:12 :

website, generic imitrex without prescription
dfJspjuQsunHtxwwiHU a scris, Joi, 09 Ianuarie 2014, 18:57:41 :

accutane online reviews, accutane online uk
VvibvmwNyYm a scris, Joi, 09 Ianuarie 2014, 23:54:33 :

price of imitrex without insurance, purchase imitrex online
CgZqqmeEScSiYygyCVg a scris, Vineri, 10 Ianuarie 2014, 11:16:22 :

accutane, can i buy accutane without prescription
ixilVTrZfEvArCR a scris, Vineri, 10 Ianuarie 2014, 11:36:26 :

Ask your doctor about Accutane and what it can do for you., roaccutane online
qrBrwqUrDH a scris, Vineri, 10 Ianuarie 2014, 14:30:20 :

People really want some best kinds of drug and that can be used for perfect results., buy ativan no prescription
WPTetOTJRloBuLMwq a scris, Vineri, 10 Ianuarie 2014, 15:54:58 :

Patients who have epilepsy or liver or kidney disease may need to undergo special testing to safely take Soma., where to buy soma online overnight delivery
zJTmuYdHdIIaPGh a scris, Sambata, 11 Ianuarie 2014, 04:51:49 :

cost of claravis 40 mg, cost of claravis without insurance
WHxCVarpNBjCgoBKjg a scris, Sambata, 11 Ianuarie 2014, 05:12:18 :

can you buy klonopin without prescription, can you order klonopin online
crqOybsALzGf a scris, Sambata, 11 Ianuarie 2014, 06:11:32 :

buy rizatriptan 10 mg, buy rizatriptan benzoate
iDRFbaMWW a scris, Sambata, 11 Ianuarie 2014, 08:32:01 :

duloxetine price, duloxetine price canada
XBKhdiAW a scris, Luni, 13 Ianuarie 2014, 11:30:38 :

Probably the best part is that with accutane, the effects of medication are long term., claravis cost
jLMVYIWoaSIXIoB a scris, Luni, 13 Ianuarie 2014, 12:07:17 :

click here, buy klonopin cheap online
FOtSJsdPe a scris, Luni, 13 Ianuarie 2014, 13:51:03 :

website, buy maxalt mlt 10 mg
jTTOHrwsb a scris, Luni, 13 Ianuarie 2014, 18:12:54 :

Cymbalta is a brand name of the drug Duloxetine, which is also sold under a variety of other brand names., cymbalta no prescription
VqDmRubpnIXTJzXd a scris, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, 10:43:03 :

click here, roaccutane price
GWStLzvhFYKPkteTGI a scris, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, 12:28:36 :

cymbalta price without insurance, cymbalta prices in canada
hhqXAdimiOkCOzNQM a scris, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, 15:26:12 :

more info, soma without prescription canada
HzrWupjqFHoI a scris, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, 17:13:14 :

buy cheap klonopin no prescription, buy cheap klonopin online no prescription
WbnhpyLpTcGzq a scris, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, 20:14:36 :

ativan, buy ativan online legally
PzklpbuhAGYLUSoWWqt a scris, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, 20:51:17 :

buy treximet from canada, buy treximet no prescription
QmgJRdIDdfWX a scris, Miercuri, 15 Ianuarie 2014, 23:16:32 :

buy accutane cheap online, buy accutane cheapest
FZynkBSktmnVKcJXp a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 09:43:56 :

claravis price canada, claravis price comparison
UujCoGSQsVvCfByul a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 10:43:35 :

It's been around for a few decades now, and has been refined ever since by various pharmaceutical companies., cheapest place to buy cymbalta
rMxbScZlgVUfJ a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 11:23:30 :

This risk immediately dissipates once the treatment has run its course and Isotretinoin usage is stopped., where to buy isotretinoin online
RESCRcxEIWuw a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 11:43:51 :

cost of generic imitrex without insurance, cost of imigran tablets
bNSWIwdR a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 13:21:59 :

web site, how much should klonopin cost
CaWTwtGFiSfNfYSHdU a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 13:41:19 :

restoril cost without insurance, restoril for sale
CSEPyCuvnYEUTtC a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 14:59:44 :

ativan price per pill, ativan price without insurance
IzEyyVMEVdkWbDPMDWi a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 15:19:19 :

web site, can i buy imitrex over the counter
zYHOXKkXa a scris, Vineri, 17 Ianuarie 2014, 16:36:29 :

more info, accutane cost
nOgNoUheeGO a scris, Luni, 20 Ianuarie 2014, 03:47:46 :

isotroin 10 mg price in india, isotroin 20 cost
hBDBlvYY a scris, Luni, 20 Ianuarie 2014, 04:46:54 :

learn more, order cymbalta 60 mg online
zUkQzlMqcpjdgYu a scris, Luni, 20 Ianuarie 2014, 05:35:30 :

accutane, accutane no prescription overnight delivery
MLZLhKvB a scris, Luni, 20 Ianuarie 2014, 06:01:09 :

generic imitrex for sale, generic imitrex no prescription
ypBNPJzPS a scris, Luni, 20 Ianuarie 2014, 06:45:02 :

can i buy somac over the counter, can i still buy soma online
VEnYxePcJMuD a scris, Luni, 20 Ianuarie 2014, 07:44:15 :

learn more, buy rivotril no prescription
gbZookcEtDxLFVxXPwb a scris, Luni, 20 Ianuarie 2014, 09:45:00 :

more info, can i buy imitrex over the counter
RSlIzmYwjRCLIarTFs a scris, Luni, 20 Ianuarie 2014, 11:04:57 :

accutane.html, claravis price comparison
uByhmpeWEISP a scris, Joi, 23 Ianuarie 2014, 02:54:51 :

buy sumatriptan online uk, buy sumatriptan online without prescription
pYeuSAzhJkhgH a scris, Joi, 23 Ianuarie 2014, 04:42:06 :

page, buy klonopin cheapest
zYqxdNKNBXLWn a scris, Joi, 23 Ianuarie 2014, 05:05:27 :

temazepam without prescriptions uk, to buy temazepam
TukMlumzyBiYMeeJ a scris, Joi, 23 Ianuarie 2014, 06:52:48 :

Imitrex is used primarily in the treatment of headaches, specifically migraine and cluster headaches., sumatriptan online no prescription
ouZWRecCcEcShwyg a scris, Vineri, 24 Ianuarie 2014, 22:48:41 :

cheap accutane online no prescription, cheap accutane sale
BXkyuLLpAWsU a scris, Luni, 27 Ianuarie 2014, 04:06:11 :

ativan.html, how much is ativan without insurance
xlBPcGNOs a scris, Luni, 27 Ianuarie 2014, 04:41:38 :

As with migraines, cluster headaches immediately bring an end to most activities due to the extreme pain., buy treximet cheap
oUcqXnpJUmulXppi a scris, Luni, 27 Ianuarie 2014, 10:05:55 :

more info, buy isotroin online
nJAlPCVFoIOcb a scris, Luni, 27 Ianuarie 2014, 11:53:09 :

web site, where to buy roaccutane in uk
EgqABeVDoqptFc a scris, Luni, 27 Ianuarie 2014, 14:53:07 :

page, amlodipine online no prescription
NcoWtRpJWnyqbzGZCC a scris, Luni, 27 Ianuarie 2014, 15:29:16 :

learn more, rizatriptan cost
UdRROQeHqFXImFn a scris, Luni, 27 Ianuarie 2014, 17:20:05 :

click here, cheapest klonopin no prescription
gCViyNCzwSJMbRuc a scris, Marti, 28 Ianuarie 2014, 01:59:50 :

buy ativan online australia, buy ativan online canada
UBKUeEorscPhQ a scris, Marti, 28 Ianuarie 2014, 02:25:06 :

how much does generic imitrex cost, how much does imigran cost
wACGKFwcfzSbZn a scris, Marti, 28 Ianuarie 2014, 05:45:59 :

how much is accutane without insurance, how much is accutane without insurance in canada
DvdbWqoJ a scris, Marti, 28 Ianuarie 2014, 06:51:40 :

where can i buy accutane yahoo, where can i buy amnesteem
xnHHvvVqxWRKe a scris, Marti, 28 Ianuarie 2014, 09:03:02 :

rizatriptan benzoate cost, rizatriptan benzoate price
NkTCDcZJjgwnWiLyF a scris, Marti, 28 Ianuarie 2014, 09:46:03 :

buy sumatriptan tablets, buy sumatriptan without prescription
yAhAsMLeSTyazMY a scris, Marti, 28 Ianuarie 2014, 10:08:26 :

how much is klonopin without insurance, how much should klonopin cost
eHnUQcGZpT a scris, Sambata, 01 Februarie 2014, 00:53:49 :

a4) buying accutane online safe, buying accutane online uk safe
mXSnHOvMxa a scris, Sambata, 01 Februarie 2014, 01:12:41 :

a4) how to get ativan without prescription, i want to buy ativan
tXnlmgiADT a scris, Sambata, 01 Februarie 2014, 01:49:46 :

a4) roche accutane online uk, roche accutane sales
DWexUqfmI a scris, Sambata, 01 Februarie 2014, 04:15:37 :

a4) rivotril online purchase, rivotril online uk
mOvWTmFO a scris, Sambata, 01 Februarie 2014, 04:33:43 :

a4) klonopin price per pill, klonopin price without insurance
SjlbPWjSaashhaqP a scris, Luni, 03 Februarie 2014, 13:57:29 :

a3) web site, soma overnight delivery
YOWCzstWMDveGoguJET a scris, Luni, 03 Februarie 2014, 15:41:40 :

a3) more info, buy accutane 40 mg
fZZWcMVkWnf a scris, Luni, 03 Februarie 2014, 17:27:06 :

a3) So if you are someone that is experiencing a particularly severe case of acne then you need to know that all hope is not lost., 40 mg accutane for sale
CNqujsrQylftc a scris, Luni, 03 Februarie 2014, 18:35:19 :

a3) Now, the medication is mostly prescribed for migraines, and can help solve migraines in progress., imitrex cost canada
ykOHnhbJsuu a scris, Luni, 03 Februarie 2014, 23:46:38 :

a3) The sedative effects of the drug tend to be more lasting in the elderly., cheap ativan no prescription
MerieZ.Y. a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 05:34:04 :

I got learned a lot of things.
Buy best medicines you can on meds site

BeskinD.X. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 00:05:33 :

It`s is a very interesting paper.
Writing your homework the professional as http://essay-for-me.html-5.me/ soon as possible.

BeskinX.D. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 03:38:24 :

It`s is a very great clause.
Fast company for writing Best quality essay for disciple in write paper canada of any subject.

BorisM.O. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 03:48:47 :

I get much of new of informative.
Order cheap med you can on buy sinequan

IraZ.O. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 06:48:07 :

I got much of new of informative.
In our on-line pharmacy best price for drug. See more to isoniazid online shop.

BorisN.Y. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 07:23:15 :

I found many of new interesting.
In our on-line pharmacy cheap cost for medicines. See more to buy sporanox website.

IraA.S. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 17:03:18 :

This is a very interesting paper.
We offer cheap medicines in chologuardhills shop. Purchase low drugs you can on purehands Order good drugs you can on premarin brand

MartinA.S. a scris, Duminica, 19 Februarie 2017, 20:01:14 :

I got many of things.
In on-line drugstore cheap price for drugs. See more to site website. Cheapest without prescription drugs in website online shop. For buy cheap drugs click to avodart website.

Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.