acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
COMISIA EUROPEANă » José Manuel Durăo Barroso: Discursul pe 2011 privind starea Uniunii


 

 Reînnoirea europeană – Discursul pe 2011 privind starea Uniunii

Parlamentul European

Strasbourg, 28 septembrie 2011


Stimate Domnule Președinte,

Stimați deputați,

Stimate Domnule Ministru,

Trebuie să fim onești și absolut clari în analiza stării Uniunii.

Ne confruntăm astăzi cu ceea ce consider a fi cea mai mare provocare din istoria Uniunii noastre.

Este vorba de o criză financiară, economică și socială, dar și de o criză de încredere. O pierdere a încrederii în guverne, în lideri, în general, în însăși ideea europeană, precum și în capacitatea noastră de a găsi soluții.

Cauzele crizei sunt cunoscute: Europa nu a răspuns provocărilor legate de competitivitate. Unele state membre au trăit mai bine decât își puteau permite. Pe piețele financiare au existat comportamente iresponsabile și inadmisibile. Am lăsat să se adâncească dezechilibrele dintre statele noastre membre, în special în zona euro.

Iar seismele care tulbură ordinea internațională, presiunile exercitate de globalizare au agravat și mai mult situația.

Și iată rezultatul: societățile noastre încearcă un sentiment de profundă îngrijorare. Multora dintre cetățenii noștri le este teamă de viitor. Există, mai mult ca niciodată, tentația de repliere națională, dacă nu chiar naționalistă.

Reacțiile populiste pun sub semnul întrebării cele mai mari realizări ale Uniunii: moneda euro, piața unică și chiar și libera circulație a persoanelor.

Cred că se poate spune că criza datoriei suverane este astăzi, înainte de toate, o criză de încredere politică, iar cetățenii noștri, dar și lumea întreagă ne observă și se întreabă: suntem cu adevărat o uniune? Dispunem cu adevărat de voința necesară pentru a susține moneda unică?

Sunt, oare, cele mai vulnerabile state membre decise să facă reformele indispensabile?

Sunt, oare, cele mai prospere state membre dispuse cu adevărat să își manifeste solidaritatea?

Este Europa într-adevăr pregătită să obțină creștere și să creeze locuri de muncă?

Afirm astăzi în fața dumneavoastră:

Da, este o situație gravă, dar există soluții la criză.

Europa are un viitor.

Dacă reinstaurăm încrederea. Iar pentru a reinstaura încrederea, avem nevoie de stabilitate, de creștere, dar și de voință politică, de spirit de conducere politică.

Împreună, trebuie să le propunem cetățenilor noștri o reînnoire europeană.

Trebuie să traducem în fapte ceea ce s-a constatat în declarația de la Berlin, semnată de Comisie, de Parlament și de Consiliul European, cu ocazia celei de a 50-a aniversări a semnării Tratatelor de la Roma. Se spunea atunci: „Wir leben heute miteinander, wie es nie zuvor möglich war. Wir Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union sind zu unserem Glück vereint.”


„Astăzi, trăim împreună cum nu a fost posibil niciodată până acum. Noi, cetățenii Uniunii Europene, ne-am unit pentru binele nostru.” Este o declarație, iar cuvintele contează. Această voință trebuie tradusă în curajul fiecărei zile.

Împreună cu instituțiile noastre, și nu împotriva acestora, putem reuși.

Pentru unii, o știm, nevoia de stabilitate este cea care contează, în timp ce, pentru alții contează creșterea.

Ei bine, vă spun că avem nevoie de ambele.

Unii predică disciplina, alții - solidaritatea.

Ei bine, avem nevoie de ambele.

A trecut vremea soluțiilor punctuale, parțiale. Avem nevoie de o abordare hotărâtă pentru soluții globale. De o mai mare ambiție pentru Europa.

Sunt convins că ne aflăm într-un moment crucial al istoriei noastre. Este vorba de unul dintre acele momente în care, dacă nu avansăm în direcția integrării, riscăm să intrăm într-un proces de fragmentare.

Este, prin urmare, o chestiune de voință politică, o probă de foc pentru întreaga noastră generație.

Și v-o spun: da, este posibil să ieșim din această criză. Nu este doar posibil, ci și necesar. Iar una dintre calitățile unui bun lider politic este tocmai aceasta: să facă posibil ceea ce este necesar.

Stimați deputați,

Permiteți-mi să încep cu Grecia. Grecia este și va rămâne un membru al zonei euro. Grecia trebuie să pună în aplicare la timp și integral angajamentele pe care și le-a asumat. La rândul lor, celelalte state membre din zona euro s-au angajat să sprijine Grecia și să își acorde sprijin reciproc. Așa cum s-a afirmat în cadrul summitului zonei euro din 21 iulie: „suntem deciși să continuăm să acordăm sprijin țărilor care fac obiectul unor programe până în momentul în care acestea beneficiază din nou de acces la piețe, cu condiția ca acestea să pună în aplicare cu succes respectivele programe.”

Acesta este motivul pentru care am creat Grupul operativ pentru Grecia.

Tocmai am lansat un plan de acțiune care constă în două elemente principale:

-       o listă de 100 de proiecte viabile de înaltă calitate privind investiții care urmează a fi realizate în toate regiunile Greciei, pentru a folosi cât mai bine fondurile restante alocate Greciei în cadrul fondurilor structurale;

-       eforturi susținute de reducere a procedurilor birocratice aferente proiectelor cu cofinanțare europeană.

Grecia mai are de cheltuit 15 miliarde de euro din fondurile structurale. Se va sprijini astfel economia Greciei printr-un program urgent de asistență tehnică pentru administrația greacă.

Se află deja în derulare un program de 500 de milioane de euro care garantează împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investiții IMM-urilor grecești.

Comisia are în vedere și crearea unui mecanism de garanții mai amplu, care să ajute băncile să acorde din nou împrumuturi economiei reale.


Toate acestea reprezintă un sprijin masiv pentru eforturile de redresare ale Greciei, iar Grecia va trebui să obțină rezultate concrete. Ea trebuie să pună capăt practicilor contraproductive și să reziste conflictelor de interese.

Dar trebuie să fim clari în această privință: nu este vorba de un sprint, ci de un maraton.

Sarcina de a construi o Uniune a stabilității și a responsabilității nu se referă însă doar la Grecia.

Perspectiva economică cu care ne confruntăm este una foarte dificilă. Ne confruntăm cu efectele negative ale unei reevaluări globale continue a riscurilor. Prin urmare, este responsabilitatea noastră să restabilim încrederea în moneda euro și în Uniunea noastră, în ansamblu.

Și putem face acest lucru demonstrând că suntem capabili să luăm toate deciziile necesare pentru a gestiona o monedă comună și o economie integrată în mod competitiv, integrator și cu utilizarea eficientă a resurselor. Pentru a realiza acest lucru, trebuie să acționăm pe termen scurt, mediu și lung.

Primul pas constă în găsirea unei soluții rapide la criza datoriilor suverane.

Aceasta va necesita mecanisme mai puternice de soluționare a crizelor. Avem nevoie de instrumente credibile și de mecanisme de protecție eficace pentru moneda euro.

FESF și viitorul Mecanism european de stabilitate trebuie să constituie baza acțiunilor viitoare.

Trebuie întreprinse imediat măsuri pentru ca FESF să devină mai puternic și mai flexibil. Comisia a făcut o propunere în acest sens încă din luna ianuarie. Asupra acestui lucru au convenit șefii de stat și de guvern din zona euro, la 21 iulie. Numai după ce veți ratifica acest instrument, FESF va fi în măsură:

-       să intervină preventiv;

-       să intervină pentru a sprijini recapitalizarea băncilor;

-       să intervină pe piețele secundare pentru a preveni efectul de contagiune.

Din momentul în care FESF va fi ratificat, ar trebui sa exploatăm cât mai eficient resursele financiare de care dispune. Comisia analizează opțiuni în acest sens.

În plus, ar trebui să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a accelera intrarea în vigoare a MES.

Și, desigur, avem încredere că Banca Centrală Europeană va face tot ceea ce este necesar – cu respectarea deplină a tratatului – pentru a asigura integritatea zonei euro și stabilitatea financiară a acesteia.

Nu ne putem însă opri aici. Trebuie să adâncim coordonarea și integrarea economică, în special în zona euro.

Natura politică a acestei sarcini e cel puțin la fel de importantă ca și natura ei economică.

Astăzi, veți vota așa-numitul „pachet de șase” propuneri pe care vi l-am prezentat dumneavoastră și Consiliului în urmă cu un an. Acest „pachet de șase” reformează Pactul de stabilitate și de creștere și extinde supravegherea la echilibrele macroeconomice. Acum, suntem din nou foarte aproape de textul propus inițial de Comisie. Ați avut un rol decisiv în menținerea nivelului de ambiție al acestor propuneri, lucru pentru care doresc foarte mult să vă mulțumesc și să vă felicit.


Această legislație ne va oferi mecanisme cu mult mai puternice de asigurare a executării. Putem discuta planurile bugetare ale statelor membre înainte de adoptarea deciziilor la nivel național. Acest amestec de disciplină și de integrare reprezintă cheia către viitorul zonei euro. Numai printr-o integrare mai mare și prin mai multă disciplină putem avea o zonă euro credibilă.

Stimați deputați,

Toate acestea reprezintă cu adevărat niște pași înainte importanți, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie să completăm uniunea noastră monetară printr-o uniune economică. Trebuie să realizăm sarcinile stabilite la Maastricht.

A fost o iluzie să credem că putem avea o monedă comună și o piață unică, având în același timp abordări naționale ale politicii economice și bugetare. Haideți să evităm altă iluzie, și anume că putem avea o monedă comună și o piață unică având, în același timp, o abordare interguvernamentală.

Pentru ca zona euro să fie credibilă – iar acesta nu este doar mesajul federaliștilor, este cel al piețelor – avem nevoie de o abordare cu adevărat comunitară. Trebuie să integrăm cu adevărat zona euro, să completăm uniunea monetară cu o uniune economică reală. Și cum poate fi creată această abordare cu adevărat comunitară? În săptămânile următoare, Comisia va prezenta, pe baza „pachetului de șase”, o propunere privind un cadru unic și coerent de adâncire a coordonării și integrării economice, în special în zona euro. Acest lucru va fi realizat într-un mod care să asigure compatibilitatea dintre zona euro și Uniune în ansamblul său. Desigur, nu dorim ca zona euro să afecteze realizări importante precum piața unică și toate cele patru libertăți de care dispunem.

În același timp, putem centraliza procesul de luare a deciziilor pentru a fi mai competitivi. Acest lucru ar putea fi realizat prin integrarea Pactului euro plus în acest cadru, respectându-se pe deplin competențele naționale de punere în aplicare.

Pentru ca toate acestea să funcționeze, avem nevoie, mai mult ca oricând, de autoritatea independentă a Comisiei și de acțiunile propuse și evaluate pe care statele membre ar trebui să le întreprindă. Haideți să fim onești: guvernele nu pot face acest lucru de unele singure. Acest lucru nu poate fi făcut nici prin negocieri între guverne.

Într-adevăr, în cadrul competențelor Comunității, Comisia este guvernul economic al Uniunii.

Este clar că nu avem nevoie de instituții suplimentare în acest sens.

Există un motiv pentru care tratatele au creat instituții supranaționale. Există un motiv pentru care au fost create Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și Curtea de Justiție. Comisia este garantul echității. În plus, Comisia, care în mod natural lucrează în parteneriat cu statele membre, este votată de acest Parlament și răspunde în fața sa, iar Parlamentul este ales în mod direct, atât pentru zona euro, cât și pentru Uniunea Europeană în ansamblul ei.

Stimați deputați,

A sosit timpul și să avem o reprezentare externă unitară a zonei euro. În conformitate cu tratatul, Comisia va face propuneri în acest sens.

O Uniune a stabilității și a responsabilității întemeiată pe aceste elemente, la care se adaugă o abordare comună, va permite, de asemenea, statelor membre să profite pe deplin de avantajele unei piețe mai mari pentru emiterea de obligațiuni publice.


În momentul în care zona euro va dispune de toate instrumentele necesare pentru a asigura atât integrarea, cât și disciplina, emiterea de obligațiuni comune va fi considerată un pas natural și avantajos pentru toți, cu condiția ca astfel de euroobligațiuni să fie „obligațiuni de stabilitate", și anume obligațiuni care să fie de așa natură încât să îi recompenseze pe cei care respectă regulile și să îi descurajeze pe cei care nu le respectă. Așa cum am anunțat deja în fața dumneavoastră, Comisia va prezenta în săptămânile următoare opțiuni pentru astfel de „obligațiuni de stabilitate”.

Unele dintre aceste opțiuni pot fi realizate în temeiul prezentului tratat, însă emiterea unor euroobligațiuni ar necesita o modificare a tratatului. Acest lucru este important, stimați deputați, deoarece putem realiza multe în temeiul actualului Tratat de la Lisabona. Nu avem nicio scuză pentru a nu acționa împreună și acum.

Totuși, poate fi necesar să avem în vedere noi modificări ale tratatului.

Mă refer, în special, și la constrângerea pe care o implică unanimitatea. Ritmul eforturilor noastre comune nu poate fi dictat de cei mai lenți. Astăzi, avem o Uniune în care membrul cel mai lent dictează viteza cu care înaintează toate celelalte state membre. Acest lucru nu este credibil nici din punctul de vedere al piețelor. De aceea, trebuie să soluționăm această problemă a procesului decizional. Un stat membru are dreptul, bineînțeles, să nu accepte decizii, susținând că acest lucru ține de suveranitatea națională. Însă un stat membru nu are dreptul să blocheze înaintarea celorlalți, deoarece și ceilalți au o suveranitate națională și, dacă doresc să înainteze, ar trebui să o poată face.

Voința noastră de a lua în considerare modificarea tratatului nu ar trebui să fie o modalitate sau o scuză pentru a întârzia reformele de care avem nevoie acum, însă consider că această perspectivă pe termen mai lung va spori credibilitatea deciziilor noastre de acum.

O Uniune a stabilității și a responsabilității presupune finalizarea rapidă a lucrărilor în vederea unui nou sistem de reglementare în sectorul financiar. Avem nevoie de bănci bine capitalizate și responsabile care să acorde împrumuturi economiei reale.

S-a discutat mult despre presupusa vulnerabilitate a unora dintre băncile noastre. În ultimul an, băncile europene și-au consolidat în mod substanțial situațiile conturilor de capital. În prezent, acestea își mobilizează capitalurile pentru a acoperi lacunele rămase, care au fost identificate în urma testelor de rezistență efectuate în vara acestui an. Acest lucru este necesar pentru a limita pericolul ca perturbările înregistrate pe piața financiară să afecteze economia reală și locurile de muncă.

În ultimii trei ani, am creat un nou sistem de reglementare financiară.

Să ne aducem aminte că am prezentat deja 29 de acte legislative în acest sens. Ați adoptat deja mai multe dintre acestea, inclusiv crearea autorităților de supraveghere independente, care sunt deja operaționale. Acum este important să aprobați propunerile noastre de instituire a unor noi norme privind:

-       instrumentele derivate;

-       vânzarea în lipsă fără prevalidare și swap-urile pe risc de credit;

-       remunerarea echitabilă a bancherilor.


Aceste propuneri există și ar trebui adoptate de Consiliu și de Parlament. Comisia va prezenta și celelalte propuneri până la sfârșitul anului, în special norme privind:

-       agențiile de rating de credit;

-       soluționarea situațiilor de criză bancară;

-       răspunderea personală a operatorilor financiari.

Vom fi deci prima grupă de țări din cadrul G20 al cărei angajament în favoarea eforturilor globale de reglementare financiară a produs rezultate.

Stimați deputați,

În ultimii trei ani, statele membre - ar trebui să spun contribuabilii - au acordat sectorului financiar ajutoare și garanții în valoare de 4,6 trilioane de euro. A sosit timpul ca sectorul financiar să își aducă, la rândul său, contribuția în favoarea societății. De aceea, sunt mândru să anunț că astăzi Comisia a adoptat o propunere privind taxa pe tranzacțiile financiare. Astăzi, vă prezint un text extrem de important, care, dacă va fi aplicat, poate genera venituri de peste 55 de miliarde de euro pe an. Unii vor întreba: „de ce?” De ce? Este o chestiune de echitate. Dacă agricultorii noștri, lucrătorii noștri și toate sectoarele economice, de la industrie la agricultură și la servicii, dacă toți plătesc o contribuție în favoarea societății, și sectorul bancar ar trebui să plătească o contribuție în favoarea societății.

Și dacă avem nevoie – pentru că avem cu adevărat nevoie – de consolidare bugetară, dacă avem nevoie de mai multe venituri, întrebarea este de unde provin aceste venituri. Vom majora impozitele pe salariu? Vom majora impozitele pe consum? Cred că este echitabil să impozităm activitățile financiare care, în unele dintre statele noastre membre, nu plătesc o contribuție proporțională în favoarea societății.

Instituțiile financiare nu sunt singurele care ar trebui să plătească o contribuție echitabilă. Nu ne putem permite să trecem cu vederea evaziunea fiscală. Este deci momentul să fie adoptate propunerile noastre privind impozitarea economiilor în cadrul Uniunii Europene. În acest sens, invit statele membre să acorde în sfârșit Comisiei mandatul pe care l am solicitat pentru a putea negocia, în numele întregii Uniuni Europene, acorduri fiscale cu țările terțe.

Stimați deputați,

Nu este suficient să asigurăm numai stabilitatea și responsabilitatea. Avem nevoie de stabilitate, dar avem nevoie și de creștere. Avem nevoie de responsabilitate, dar avem nevoie și de solidaritate.

Economia poate rămâne solidă numai dacă asigură creștere și locuri de muncă. De aceea trebuie să dăm frâu liber energiei economiei noastre, în special energiei economiei reale.

Prognozele actuale indică o puternică încetinire a creșterii.

Cu toate acestea, o creștere semnificativă în Europa nu este un vis imposibil de realizat. Creșterea nu va apărea mâine, ca prin minune, ci trebuie să creăm condițiile propice pentru restabilirea creșterii. Am reușit să avem o astfel de creștere în trecut. Trebuie și putem să reușim din nou.

Este adevărat că nu dispunem de o marjă prea mare pentru a introduce noi stimulente fiscale, însă acest lucru nu înseamnă că nu putem face mai multe pentru a promova creșterea.


În primul rând, cei care dispun de o marjă fiscală trebuie să o exploateze, dar într un mod durabil.

În al doilea rând, toate statele membre trebuie să promoveze reforme structurale pentru a ne putea spori competitivitatea în lume și pentru a promova creșterea.

Împreună, trebuie și putem să valorificăm potențialul pieței unice, să exploatăm toate beneficiile comerțului și să mobilizăm investițiile la nivelul Uniunii.

Permiteți-mi să vă vorbesc mai întâi despre piața unică.

Punerea integrală în aplicare a Directivei privind serviciile ar putea în sine, conform estimărilor, să genereze câștiguri economice de până la 140 de miliarde de euro.

Și totuși, astăzi, la doi ani de la expirarea termenului prevăzut pentru punerea sa în aplicare, mai sunt state membre care nu au adoptat încă legislația necesară. Ca urmare a acestui fapt, nu beneficiem de toate avantajele posibile pe care ni le-ar putea aduce o liberalizare reală a serviciilor în Europa.

Putem însă să facem mai mult.

Trebuie să adoptăm propunerile legislative deja prezentate. Am adoptat, în cadrul Comisiei, Actul privind piața unică. Mai multe inițiative-cheie cuprinse în acest act sunt finalizate.

Suntem aproape de momentul în care va exista un brevet european, ceea ce ar reduce costul protecției proprietății intelectuale la 20 % din costurile actuale. Am încredințarea că acest obiectiv va deveni realitate până la sfârșitul acestui an.

În plus, în ceea ce privește Actul privind piața unică, ar trebui să avem în vedere aplicarea unei proceduri legislative accelerate. De altfel, în multe domenii ar fi bine să aplicăm o procedură legislativă accelerată pentru că traversăm o perioadă care face necesară adoptarea de măsuri în regim de urgență. În acest fel vom putea face față circumstanțelor extraordinare cu care ne confruntăm în prezent.

Totodată, în viitor, creșterea va depinde tot mai mult de capacitatea de a valorifica potențialul tehnologiei informației. Avem nevoie de o piață unică digitală, care va aduce fiecărui cetățean european beneficii în valoare de aproximativ 1500 de euro pe an, prin valorificarea posibilităților oferite de comerțul electronic sau prin desființarea, de exemplu, a tarifelor pentru serviciile de roaming.

Creșterea gradului de penetrare a serviciilor de internet în bandă largă cu încă 10 % ar însemna o creștere anuală suplimentară cuprinsă între 1 și 1,5%.

Într-o lume competitivă, trebuie să avem, de asemenea, un nivel bun de educație și să dispunem de competențele necesare pentru a face față acestor provocări. Trebuie să inovăm. Acțiunile noastre trebuie să fie durabile.

Am prezentat deja propuneri detaliate privind inovarea, privind eficiența utilizării resurselor și privind modalitățile prin care ne putem consolida baza industrială.

O politică industrială modernă presupune investiții în cercetare și inovare.

Trebuie să accelerăm concretizarea eforturilor noastre de a stimula utilizarea capitalului de risc pentru finanțarea societăților tinere și inovatoare din întreaga Europă.

Vom avea locuri de muncă durabile dacă punem accentul pe inovare și pe noile tehnologii, inclusiv pe tehnologiile ecologice. Trebuie să ne asigurăm că dimensiunea ecologică însoțește întotdeauna creșterea economică.


De exemplu, sectorul energiilor regenerabile a creat deja în Uniunea Europeană 300 000 de locuri de muncă în ultimii 5 ani. Piața mondială a tehnologiilor ecologice se va tripla în următorul deceniu.

Trebuie să intervenim cu prioritate în domeniile în care acțiunea noastră are un impact real. Pentru a garanta creșterea economică în viitor trebuie să urmărim, de asemenea, în mod activ obiectivele fixate în programul nostru pentru o reglementare inteligentă, care vor antrena economii în valoare de 38 de miliarde de euro pentru societățile europene, în special pentru IMM-uri. Însă este necesar ca și statele membre să facă tot ce le stă în putință pentru a reduce sarcina administrativă.

Avem însă nevoie și de investiții. Aceste reforme sunt importante, însă avem nevoie și de o anumită formă de investiții la nivel european.

O Uniune a creșterii și a solidarității are nevoie de infrastructuri moderne și interconectate.

Am propus ca următorul cadru financiar multianual (CFM) să creeze o facilitate menită să asigure conectarea Europei – în domeniul energetic, al transporturilor, în sfera digitală.

 Această componentă inovatoare a propunerii noastre privind CFM trebuie avută în vedere împreună cu o altă idee inovatoare, extrem de importantă: obligațiunile pentru finanțarea proiectelor.

În săptămânile următoare, Comisia își va publica propunerile privind obligațiunile UE pentru finanțarea proiectelor. Propunem, de asemenea, lansarea de proiecte-pilot, astfel încât să putem finanța această creștere. Putem face acest lucru chiar înainte de adoptarea CFM. În acest fel putem să ne concentrăm eforturile, într-o primă fază, asupra unora dintre investițiile majore în infrastructură de care are nevoie Europa.

Uniunea și statele sale membre ar trebui să analizeze de urgență modalitățile prin care ar putea permite Băncii Europene de Investiții, care este banca noastră și a cărei activitate este ghidată de politicile noastre, să facă mai mult – dacă se poate, mult mai mult – pentru a finanța investițiile pe termen lung.

În acest sens, trebuie să identificăm modalitățile prin care am putea consolida baza de resurse și capital a BEI, astfel încât să poată acorda împrumuturi economiei reale.

În anul 2000, capitalul de risc din Europa se ridica la 22 de miliarde de euro. În 2010 erau doar 3 miliarde. Dacă dorim să promovăm spiritul antreprenorial, trebuie să inversăm această tendință descrescătoare și avem nevoie de acest sprijin în special pentru IMM-uri.

Putem, de asemenea, să stimulăm creșterea economică valorificând mai bine fondurile structurale, prin sporirea capacității de absorbție a acestora, prin utilizarea fondurilor structurale pentru sprijinirea rezultatelor macroeconomice. Aceste fonduri sunt esențiale pentru inovare, pentru formare și pentru ocuparea forței de muncă, precum și pentru IMM-uri.


Aș dori, de asemenea, să vă invit să adoptați până la sfârșitul acestui an propunerile pe care le-am prezentat în luna august privind majorarea ratelor de cofinanțare pentru țările care beneficiază de programe de asistență. În acest mod vom infuza fonduri esențiale în aceste economii, reducând totodată presiunea asupra bugetelor naționale.

Stimați deputați,

Reformarea piețelor muncii, a finanțelor publice și a sistemelor de pensii presupune un efort important din partea tuturor segmentelor societății.

Știm cu toții că aceste schimbări sunt necesare pentru a putea reforma economia noastră socială de piață și pentru a ne menține modelul social. Este însă imperativ să ne apărăm în continuare valorile - valorile echității, incluziunii și solidarității.

Acum trebuie să oferim speranțe concrete unui tânăr din cinci care nu reușește să își găsească un loc de muncă. În unele țări, situația în rândul tinerilor noștri este pur și simplu dramatică. Doresc să facă apel la societăți să depună un efort deosebit pentru a pune la dispoziția tinerilor stagii de formare și de ucenicie, care pot fi sprijinite de Fondul social european.

Cooptând întreprinderile, partenerii sociali, autoritățile naționale și Uniunea în cadrul unei inițiative privind crearea de oportunități pentru tineri, putem aduce o schimbare. Aceasta este, cred, chestiunea socială cea mai imperioasă, să răspundem anxietății tinerilor noștri care nu își pot găsi un loc de muncă și este mult mai bine să urmezi un stagiu de ucenicie sau un curs de formare decât să fii în stradă, pradă acestei anxietăți, exprimând neîncrederea în Uniunea Europeană în ansamblul său.

Trebuie să accelerăm ritmul de punere în aplicare a părților celor mai urgente ale planului nostru pentru creștere și locuri de muncă, Strategia Europa 2020. Comisia va analiza cu prioritate, în recomandările sale specifice pentru fiecare țară pentru anul viitor, situația tinerilor din fiecare stat membru.

Cred că trebuie să dăm viitorului nostru o șansă reală.

Acum trebuie să intervenim și pentru a ajuta cele 80 de milioane de europeni care se confruntă cu riscul sărăciei. Aceasta înseamnă că propunerea noastră privind salvgardarea programului UE de furnizare de alimente pentru persoanele cele mai defavorizate trebuie aprobată în cele din urmă de Consiliu. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul politic pe care l-ați acordat soluției propuse de noi.

Stimați deputați,

În urmă cu cincizeci de ani, 12 țări din Europa s-au reunit pentru a semna Carta socială. În octombrie se împlinesc exact 50 de ani. Astăzi, Carta numără 47 de semnatari, inclusiv toate statele noastre membre.

Pentru a garanta aceste valori fundamentale în Europa, cred că este necesar să stimulăm calitatea dialogului social la nivel european. Reușita reînnoirii Europei poate fi asigurată numai prin contribuția și răspunderea tuturor partenerilor sociali – a sindicatelor, a lucrătorilor, a firmelor, a societății civile, în general.


Trebuie să ne reamintim faptul că Europa noastră este o Europă a cetățenilor. Ca cetățeni, avem cu toții de câștigat din construcția europeană. Câștigăm o identitate și o cetățenie europeană, pe lângă cetățenia noastră națională. Cetățenia europeană aduce o serie de drepturi și oportunități. Posibilitatea de a trece în mod liber granițele, de a studia și de a lucra în străinătate. Și în acest caz, cu toții trebuie să apărăm, să păstrăm și să dezvoltăm aceste drepturi și oportunități. Întocmai cum procedează acum Comisia cu propunerile noastre cu privire la Schengen. Nu vom tolera restrângerea drepturilor de care se bucură cetățenii noștri. Vom apăra libera circulație și toate drepturile Uniunii.

Stimați deputați,

Activitățile Comisiei acoperă multe alte domenii, după cum bine știți. Nu pot să le abordez pe toate aici, însă ele sunt amintite în scrisoarea pe care am adresat-o președintelui Parlamentului și pe care ați primit-o cu toții.

Totuși, înainte de a încheia, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre responsabilitatea Uniunii Europene pe plan extern. Îmi doresc o Europă deschisă, o Europă implicată pe plan mondial.

Acțiunea europeană în lume nu este doar cea mai bună garanție pentru cetățenii noștri, pentru apărarea intereselor și valorilor noastre, este, în egală măsură, o acțiune indispensabilă pe plan mondial. Astăzi este la modă să se vorbească de G2.

Eu cred că lumea nu dorește un G2. Însăși cele două țări nu ar avea interes în crearea unui G2. Știm ce tensiune a creat bipolaritatea în Războiul Rece. Cred că Europa este indispensabilă mai mult ca niciodată dacă dorim o lume echitabilă și deschisă.

Cred că lumea în schimbare la care asistăm are nevoie de o Europă care își asumă responsabilitățile. O Europă influentă, o Europă cu 27 și, în curând, 28 de state, odată cu aderarea Croației. O Europă care continuă să indice calea de urmat în diverse domenii, precum comerț sau schimbări climatice, în perspectiva importantelor întâlniri viitoare, de la Durban la Rio +20, iar Europa trebuie să își mențină poziția sa de lider în aceste aspecte.

Să ne îndreptăm, de asemenea, privirea și atenția către vecinii noștri din sud. Primăvara arabă reprezintă o transformare profundă care va avea consecințe foarte importante nu doar pentru aceste popoare, ci și pentru noi, pentru Europa noastră. De aceea, Europa trebuie să fie mândră. Am fost primii care am stat alături de tunisienii, de egiptenii, de libanezii care doreau democrație și libertate. De aceea Europa sprijină aceste aspirații legitime, în special prin intermediul Parteneriatului nostru pentru democrație și prosperitate.

Primăvara arabă sper că înseamnă, în egală măsură, calea deschisă pentru speranța păcii în întreaga regiune, pentru ideea unui stat palestinian care să trăiască în pace cu statul Israel, așa cum dorește Europa.

Să ne îndreptăm însă privirea și atenția și către vecinii din est. Vineri voi participa la Varșovia la summitul Parteneriatului estic. Voi merge la acest eveniment cu năzuința într-o relație politică și o integrare economică mai strânse între noi și partenerii noștri din regiune. Uniunea Europeană dispune de o forță extraordinară de transformare. Este o sursă de inspirație pentru mulți oameni din lume, iar dacă aceste țări întreprind reforme profunde, noi putem să le ajutăm și putem să stabilim o asociere mai strânsă din punct de vedere politic și, de asemenea, o integrare mai mare din punct de vedere economic.


În fine, să nu îi abandonăm pe cei mai defavorizați și să fim la înălțimea angajamentelor noastre pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare ale mileniului.

Să fim, de asemenea, realiști și să recunoaștem că pentru ca Europa să își exercite întreaga influență, dacă Europa vrea într-adevăr să fie o putere, trebuie să consolidăm politica externă și de securitate comună. Trebuie să fie credibilă. Trebuie să se sprijine pe o dimensiune comună de securitate și apărare dacă dorim, într-adevăr, să contăm în lume.

A apus vremea în care se putea opune rezistență ideii de apărare europeană de teama de a nu dăuna Alianței atlantice. Ați remarcat deja, astăzi, înșiși americanii ne cer să facem mai mult în calitate de europeni. Lumea s-a schimbat, lumea se schimbă fundamental. Vrem, într-adevăr să contăm în lume?

De aceea, în momentul în care bugetele pentru apărare sunt sub presiune, trebuie să facem mai mult împreună, cu mijloacele de care dispunem.

În acest sens, Comisia își asumă partea sa de răspundere, continuându-și eforturile în vederea creării unei piețe unice a apărării și valorificând competențele care îi sunt conferite prin tratat pentru a dezvolta o bază industrială europeană a apărării.

Stimați deputați,

Să nu fim naivi, lumea este în transformare și dacă Europa vrea să conteze pe plan mondial și să apere interesele cetățenilor săi, avem nevoie de dimensiunea politică și de dimensiunea de apărare dacă dorim să avem un cuvânt de spus și să influențăm viitorul lumii.

Stimați deputați,

Concluzionez.

La încheierea mandatului nostru, în 2014, se vor împlini exact o sută de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial pe acest continent, o perioadă sumbră căreia i-a urmat cel de al Doilea Război Mondial, una dintre paginile cele mai dramatice ale istoriei europene și universale. Cred că astăzi putem spune că astfel de orori sunt de neînchipuit în Europa. Și cred că aceasta se datorează într-o mare măsură existenței Uniunii Europene, pentru că, grație viziunii Europei, prin integrarea economică și politică am construit garanția păcii pe continentul nostru. De aceea nu putem să lăsăm în primejdie această mare realizare. Am primit-o de la generațiile anterioare. Generația noastră nu va fi cea care o va pune sub semnul întrebării. Este clar că dacă începem să fragmentăm Europa, dacă ne reîntoarcem la marile cuceriri ale Europei, ar exista fără îndoială riscul de fragmentare a obiectivului nostru.

După cum am spus, la baza crizei pe care o trăim astăzi se află o problemă politică. Este o punere la încercare a voinței noastre de a trăi împreună. De aceea trebuie să aprofundăm Uniunea Europeană, de aceea am creat instituții comune. De aceea trebuie să garantăm interesul european.

Și, astăzi, adevărul este că, pentru ca Europa să iasă din această criză, pentru a oferi un viitor Europei, cooperarea interguvernamentală nu este suficientă. Un anumit tip de interguvernamentalism riscă să ducă la renaționalizare și la fragmentare. Un anumit tip de interguvernamentalism ar putea reprezenta moartea Europei unite, iar noi ne dorim o Europă unită.


Să nu uităm că deciziile pe care le luăm acum sau pe care nu le luăm vor contura viitorul nostru. Aș vrea să vă comunic un lucru, și anume că mă simt rănit atunci când, unii, din alte colțuri ale lumii, ne spun cu un oarecare paternalism nouă, europenilor, ce trebuie să facem. Cred sincer că ne confruntăm cu probleme, cu probleme foarte serioase, dar cred însă că nu trebuie să ne scuzăm pentru democrațiile noastre. Nu trebuie să ne scuzăm pentru economia socială de piață. Cred, deci, că trebuie să cerem instituțiilor noastre, dar și statelor noastre membre și Parisului, Berlinului, Atenei, Londrei, Dublinului, o tresărire de mândrie de a fi europeni, o tresărire de demnitate și să spunem partenerilor noștri: „Vă mulțumim pentru sfaturile voastre, însă, împreună, suntem în măsură să depășim această criză”. Sunt mândru că sunt european.

Iar mândria de a fi european nu ține numai de marea noastră cultură, de marea noastră civilizație, de tot ceea ce am creat în lume. Nu este numai mândria trecutului, este mândria în viitorul nostru. Această încredere trebuie să o recreăm între noi. Cred că este posibil.

Unii spun: este foarte greu, nu este posibil. Aș dori să reamintesc cuvintele unui mare om, un mare african, Nelson Mandela: „Orice pare imposibil până când devine realitate. Să trecem la fapte!” Putem realiza reînnoirea Europei noastre, o putem face cu încredere.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 

Europa - Portalul Uniunii Europene

Adaugat: Joi, 29 Septembrie 2011, 05:18:04
Autori: Comisia Europeană


Alte articole din Comisia Europeană :

» UE combate dimensiunea socială a crizei economice
» Sondaj Eurobarometru şi raport privind situaţia socială
» Prezentarea proiectului "Generaţia 89"
» Strategia europeană pentru regiunea Dunării
» Dezbatere pe tema căderii Cortinei de Fier
» Telecomunicaţii: Comisia invită statele membre să-şi intensifice campaniile de informare cu privire la numărul european unic de urgenţă 112
» Priorităţile Comisiei Barroso II
» Comisia Europeană lansează o dezbatere publică pe tema protejării pădurilor Europei
» SOLVIT şi CSS ajută tot mai mulţi europeni să lucreze dincolo de frontiere
» Telecomunicaţii: consultare privind viitorul serviciu universal în era digitală
» EU PILOT - răspunsuri prompte la plângerile cetăţenilor şi întreprinderilor
» Strategia Europa 2020
» 4 miliarde de euro împărţite la 43 de proiecte
» Comisia Europeană vizează reducerea semnificativă a diferenţelor de salarizare între femei şi bărbaţi
» Comisia Europeană îşi consolidează angajamentul faţă de egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
» Reporter European – ediţia de primăvară 2010
» Pagini Utile
» Lansarea unei noi proceduri de selecţie a funcţionarilor UE
» Comisia acordă României 1 miliard de euro pentru sprijinirea balanţei de plăţi
» Conferinţa la nivel înalt privind sănătatea pe internet şi Săptămâna e-sănătate, Barcelona (Spania)
» Summitul european al consumatorilor având ca temă serviciile, organizat la Bruxelles
» Gripa aviară: Virusul extrem de contagios H5N1 confirmat în România
» Conferinţa la nivel înalt privind sănătatea pe internet şi Săptămâna e-sănătate, Barcelona (Spania)
» Întâlnirea europeană a consumatorilor
» Dosarul "Formaldehida ilegală"
» Săptămânii Energiei Durabile
» 25 de ani de la lansarea iniţiativei "Capitala Culturală Europeană"
» 25 de ani de la lansarea iniţiativei \
» Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
» România intră la evaluare
» Divorţ în stil european cu Regulamentul Roma III
» Alături de Allianz, BASF, Porsche, Fresenius - MAN
» A fost publicat raportul privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare
» Premierea junilor translatori
» Cel mai bun june translator
» Laptele european în dezbatere
» Cel de-al doilea premiu european pentru jurnalism în domeniul sănătăţii
» Misiune posibilă: Cooptarea IMM-urilor europene în domeniul apărării
» Planificare multianuală, predictibilitate
» Primul proces formal „de jos în sus” din istoria Uniunii Europene.
» Între progres şi necesitatea unor eforturi suplimentare
» Ajutoare umanitare pentru Haiti printr-o procedură accelerată
» Lista companiilor interzise în spaţiul aerian european
» Iniţiativa cetăţenească europeană
» Concursul "Desenează-mi un drept"
» Copiii din comuna Gemenele judeţul Brăila - marii câştigători
» Integrarea financiară în Europa
» Programele cadru europene: de la redresare la viabilitate economică
» Potenţialul turismului european
» Sistemul de alertă rapidă pentru produsele periculoase RAPEX
» Comisia Europeană - Agenda săptămânii
» 2.7 milioane de persoane, 1000 de manifestări
» Oportunităţile şi riscurile utilizării energiei nucleare
» Impactul Tratatului de la Lisabona asupra Uniunii Europene
» Redresarea sistemului financiar al UE se realizează cu succes?
» Reţea de fonduri pentru băncile falimentare
» Protecţia libertăţilor cetăţeneşti şi a datelor.
» Obiective mai ambiţioase în cadrul pachetului „climă şi energie”
» Abordare mult mai strictă în cazul reparaţiilor şi a pieselor de schimb
» Bursele Europene.Jurnalişti în dialog,program dedicat jurnaliştilor din presa locală
» În fiecare an, fumatul omoară 650 000 de europeni
» Campanie paneuropeană a Comisiei de promovare a IMM-urilor şi antreprenoriatului
» Comisia Europeană deschide Săptămâna verde
» Zece întreprinderi pentru premiul european de mediu
» România între Copenhaga şi Cancun
» Criza şi consiliile de administraţie ale băncilor
» CE avertizează România
» Studiul privind inegalitatea dintre sexe în domeniul educaţiei, pe teritoriul european
» Europa se scaldă în ape curate
» Premiile Europa Nostra pentru patrimoniu
» Obiectiv european 2020: 10% energie regenerabilă
» Vizita comisarului european pentru politică regională Johannes Hahn
» Politica agricolă comună pentru toţi cetăţenii UE
» Începe de azi la Bruxelles
» 14 materii prime strategice pentru Europa
» Măsuri pentru sporirea garanţiilor în cazul depozitelor la băncile europene
» Drepturile lucrătorilor imigranţi
» Viziunea europeană în domeniul tehnologiilor - cheie
» Nouă propunere privind cultivarea organismelor modificate genetic
» Garanţii financiare propuse de CE: 100.000 euro recuperabili în 7 zile
» Condiţii comune de intrare şi de şedere pentru lucrătorii sezonieri
» Regim aplicabil transferului temporar în cadrul aceleiaşi întreprinderi al lucrătorilor calificaţi din afara UE
» Portalul european e-justiţie on line
» Portalul european e-justiţie în limba română
» Dezbatere cu lideri religioşi din Europa
» Start de 6 miliarde de auro în ambiţiosul proiect "i-conomy"
» PAC sub preşedinţia Comisarului European Dacian Cioloş:
» Spre norme comune pe teritoriul UE în ceea ce privește procedurile penale
» Siguranța pe drumurile europene se va dubla
» 6,4 miliarde euro pentru proiectul I-conomy
» 6.000 de răspunsuri pe tema Politicii Agricole Comune
» Deficienţe importante în eforturile României
» Agricultorii nu au de ce să roşească pentru că sunt susţinuţi cu fonduri publice.
» Campania "Contăm unii pe alţii"
» Medierea UE în litigiile transfrontaliere
» Declaraţia Comisiei Europene împotriva Rasismului şi Intoleranţei privind situaţia migranţilor romi în Franţa
» În plină criză economică europenii au încredere în UE
» Start în concursul Juvenes Translatores” („tineri traducători” )
» Vizită pentru cooperare vamală şi antifraudă în China
» Invitaţie la concursul: Reporter European
» Vor într-adevăr europenii să scăpăm de sărăcia extremă?
» Motoarele Europei - previziuni economice
» UE începe să se redreseze
» Mandat clar pentru ajutorarea săracilor lumii
» Rapoartele pentru România şi Bulgaria sunt OK
» Tineretul în mişcare europeană
» Stop turbulenţelor pe piaţa financiară europeană
» TIC pentrru o bătrâneţe liniştită
» Proiectul UE de reţele Grid: 200.000 de computere conectate
» Tineretul în mişcare - pentru a nu pierde ocaziile
» Creșterea siguranței și transparenței pieței instrumentelor financiare
» Săptămâna europeană a mobilităţii 2010: „Călătoriţi mai inteligent, trăiţi mai bine”
» Spre Internet rapid şi ultrarapid
» Cele opt Obiective de dezvoltare ale mileniului
» Comisarul Dacian Cioloş în audiere publică
» Strategia pentru perioada 2010-2015 implementează Carta femeilor.
» La asalt: „Tineri reporteri împotriva sărăciei”
» Avansuri băneşti pentru agricultori de la Comisia Europeană
» Locuri pitoreşti din România candidează ca "Destinaţii europene de excelenţă"
» Cel mai mare forum european în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
» Stabilitate, creştere, supraveghere, echilibru
» Cu dreptul la libera circulaţie în UE nu-i de joacă
» România nu respectă reglementările UE cu privire la vânarea păsărilor
» 1 milion de locuri de muncă vacante în Europa
» Competitivitate,cooperare şi coeziune în Europa
» UE la Fondul mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei şi malariei
» În perspectiva 2020: O Europă a inovaţiei
» Reţeaua RO+ traduceri pentru CE
» "Teodosie cel Mic" de Răzvan Rădulescu - premiul UE pentru literatură 21010
» În dezbatere: Fondurile europene şi populaţia romă
» O miză de peste 6 miliarde euro: jocurile de noroc on line
» Prevenirea exploziilor şi scurgerilor de pe platformele de foraj submarin
» Criza şi politica în materie de audit
» Agricultura în UE între concurenţă şi semi-subzistenţă
» Probleme la evaluarea Codului Frontierelor Schengen
» "Ziua Europei 2010"
» Nou cadru al UE pentru gestionarea crizelor din sectorul financiar
» Strategia de extindere a UE şi provocările pentru perioada 2010 - 2011
» Uniunea Europeană - cel mai mare actor comercial al lumii
» Premiile în competiţia de desene pe tema egalităţii de gen
» Forumul privind coeziunea europeană
» Cartea verde: „Creşterea impactului politicii de dezvoltare a UE”
» O strategie mai dinamică privind politica energetică a UE
» Uniunea Europeană şi Africa trebuie să colaboreze mult mai strâns
» Al 5-lea Raport privind coeziunea UE
» Strategie pe 10 ani pentru persoanele cu handicap
» Comisarul Cioloş prezintă comunicarea privind reforma politicii agricole
» Politica agricolă comună şi provocările viitorului
» Jurnalişti în dialog: Masă rotundă şi premiere
» Securitate nucleară şi energetică cu Ucraina
» Parteneriatul energetic UE - Rusia
» Mediul înconjurător – calitatea aerului:
» Premiile europene pentru jurnalişti în domeniul sănătăţii
» Cartea verde privind viitorul TVA
» Cetăţenia are un rol central!
» „Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!”
» Aplicarea transfrontalieră a legislației în domeniul siguranței rutiere
» Plăţile transfrontaliere vor deveni tot atât de simple precum plăţile naţionale
» Cinci reporteri europeni din România
» S-a adoptat Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2011
» Diferența dintre tarifele de roaming și cele naționale trebuie să se apropie de zero până în 2015
» Europa şi voi
» Oferă-te voluntar! Schimbă ceva!
» Comisarul european Algirdas Šemeta vizitează România
» O nouă etapă a integrării europene
» De joi până joi la Comisia Europeană
» Plan de acțiune pentru reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii
» Politica de coeziune viitoare
» România: cele mai slabe rezultate la citire (Testul PISA)
» UE este depășită de principalii săi concurenți: Statele Unite și Japonia
» România - în rândul inovatorilor modeşti în UE
» „Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale”
» Regulament privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul
» Măsuri urgente privind serviciile mobile de comunicaţii prin satelit
» Acces universal la educaţia preşcolară
» Întâlnire Barroso - Putin
» Gândeşte mai întâi la scară mică
» Consumatori UE - tablou de bord
» România, Ungaria şi măsurile de îmbunătăţire a concurenţei
» Programul MEDIA se va menţine
» Sprijin pentru România în depăşirea declinului financiar
» Lansarea consultarii publice pe tema jocurilor de noroc online
» Întâlnire cu reprezentanți ai lucrătorilor și angajatorilor europeni
» Eurobarometru în ce priveşte viitorul sectorului de transport
» Concurs on line Uniunea Inovării
» Transporturi 2050 - Foia de parcurs
» România şi implementarea Directivei serviciilor audiovizuale de mass-media
» Certificate gratuite pentru emisii de gaze cu efect de sera de catre Romania
» Michel Barnier vizitează România
» Pentru o mai bună utilizare a fondurilor europene pentru integrarea romilor
» Zilele Aeronauticii 2011 de la Madrid
» A treia ediție a premiului UE pentru jurnalism în domeniul sănătății
» Europa spaţială
» Societăţi sunt bine guvernate, fiabile şi sustenabile
» UE, romii, România şi Bulgaria
» CE avertizează România în privinţa nerespectării reglementărilor europene referitoare la calitatea aerului
» Comisia Europeană a solicitat în mod oficial astăzi României să îşi alinieze la normele UE legislaţiile naţionale privind preţurile reglementate la energie pentru consumatorii finali.
» Domeniu "eu" la a cincea aniversare
» "Neues Museum" din Berlin este câștigătorul Premiului Uniunii Europene pentru arhitectură
» Mandatul european de arestare
» Consumatorii europeni - potențial vulnerabili la fraude, înșelătorii, vânzări sub presiune
» O «plasă de protecţie» pasagerilor europeni
» Noua strategie comercială europeană - implicaţii pentru relansarea economică a României
» Economia UE mai eficientă, mai ecologică
» Brevetul unic european
» Douăsprezece proiecte pentru relansarea pieţei unice în 2012
» O mai bună informare a publicului cu privire la drepturile pasagerilor
» Cadou de Paşti pentru fermierii din România de la CE
» Eurostat exprimă o serie de rezerve în ce priveşte datele statistice furnizate de România
» Premiul Lorenzo Natali pentru jurnalism 2011
» Protejarea biodiversităţii - o strategie pe 10 ani
» Operaţiunea comună 'EPN, Hermes Extension 2011)
» Comisarul dacian Cioloş vizitează România
» Declaraţia delegaţiei Comisiei Europene după încheierea misiunii comune în România alături de Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială
» Tabele cu situaţia din România: Redresarea progresivă a economiei UE se confirmă
» Comisia Europeană: Previziuni economice pentru România
» Eurobarometrul turismului european
» 53 la sută din tinerii din Europa dispuşi să lucreze afară
» Rendez-vous european la Cannes
» Comisarul Georgieva vizitaează Israelul, Cisiordania și Fâșia Gaza
» 15 - 21 mai şi la Botoşani: Săptămâna Europeană a Tineretului
» Beneficiile potențiale ale cloud computing-ului
» Reporter European despre voluntariat şi reforma politicii agricole comune
» Vine redresarea europeană, cresc emisiile de gaze
» Micro-împrumuturi de maximum 25.000 de euro fermierilor şi micilor întreprinzători din România
» Ce facem cu pungile din plastic?
» Ajutor pentru victimele infracţiunilor
» Risc potențial pentru utilizatorii căilor ferate române
» Acordul bilateral al României cu Rusia privind serviciile aeriene încalcă legislaţia UE
» Aeroporturi regionale din România: Pierderile în exploatare sunt acoperite anual de către stat.
» Modernizarea legislaţiei privind drepturile de proprietate intelectuală
» Să consumăm mai puţin ca să trăim mai bine!
» Norme clare și asigurând condiții sigure pentru fluxurile migratorii
» Pentru a elimina pescuitul excesiv
» Doamna şi domnul ambasador IMM
» Revoluţia Comisarului Cioloş în Politica Agricolă Comună
» Comunitățile religioase joacă un rol esențial în structura socială a țărilor UE
» Comunitățile religioase joacă un rol esențial în structura socială a țărilor UE
» La ţintă: Agenda digitală pentru Europa
» Start la competiţia Capitala verde europeană
» Comisarul Dacian Cioloş vine la Suceava şi Iaşi
» Comisia a lansat un nou plan de acţiune în domeniul transporturilor către şi dinspre ţările vecine
» Polonia a preluat preşedinţia Consiliului Uniunii Europene
» Agenda Digitală: tarife de roaming mai mici începând cu data de 1 iulie
» Liderii UE sprijină planul Comisiei privind integrarea romilor
» Comisia Europeană: bugetul multianual pentru perioada 2014-2020 răspunde preocupărilor de astăzi şi necesităţilor de mâine: "
» Interviu cu Ilie Dincă, Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi:
» Provocarea Europei: integrarea romilor
» Concurs OSCE de fotografie 2011
» Concurs de desen: Un logo pentru drepturile omului
» Agenda digitala: tarife de roaming mai mici incepand cu 1 iulie
» Climate Change TV: Concurs de videoclipuri pe tema schimbarii climatice
» Premiul WSYA 2011 - World Summit Youth Award
» Concurs de desene: Da-i un nume satelitului Galileo
» Pericolul noilor droguri sintetice în Europa
» Programul „Europa creativă”
» Undă verde de la UE pentru certificatele verzi din România
» Undă verde de la UE pentru certificatele verzi din România
» Ani mai mulţi, o viaţă mai bună în Europa
» 7 miliarde de euro pentru finanţarea cercetării şi inovării europene
» Marea majoritate a băncilor europene sunt acum mai puternice şi mai capabile să reziste la şocuri
» Accesul la un cont bancar de bază potenţial de a ameliora vieţile a milioane de europeni
» 7 miliarde de euro pentru cercetare
» Biocarburanţii: cele mai ridicate standarde de durabilitate din lume.
» 244 milioane EUR pentru 183 de noi proiecte în domeniul mediului
» România între codaşi la implementarea în întregime, prin legi naţionale, a noilor norme din domeniul telecomunicaţiilor
» Lupta împotriva corupţiei ar trebui să rămână o prioritate majoră
» Nu este exclusă posibilitatea ca paranteza să fie menţinută deschisă,
» Migranţii bine-integraţi reprezintă un puncte forte pentru Europa
» Interdicţia de a utiliza metale grele şi alte substanţe chimice periculoase în echipamentele electrice şi electronice
» Yours Directly nr. 5
» Nouă procedură de recuperare a datoriilor
» Comisia Europeană autorizează Spania să instituie pentru români restricţii temporare privind accesul acestora la piaţa forţei de muncă
» De Ziua Mondială a Libertăţii Presei
» Interfeţe inovatoare pentru automate şi bancomate
» Un cadru global pentru politica de mediu a UE
» Sateliţii Thijs și Natalia
» 33 de şcoli din România vor participa la concursul Juvenes translatores
» Strategia energetică a UE - o singură voce
» Până în 2015, serviciul eCall va fi instalat și pe deplin funcțional în toată Uniunea Europeană
» Audiere publică a Comitetului Economic și Social European
» Bursele europene: Jurnalişti în dialog
» Strategia de securitate internă a UE în acțiune
» Zilele Europene ale Patrimoniului
» Cum să stimulăm creşterea şi să reducem disparităţile de dezvoltare dintre regiunile UE?
» Uniunea Europeană va contribui în mod sporit la combaterea criminalităţii.
» Creşterea ecologică este singurul viitor durabil pentru Europa şi pentru întreaga lume
» Să ne dotăm tinerii cu competenţele de care au nevoie
» Acţiuni de promovare a voluntariatului la nivelul UE
» Recomandări pentru îmbunătăţirea politicii de agromediu
» Provocările pentru competitivitatea industriei europene şi rolul investiţiilor străine
» Un proiect pentru Europa: Comisarul Dacian Cioloş în România
» Inaugurarea oficială a Spaţiului Public European
» Inaugurarea oficială a Spaţiului Public European
» Târgul ONG Botoşani, foto galerii
» Taxa pe tranzacţiile finanicare: Uniunea Europeană devine un deschizător de drumuri
» România primeşte aviz motivat pentru deşeuri
» Investiţiile în reţelele de fibră optică sunt sigure şi profitabile
» Măsuri pentru stimularea creşterii şi a ocupării forţei de muncă în toată Europa
» Alexandra Stan din România a concursului "European Border Breakers' Awards" (EBBA), care consacră noile talente de vârf ale muzicii pop europene
» Noile norme privind tranzacţionarea vor contribui la preţuri echitabile ale energiei
» Farmacovigilență sportiă în interesul pacienţilor
» Comisarul Dacian Cioloş în România
» Se mai primesc înscrieri la concursul Juvenes translatores
» zece puncte-cheie ale reformei Politicii Agricole Comune
» Competitivitatea şi creşterea economică pe locul cel mai important în agenta politică.
» Comunicarea privind cele mai bune practici privind procedurile antitrust
» Consumă altfel – gândeşte înainte să alegi!
» Comisarul Dacian Cioloş consternat de blocarea programului de ajutor alimentar
» Deschiderea pieţei de muncă europene pentru cetăţenii români și bulgari
» Păstrarea datelor:România şi Germania atenţionate să transpună Normele UE
» S-a deblocat programul de distribuire a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate pentru anii 2012 şi 2013
» Eric Schmidt (Google), Andrew Witty (GSK) şi Jean-Paul Agon (L'Oreal) participă la prima convenţie în domeniul inovării
» Către un sistem TVA mai simplu, mai robust şi mai eficient
» Fonduri pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile sociale
» Un buget pentru strategia Europa 2020
» Comisia reia plăţile pentru programul operaţional regional din România finanţat prin politica de coeziune
» Raportul Comisiei Europene:Autoritățile române pun în aplicare reformele structurale
» Să îi ascultăm pe cei interesaţi de politicile publice ale UE
» Invitatie de presa - Lansarea Presedintiei Daneze
» Atenţie la creditul de consum pe Internet:11 pagini de Internet cu neregularităţi în România din 20 verificate
» Plan de acțiune pentru dublarea volumului comerțului electronic în Europa până în 2015
» Carte verde: plăților sigure și inovatoare cu cardul, prin internet și prin telefonia mobilă
» Trebuie să privim deșeurile ca pe o resursă!
» Măsurile privind bunăstarea animalelor trebuie să fie rentabile
» 50 de ani de Politică Agricolă Comună. Pregătiți pentru viitor
» Protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental al tuturor europenilor
» Instituțiile UE acționează în mod responsabil în climatul actual de austeritate
» Mâine, Dl Johannes HAHN, comisar european pentru politică regională, va efectua o vizită oficială în România
» Comisia consideră că România a încălcat normele europene în materie de achiziții publice
» România invitată să pună în aplicare interdicția privind cuștile pentru găini ouătoare
» Memorandum de înâelegere cu Banca Europeană de Investiţii (BEI)
» Începe familiarizarea cu inițiativa cetățenească europeană
» 157.000 de monede euro falsificate în 2011
» Erasmus are 25 de ani! Una dintre marile povești de succes ale Uniunii Europene
» UE pune la index 15 posibile otrăvuri
» Consultare publică eco
» Servicii îmbunătățite de navigație prin satelit către euroeni în 2014
» Manifest anti-contrafaceri: concursul Nu te atinge de creaţiile mele!
» Concursul „Juvenes Translatores”: Câștigătoarea din România - Anna Kiss
» România un loc modest în Uniunea Inovării
» Statutul fundației europene
» Un pas către statuarea Fundaţiilor Europene
» Programul economic al României se află în continuare pe calea bună - declaraţia BM, CE şi FMI
» Satelitul IRINA - România
» Masă rotundă la Reprezentanţa CE:Perspectivele economice şi financiare ale României în contextul evoluțiilor din Uniunea Europeană
» Transparenţă, integritate, profesionalism, anticorupţie
» Unii dintre cei mai inteligenți și talentați oameni din Bulgaria și România să vină să lucreze pentru Comisia Europeană
» Vinul european bio, sulfiţii şi zahărul rezidual
» Preşedintele Barroso îl felicită pe noul prim ministru Mihai-Răzvan Ungureanu
» 112 este numărul european unic pentru apeluri de urgență
» O bioeconomie pentru Europa
» Intrarea în vigoare a Pachetului de şase
» Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure
» Forumul urban 2012 al primarilor europeni
» Inovare în scopul creșterii durabile
» Preşedintele Barroso dezbate implicaţiile regionale ale noului tratat privind disciplina financiară
» Starea solului în Europa
» Eurobarometru: România un loc nedorit pe harta corupţiei în Europa
» Euro-obligațiuni pentru a menține euro-zona
» Reducerile bugetare singure nu vor restaura economiile și încrederea
» Parteneriat UE - SUA în domeniul produselor ecologice
» Dialog direct UE - oraşele Europei
» Întreruperea termenului de plată
» Adaptarea legislaţiei privind societățile comerciale
» Confiscarea activelor obţinute ilegal
» Reglementări de la UE pentru sistemul bancar paralel
» Prezenţe româneşti la premiile Europa Nostra: Mănăstirea Golia şi Paraschiva Kovacs
» Inaugurarea noii agenții pentru gestionarea sistemelor informatice la scară largă
» Extinderea protectiei pentru lucratorii detasati temporar in strainatate
» 96 la sută dintre români îngrijoraţi de inundaţii
» Din 2013: centru european de combatere a criminalității informatice
» Drepturi mai clare pentru pasagerii liniilor aeriene
» Comerțul cu produse financiare derivate - mai sigur
» Relaţia Turcia - UE: un nou impuls
» Serbia, Kosovo și Muntenegru pe calea cea bună
» România pe harta siguranţei rutiere în Europa: grafic şi tabel
» Rrogramul „eTwinning”: Romînia în topul câştigătorilor
» Mai multă Europă cu Adina-Ioana Vălean
» Conferinţa "Politici UE la Marea Neagră – consolidarea cooperării regionale"
» Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Insolvență fac parte din viață
» Consultare publică privind mediul
» Start inițiativelor cetățenești europene
» Eurobarometrul și încrederea românilor în UE
» Consultare publică: drepturile dumneavoastră în Uniunea Europeană
» Comisia Europeana nu are in lucru un scenariu privind iesirea Greciei din zona euro
» Comisarul european Dacian Cioloș în România
» Conferință: 50 DE ANI DE POLITICĂ AGRICOLĂ COMUNĂ - Un parteneriat între Europa și fermierii europeni
» Schengen - fără controale la frontierele interne!
» Venituri fiscale ]n UE provenite din consum, muncă sau capital
» Biodiversitatea este asigurarea noastră de viață, iar Natura 2000 - piatra de temelie
» Video educativ de la UE: consumă apa în mod inteligent!
» Săptămâna verde la Bruxelles
» Drepturile pescarilor promovate și protejate
» Primul tău loc de muncă EURES
» G8 - Grecia trebuie să rămână în zona euro
» Recomandările de țară pentru 2012
» România are probleme la Sulina cu Directiva Habitate
» Metalele periculoase pot trimite România la Curtea Europeană de Justiție
» Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso vine în România
» E dreptul tău - acționează!
» Reporter și blogger european 2012
» Cardul european de sănătate, Euro 2012 şi Olimpiada
» Platforma europeană a resurselor de mediu
» Să ne protejăm contribuabilii și economiile împotriva efectelor pe care le‑ar genera o nouă criză a sectorului bancar
» UE şi sursele regenerabile de energie
» Soluţii pentru protejarea cetăţenilor în caz de faliment bancar
» Pasagerii cu dizabilități și transportul aerian
» Premiul Capitala europeană verde 2015
» Campanie pentru femei - cercetător științific
» Ancheta europeană privind competențele lingvistice
» Dezbatere: Incluziunea socială şi economică a cetăţenilor romi
» Discursul lui Dacian Cioloș la summit-ul ONU dedicat dezvoltării durabile
» Registrul de Transparență comun, al Comisiei și Parlamentului European
» UE - R. Moldova: Acord privind originea şi calitatea produselor
» Strategia Dunării: Comisarul Johannes Hahn într-un circuit care include România
» Potenţialul imens a tehnologiilor generice neconvenţionale
» Acord UE - R. Moldova în domeniul serviciilor aeriene
» Consiliul European: investiții și încredere
» Simbolul frunză UE - un simbol de încredere
» Comisia Europeană: Ultimele evoluţii pot pune in pericol progresele realizate în ultimii ani
» Lansarea a noului apel de propuneri de proiecte în domeniul cercetării şi inovării
» Sondaj Eurobarometru: Criminalitatea informatică
» 8,1 miliarde EUR pentru proiecte și idei de cercetare
» Președintele Baroso serios preocupat de evoluțiile politice din România
» O piaţă digitală favorabilă creatorilor, consumatorilor şi furnizorilor de servicii
» Banii UE nu trebuie să intre în buzunarele infractorilor
» Solidaritatea între generaţii cu liderii confesiunilor religioase
» Nu dorim pe drumurile europene mașini care pot deveni letale
» PAC@50: Trecut, prezent și viitor
» Concurs foto: proiecte finanţate de UE
» Preşedintele Barroso: preocupări serioase privind statul de drept și independența sistemului judiciar în România
» Măsuri comune de combatere a fraudei în UE
» Proiecte LIFE de 268,4 milioane euro
» Bilanț: Sistemul rapid de alertă al UE pentru alimente și furaje
» Inițiativa Capitala Europeană a Culturii merge mai departe
» Vara festivalurilor europene
» România mari lacune în gestionarea deșeurilor
» Noi norme de la UE pentru colectarea deșeurilor electronice
» Legislația Seveso paza de un nou Cernobâl
» Europa Ta
» Românii - interesaţi de viitorul Europei şi drepturile cetăţeneşti
» Românii - interesaţi de viitorul Europei şi drepturile cetăţeneşti
» European Commission's reaction to the Romanian Constitutional Court's decision on 29/07 referendum
» Juvenes translatores - un concurs pentru cei mai buni tineri traducători
» Start la Juvenes Translatores
» Starea Uniunii - integrarea
» Adresati-i intrebari presedintlui Barroso
» José Manuel Barroso: Un pas crucial către crearea uniunii bancare
» Ieșind din criză mai puternici - o viziune europeană
» Ieșind din criză mai puternici - o viziune europeană
» De m\ine, Comisarul european Dacian Cioloș în România
» De m\ine, Comisarul european Dacian Cioloș în România
» Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik vine ]n România
» Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik vine ]n România
» Ieșirea din criză - viziunea europeană (video - traducere interactivă)
» Către o federație a statelor-națiune
» Uniunea Europeană la răscruce?
» Laborator paneuropean de fizică finanțat în România
» CE pregătește uniunea bancară
» Tendinţă europeană: Limbi străine de la vârste fragede
» Tendinţă europeană: Limbi străine de la vârste fragede
» Consumatori europeni: te judeci acasă pentru pagube produse afară
» Mierea şi polenul în Europa
» Dezbateri despre cetăţenia UE
» Măsuri legislative în sprijinul cloud computingului.
» Noua strategie a Comisiei Europene privind cloud computingul
» România - premiu Eticheta Lingvistică Europeană
» Disparităţi persistente pe piaţa muncii din UE
» Înscrierile pentru concursul Reporter European continuă până pe 1 noiembrie
» De mâine: Comisarul European Dacian Cioloş în România
» Foarte interesant! 12 noi propuneri de la UE pentru piaţa unică
» Piaţa unică - 20 de ani
» Nanomaterialele - definiţie şi beneficii
» Târgul european al locurilor de muncă
» Săptămâna europeană a regiunilor şi creşterea economică
» România - deficit de transpunere a directivelor privind piața internă
» Nu putem asista indiferenți la delocalizarea industriei europene
» Comercianții europeni spun: Stop risipei de alimente!
» În 2013: 56 milioane de euro pentru săracii din România
» Conferința Națională: Săptămâna Pieţei Unice
» Comisia Europeană: UE - Premiul Nobel pentru pace
» Doi comisari europeni vizitează România
» Programul Europa Creativă promite 1,8 miliarde euro
» IMM-urile europene nu au reușit încă să-și revină din criză
» Sondajul Eurobarometru: Solidaritate de anvergură mondială
» Consultare publică europeană privind piețele de telecomunicații
» Vlad Gabriel Căldăraru din România a luat locul patru pe Europa la categoria aplicații pentru telefoanele inteligente
» Declaratia presedintelui CE Jose Manuel Barroso dupa intalnirea cu dl Victor Ponta, prim-ministru al Romaniei
» De azi: Foaia de parcurs pentru consolidarea UE
» Ziua europeană împotriva Traficului de Persoane cu o nouă legislație
» Biocarburanți alternativi
» Biodiversitatea și navigația
» 2,9 milioane EUR pentru1 416 lucrători concediați de la SC Nokia România SRL
» O excelentă sursă de informare pentru consumatori: Portalul universal al rechemărilor de pe piață
» Premiile EBBA / European Border Breakers Awards
» Liderii UE: măsuri pentru stimularea economiei și locuri de muncă
» Natura 2000 + LIFE la 20 de ani
» Propunere pentru 2014: 2,5 miliarde euro pentru sărmanii Europei
» Jocurile de noroc on line: plan de acțiune pentru protecția europenilor
» Proiecte CE pentru 2013: creștere durabilă și locuri de muncă
» Scrisori de presuspendare privind trei programe cofinanțate de UE în România
» Buget rectificativ al CE: încă 9,0 miliarde EUR pentru a acoperi facturile primite
» Cele 10 state membre doresc să aplice taxa UE pe tranzacțiile financiare (TTF)
» Comisarul european pentru extindere și politica de vecinătate, StefanFüle vizitează luni România
» Dezbatere: Consolidarea pieţei unice şi stimularea creşterii economice
» 30-31 octombrie: Comisarul Dacian Cioloş din nou la Bucureşti
» Economia UE rămâne fragilă. Deocamdată
» CARS 2020: pentru ca Europa să producă în continuare cele mai bune automobile din lume
» Femeile în consiliile de administrație
» Vino să iei Premiul Nobel pentru pace 2012
» Vino să iei Premiul Nobel pentru pace 2012
» Aprovizionare cu energie sigură și durabilă la cel mai mic preț posibil
» Strategia de extindere a Uniunii Europene şi principalele ei provocări
» Bugetul UE 2014 -2020
» Ieșind din criză mai puternici: viziune europeană
» Spațiul Schengen: biulanț de sănătate
» E oficial: 2013, Anul European al cetățenilor
» Extinderea rețelei Natura 2000: România campioană
» Eliminarea vizelor cu SUA, Japonia și Canada: UE ține partea României
» Locuri de muncă pentru tineri
» Locuri de muncă pentru tineri
» Verificarea site-urilor de cadouri din UE: listă de nereguli
» Telemedicina: teleradiologia,teleconsultaţia, telemonitorizarea
» Locuri de muncă: Panorama competențelor în UE
» Paradisurile fiscale - pe lista neagră
» Denunţarea disfuncţionalităţilor nu doar permisă ci obligatorie!
» Ceremonia de decernare a Premiului Nobel on-line, în direct
» De la război la pace: o poveste europeană
» Reducerea cu 25 la sută a birocrației pentru IMM-uri
» Copiii Păcii ajutați cu banii din Premiul Nobel
» 40 de milioane de euro pentru inovați în domeniul apei
» Un raport realist:Situația socială și a ocupării forței de muncă în Europa
» Românii la Eurobarometru: calitatea aerului s-a deteriorat
» 37 la sută dintre europeni nu mai vor alți șefi
» De pe 11 ianuarie: noul Centru european de combatere a criminalității informatice (EC3)
» European Border Breakers Awards: câștigători 2013
» Garanția pentru tineri: un loc pentru piața muncii
» Premiul Charlemagne ediția 2013
» Foto-video: Noul permis auto european
» Proiectele Grafenul și Creierul uman câștigă câte 1 miliard de euro fiecare
» Declarația comună a Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Comisiei Europene (CE)
» 700.000 locuri de muncă neocupate în sectorul TIC din Europa
» Datele cu caracter personal au o valoare economică enormă
» Extremismul violent și populismul demagogic
» Diana Alexandra Amariei Câștigătoarea din România la concursul Juvenes Translatores
» Raportul MCV pentru România 2013
» Premii de la UE pentru articole pe teme de sănătate
» Video: Viitorul Căilor Ferate Europene
» Drogul 4-MA interzis în Europa
» Piața europeană a drogurilor ilegale: contrabanda și consumul
» Foto: România și finaliștii la premiul UE pentru arhitectura contemporana „Mies van der Rohe”
» Raportul ENISA privind securitatea cibernetică în limba română
» Securitatea cibernetică: strategia UE
» Comisarul European Dacian Cioloș se întâlnește cu Rețeaua Europe Direct
» Grafic CE: Prognozele pentru România 2013 - 2014
» Europenilor nu le place fumatul!
» Frontierele inteligente ale UE
» Rețeaua „eTwinning” pentru 100.000 de școli
» UE și eradicarea sărăciei în lume
» Mutilarea genitală a femeilor o practică oribilă
» Ce facem cu deșeurile din plastic?
» De pe 16 martie: Statul obligat să plătească la timp
» Comisarul European Dacian Cioloș din nou în România
» Dacian Cioloş: Un important pas înainte în procesul de reformă a Politicii Agricole Comune (PAC)
» Progrese inegale in democratizarea vecinilor UE
» România: bugetele pentru învățământ în scădere
» Șomerii de la Jucu, ajutați de Comisia Europeană
» StartUp Europe Leaders Club pentru antreprenoriatele locale
» R. Moldova, Ucraina și politica de vecinătate a UE
» 145 milioane de euro pentru litoralul românesc
» România - în plutonul codașilor la inovare
» Spre internet de mare viteză cu 30 la sută mai ieftin
» Buletin trimestrial: Șomajul continuă să crească în UE
» 30 de câştigători, fără România
» Ce mai inovează tinerii europeni
» Stop încălzirii globale!
» Taxe mai reduse pentru înregistrarea mărcilor
» Europol - o agenție mai puternică, mai eficace
» 4,9 milioane de euro pentru fructele din școlile românești
» Femeile rămân o minoritate în rândul cercetătorilor
» Prosperitate prin Strategia Dunării
» Sistemul de Informații Schengen de a doua generație (SIS II). SIS II) este operațional
» Diana Alexandra Amariei, elevă a Liceului Teoretic „Sfântu-Nicolae” din Gheorgheni - Harghita va fi premiată mâine la Bruxelles în concursul Juvenes Translatores
» Progrese ale UE în lupta împotriva criminalității organizate
» 54 de milioane de euro de la UE pentru prevenirea inundațiilor
» România - abandon școlar 17,4 %, peste media UE
» Taxele antidumping și antisubvenții - modalitati prin care UE combate concurența neloială
» Fondurile structurale: 347 de miliarde EUR în cele 27 de state membre.
» Despre strategia de incluziune a romilor și locurile de muncă din România cu László ANDOR, Comisar European, la București și Cluj Napoca
» De mâine în România: Comisarul EuropeanLászló ANDOR
» Eliminarea apostile propusă de Comisia Europeană
» Convergenţa TV - on line: consultare publică
» Fără apostilă - video limba română
» MOOC: 40 de Cursuri universitare gratuite on line
» Grafice comparative: statutul profesorilor în țările UE
» Televiziune și Interne: consultare publică a UE
» Agenda Comisiei Europene și a Parlamentului European pentru această săptămână
» Omagiu Europei – 4 mai, Ziua porţilor deschise - 01/05/2013
» 9 mai 2013 la Reprezentanța CE în România
» Mititetii românești și protecția consumatorilor
» Economia UE: relansare lentă după o recesiune prelungită - 03/05/2013
» Comisia Europeană avertizează: Este prea mult praf în Capitală.
» Raportul privind cetățenia UE pe 2013: 12 acțiuni noi în șase domenii
» Agenda Europeană 14 mai
» De mâine, Dacian Cioloş, va fi prezent în România
» Filmde finanțate prin programul MEDIA al Uniunii Europene, la Cannes
» Concurs european de proiecte de ecoinovare
» România și Slovacia dobândesc o libertate mai mare în a solicita și a cheltui fondurile europene
» Micro şi nano-electronica europeană
» Către reţeaua portuară europeană
» Protecţie a victimelor hărţuirii şi violenţei la nivel european
» Miercuri 29 mai: Noaptea Literaturii Europene revine la Bucureşti
» Agenda săptămânală a Comisiei Europene şi a Parlamentului European
» 26 mai - 2 iunie: Săptămâna europeană a tineretului
» Rapoarte anuale: OLAF şi Avocatul Poporului European
» 8 recomandări specifice pentru România 2013
» Uniunea Europeană și Fundația Bill & Melinda Gates parteneriat împotriva bolilor sărăciei
» Agenda Digitală europeană: nu trebuie să batem pasul pe loc
» Schimb automat de informatii de la 1 ianuarie 2015 privind: veniturile profesionale, onorariile directorilor, asigurările de viață, pensiile, proprietatea, plus dividendele, câștigurile de capital, alte forme de câștig financiar, soldurile conturilor
» Proiect pilot privind privind limbajul semnelor
» Sistemul eCall ar salva anual viața a 2500 europeni
» Întrevedere Dacian Ciloș - Iurie Leancă la Bruxelles
» Plan de lucru al UE pentru sport pentru perioada 2011-2014
» Comisarul european Johannes Hahn va inaugura șantierul laserului de la Măgurele și podul Calafat-Vidin
» Ferestre spre Europa la Reprezentanța CE în România
» Start în competiție:premiul anual al UE pentru jurnalism în domeniul sănătății
» Comisia cere ROMÂNIEI să respecte normele UE
» Șomajul tinerilor și IMM-urile - pe agenda următorului Consiliu European
» Porturile europene au un potențial imens
» Și Botoșani ar putea candida: Capitala europeană verde din 2016
» Agenda săptămânală a Comisiei Europene şi a Parlamentului European
» Alianța europeană pentru ucenicii s-a lansat în Germania
» Dintr-o listă de sute de proiecte de mediu din țări europene nu am găsit niciunul din România
» Europa are nevoie de o cultură a salvării și redresării în materie de insolvență
» Mobilitate urbană cu Comisia Europeană
» Grafic: România în coada listei cu plecările studenților din programul Erasmus
» Invitație a conferinţa internațională cu titlul Procesul extinderii Uniunii Europene
» Europenii vor viteză pe Internet
» Peste 22 miliarde euro investiții în inovarea europeană
» Mecanism european comun de supraveghere pentru băncile din zona euro
» Fondurile structurale 2014-2020: nu e timp de pierdut!
» Internetul viitorului în UE: 100 milioane euro pentru 1000 de întreprinderi novatoare
» Învățământul superior european în lume și Erasmus +
» 23 august - Ziua comemorării victimelor totalitarismului
» Germanii se simt europeni, dar nu cunosc destul de bine drepturile pe care le au în calitate de cetățeni ai UE
» România prima de la distanță în topul fraudelor cu fonduri UE
» Mini Europa Maramureș pe lista finaliștilor RegioStars
» Un film al regizorului Corneliu Porumboiu la Festivalul Internațional de Film de la Locarno
» România printre cele mai mici tarife din UE la telefonia mobilă
» Prioritățile Parlamentului în a doua jumătate a anului 2013
» Internetul pe mobil cam scump pentru români
» Cultura europeana la ea acasă
» Concursul tinerilor traducători Juvenes Translatores: start la înscrieri - 1 septembrie – 20 octombrie
» Start în competiție:Capitala europeană a inovării
» Sectorul bancar paralel, considerat vinovat de criza financiară mondială, supus unor noi norme
» UE la Summitul G20 de la Sankt Petersburg, 5-6 septembrie: mandatul încrederii
» Raportul anticorupţie al Uniunii Europene
» Sectoarele care oferă cele mai bune șanse de a găsi un loc de muncă în UE
» Dunărea - pe lista îmbunătățirii principalelor căi navigabile interioare din Europa
» Presedintele Barroso: discursul despre starea Uniunii
» José Manuel Durăo Barroso: Discurs privind starea Uniunii - 2013
» UE - continentul conectat fără taxe de roamnig și majorări
» Grafice: Locul României în Europa inovării
» Orașe din România înscrise în Săptămâna Europeană a Mobilității
» Etnobotanicele și substanțele psihoactive luate în vizor de UE: grafice și tabele
» Piața UE se va putea deschide complet pentru vinurile din Republica Moldova
» Începând de mâine: Comisarul European Dacian Cioloş, va fi prezent în România
» Educație deschisă în Europa către competențele informatice
» Foto prezentare: Ioana Parvulescu - între castigatorii editiei 2013 a Premiului UE pentru Literatura
» Foto prezentare: Ioana Parvulescu - între castigatorii editiei 2013 a Premiului UE pentru Literatura
» 660 de milioane de eurode la UE pentru 284 de oameni de știință
» Azi: Reluarea plăților în cadrul Programului Operațional Sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE)
» Consultare publică: protecţia transfrontalieră a consumatorilor
» Harta: Noile coridoare de transport europene ocolesc Botoşanii
» Eficienţa energetică: aviz motiva României
» România: 87 la sută conectată la Internet cu bandă largă
» 3 iniţiative europene x 1 milione de semnături fiecare
» Mai puţine pungi din plastic subţiri care sufocă mediul
» Declaraţia comună a FMI şi Comisiei Europene: în linii mari e bine!
» Grafice: Europa se redresează lent, somajul rămâne
» 7-8 noiembrie: Comisaru European Dacian Cioloş vine din nou în România
» Cazul porumbului Bt modificat genetic
» Angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20%
» Oraşul Piteşi în competiția Capitala Europeană Verde
» 35 de milioane euro de la UE destinate promovării produselor agricole în Uniunea Europeană și în țările terțe
» Iniţiativa Europeană pentru Pluralismul Media susținută și de o româncă
» Regiunile - motoare de creștere prin specializare inteligentă
» Declaratia presedintelui Barroso privind extinderea spatiului Schengen
» Guvernanţa economică a Uniunii Europene pe înţelesul tuturor
» Paradox? Marea majoritate a românilor consideră că nu sunt informați în domeniul științei și tehnologiei, dar nici nu sunt prea interesați de evoluțiile din domeniu
» Moldova la poarta Europei: în direct declaraţii de presă comune la nivel înalt
» Ultima zi: Înscrierile pentru concursul “Reporter European”,
» Europa, România, microbii și antibioticele
» Declarația președintelui Barroso după întâlnirea cu Victor Ponta și Iurie Leancă
» Erasmus + 14,7 miliarde euro pentru 4 milioane de europeni
» Programul Europa Creativă - finanțare pentru cel puțin 250.000 de artiști și profesioniști din domeniul culturii
» Investigatie a CE in Romania in ce priveste jocurile de noroc on-line
» Grafice,ilustrații: Un bilion de euro pentru viitorul Europei
» Comisarul European Dacian Cioloș: O zi importantă pentru agricultorii europeni
» Sprijin pentru ţările în curs de dezvoltare
» România - beneficiar net de fonduri europene
» Dreptul la liberă circulație este unul dintre cele mai prețuite drepturi în UE
» Dreptul la un proces echitabil şi prezumția de nevinovăție
» Ziua României se va serba în avans la Comisia Europeană
» Dacian Cioloș: Parafarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană - un moment cu adevărat istoric
» Reporter European 2013 - premiile
» Stagii de calitate pentru tineri
» Testele PISA: elevii europeni şi români pe tabloul competenţelor la mate, ştiinţe şi lectură
» Recomandări UE pentru integrarea romilor
» Disparitatea salarială femei - bărbați în UE / femeile lucrează 2 luni pe gratis
» Programul UE Orizont 2020 pentru cercetare și inovare
» Programul Europa Creativă - ghidul, video
» Angela Filote - noul șef al Reprezentanței CE în România
» Noile drepturi europene pentru consumatori
» Codul de conduită european privind principiul parteneriatului
» Tinerii în Europa - studii superioare
» La vot pentru alegerile europarlamentare!
» Ghid practic privind serviciile sociale UE
» Liberalizarea vanzarii terenurilor agricole și Ungaria
» UE și economia socială
» Terorismul și extremismul - o amenințare gravă și în creștere
» Stop extinderii extremismului în UE
» Raportul pe anul 2013 privind situaţia socială şi a forţei de muncă în UE
» Comisarul european Dacian Cioloș în Republica Moldova pe 23-24 ianuarie
» Rapoartele MCV România şi Bulgaria - 22 ianuarie 2014
» Pentru renaşterea industrială europeană
» Garanţiile cerute de UE pentru exploatarea gazelor de ştist
» Un nou pact pentru Europa în materie de protecție a datelor
» Reforma băncilor europene
» Dreptul la vot și liberă circulație - 5 țări europene atenționate de Comisie
» Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine
» Pentru un sistem bancar mai sigur în Europa
» Corupția - o provocare pentru Europa
» Corupția, România și Europa
» Să mâncăm sănătos pentru a ne simți bine - lapte și fructe în școli
» Programul cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană rămâne, în linii mari, în direcţia cea bună
» Video: Campania „Generation Awake” pentru protecția mediului
» Juvenes Translatores 2013-2014: Câștigătoarea din România, Andreea Florina Săndiță din Slatina, jud. Olt
» Tabel comparativ: Normele comune privind aspecte legate de detenție în Europa
» Expo Dacian Cioloș la Bruxelles: România, oameni și locuri
» Agenda vizitei comisarului european Dacian Cioloş 10 – 12 februarie 2014
» Românii cunosc bine numărul european de urgenţă 112 marcat azi, 11.2.2014
» Bloguri speciale pentru tineri şi adulţi de Ziua mondială a Internetului sigur
» În direct prin satelit declarații de presă comune Jose Manuel Barroso si Traian Basescu
» Video: declaratii de presa sustinute de presedintele Barroso si presedintele Băsescu
» Românii dezavantajați de roamingul la nivel european
» România atenţionată pentru gropile de gunoi ilegale, necurățarea iazurilor de decantare și tarifarea incorectă pentru utilizarea infrastructurii feroviare
» Declaratia presedintelui CE Barroso despre pachetul de asistenta pentru Ucraina
» Dialogul cetățenilor cu comisarul Cioloș de la București
» Dacian Cioloșazi la București: un nou dialog cu cetățenii despre viitorul Europei
» Stop pescuitului cu setci în derivă
» Sprijin pentru filmele romanesti si cele europene vor prin programul MEDIA
» În România au fost înregistrate sute de plângeri privind respectarea drepturilor pasagerilor în domeniul transportului aerian
» Proiectul de cooperare Romania-Serbia "Telediag" - telemedicină la granița româno-sârbă
» dezbaterea „O nouă viziune asupra Europei”
» Concurs de fotografie „Zoom pe Diversitate“
» Certificatul lingvistic european – ediţia 2014
» REGULAMENTUL CONCURSULUI NAŢIONAL DE FOTOGRAFIE “Zoom pe Diversitate”
» România vizată de cinci decizii privind încălcarea legislației UE
» Aproape 100 milioane de euro - locurile de muncă pentru tinerii din România
» Pentru o economie fără deșeuri
» Granturi europene: Calendarul termenelor - limită iulie 2014
» Programul lui Junker
» Jean-Claude Junker ales Președinte al Comisiei Europene
» Euro - cine urmreză
» Sprijin pentru depozitarea unor produse lactate interzise la export în Rusia
» Eurobarometru: atitudinea europenilor fata de protectia mediului
» Garanţia pentru tineret: proiecte pilot în Alba şi Neamţ
» Muncitorii disponibilizați de la Mechel Campia Turzii vor primi ajutor din Fondul european de ajustare la globalizare (FEAG)
» Dacian Cioloș va participa duminică, 14 septembrie, la RuralFest
» Comisia Europeană Junker: Prezentare, portrete, statistici
» RuralFest cu Comisarul European Dacian Cioloş
» Audierile pentru comisari
» Săptămâna europeană a mobilității 2014
» Întreprinderile UE găsesc greu lucrători competenți
» Fermele de familie - nucelu al dezvoltării agriculturii durabile
» Premiul UE pentru debutanți în literatură 2014 - niciun român
» omisarul european pentru politică regională, dna Corina Crețu vizitează România
» Declarație la încheierea misiunii comune FMI/CE în România
» Vicepreședintele Comisiei Europene și comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, vor efectua luni, 15 decembrie, o vizită oficială în România
» Gala Fondurilor Structurale
» Ofensiva pentru investiții
» programul de lucru pentru 2015 al Comisiei Junker
» Cercetatori romani selectionati pentru granturi ale Consiliului European pentru Cercetare
» Romanii au o imagine pozitiva despre UE si privesc cu optimism viitorul acesteia
» Romania va avea crestere economica sustinuta in urmatorii doi ani
» Fondul social european: investiții de peste 650 de milioane pentru dezvoltarea administrației și a sistemului judiciar din România
» Fondul social european: investiții de aproximativ 5 miliarde de euro în capitalul uman al României
» Uniunea Energetică Europeană
» România se confruntă cu dezechilibre macroeconomice
» 10 - 12 martie: Comisarul european pentru politici regionale, dna Corina Crețu, va efectua o vizită oficială în România
» Comisarul european Corina Creţu: De la marea Unire la Marea Integrare europeană
» Eurobarometru: Românii - 74 la sută încredere în Uniunea Europeană
» Platformă pentru schimburi de experienţă şi de bune practici
» 24 milioane de euro pentru azil, migraţie şi integrare
» Vicepreședintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, vine miercuri, 8 aprilie la Bucureşti
» De 8 aprilie, Ziua Internaţională a romilor
» Calea României către zona Euro - calitatea
» Cheltuirea fondurilor rămase din cadrul perioadei 2007 – 2013 rămâne o provocare majoră
» Previziuni UE pentru România în următorii 2 ani: creștere economică robustă
» Românii, Europa și Internetul
» Comisarul european Corina Creţu efectuează o vizită în Bulgaria
» 35 miliarde euro pentru salvarea Greciei
» Ajutor de 8,5 milioane de euro de la UE pentru victimele inundațiilor din România - 2014
» 75 milioane de europ de la UE pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia
» Juvenes translatores 2015 - înscrieri
» Concursul Reporter şi blogger european 2015
» S-au deblocat plăţile programelor "Competitivitate Economică" și "Mediu"
» Masa rotundă: Piața unică digitală în România,
» Comisarul european pentru comert Cecilia Malmstrom în vizită la Bucuresti
» Doar 8 zile până la termenul-limită al concursului REPORTER ȘI BLOGGER EUROPEAN
» Buletin de Europa #38
» Acord comun în 17 puncte privind migraţia pe ruta balcanică (engl.)
» Adio roaming!
» eBuletin de Europa #39 -
» Ghid pentru achiziții publice de la Comisia Europeană pdf
» România și-a îmbunătățit performanțele economice
» Comisarul european Corina Creţu: intervenții la nivel european pentru victimele Colectiv
» Doua noi state membre UE ofera ajutor victimelor din clubul Colectiv
» Buletin de Europa #40
» Mecanismul de soluționare unic intră în vigoare

Comentarii:

Travispl a scris, Joi, 12 Noiembrie 2015, 07:40:35 :

It`s is a very informative article.
We offer low medicines in buy maxaquin online shop.

StivY.N. a scris, Sambata, 14 Noiembrie 2015, 05:35:32 :

It`s is a very great paper.
Order best med you can on buy hyzaar online

StivE.L. a scris, Luni, 25 Ianuarie 2016, 15:02:38 :

This is a very interesting article.
In our paper write service you can purchase best papper work with 100% quality.

StivA.A. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 00:11:03 :

I received learned a lot of new things.
In our buy essays college you can order best course work work with best quality.

MerieL.E. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 03:43:33 :

This is a very interesting description.
Purchase on line diploma at cheap essays service site of best quality at cheap price.

Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.